Kategorie

Jak dokonać zmiany okresów rozliczeniowych

Marta Jendrasik
W naszej firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy, który trwa od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. Chcemy wprowadzić zmianę do regulamin pracy, w którym sposób liczenia okresu rozliczeniowego zostanie ustalony jako: luty–kwiecień, maj–lipiec, sierpień–październik, listopad–styczeń. Jakie rozwiązanie dotyczące okresu rozliczeniowego zastosować w kwietniu br.? Jaki wpływ na sposób liczenia rocznego limitu godzin nadliczbowych ma wprowadzenie okresów rozliczeniowych na przełomie roku (tak jak w zaplanowanym nowym regulaminie)?
Reklama

Wprowadzając w życie zmiany w obecnie obowiązującym regulaminie pracy powinni Państwo wprowadzić jednocześnie na kwiecień br. tzw. przejściowy 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Natomiast od 1 maja 2012 r. można stosować nowe okresy rozliczeniowe. Limit godzin nadliczbowych dotyczy roku kalendarzowego. Zatem może dojść do sytuacji, że nadgodziny średniotygodniowe wypracowane w okresie od listopada do stycznia będą dotyczyć pracy, która miała miejsce jeszcze w poprzednim roku kalendarzowym. Jednak należy je wliczyć do limitu nadgodzin dotyczącego bieżącego roku kalendarzowego, tj. w momencie ich powstania w styczniu kolejnego roku.

Długość okresu rozliczeniowego jest uzależniona od systemu czasu pracy, który jest stosowany dla danego pracownika. Sposób liczenia okresu rozliczeniowego, tj. określenie, jakie miesiące obejmuje, należy do pracodawcy, który takiego dookreślenia może dokonać w przepisach wewnątrzzakładowych. Biorąc jednak pod uwagę związek między okresami rozliczeniowymi i wypłatą wynagrodzeń, w tym m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych, najczęściej stosuje się okresy rozliczeniowe pokrywające się z miesiącami kalendarzowymi.

Zmiany okresu rozliczeniowego

Pracodawca może zmienić okres rozliczeniowy w trakcie roku kalendarzowego, ale nie w trakcie okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że wprowadzenie zmiany jest możliwe po zakończeniu i rozliczeniu poprzedniego okresu.

Zmiana okresu rozliczeniowego, którą chcą Państwo wprowadzić, jest dopuszczalna. Trzeba tylko rozliczyć czas pracy w obecnie obowiązującym Państwa okresie rozliczeniowym, czyli od 1 stycznia do 31 marca br. Ponieważ nowy pełny okres rozliczeniowy rozpocznie bieg od 1 maja 2012 r., to w kwietniu br. trzeba wprowadzić tymczasowy okres rozliczeniowy obejmujący tylko ten miesiąc. Nie można natomiast stosować nowego okresu rozliczeniowego, tak jak Państwo chcą, od razu w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia br., ponieważ taka zmiana zostałaby wprowadzona w trakcie trwania dotychczasowego okresu rozliczeniowego.

WAŻNE!

Zmiana okresu rozliczeniowego może nastąpić po zakończeniu i rozliczeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Okres rozliczeniowy może być różny w poszczególnych częściach roku kalendarzowego.

PRZYKŁAD

Pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy. Długość okresu rozliczeniowego w tym systemie wynosi zasadniczo 4 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 lub 12 miesięcy w szczególnych przypadkach. Zatem nie ma przeszkód, aby 1-miesięczny okres rozliczeniowy wprowadzić na kilka miesięcy w roku, np. od stycznia do kwietnia i od listopada do grudnia, a 3-miesięczne okresy rozliczeniowe od maja do lipca oraz od sierpnia do października.


Zmiany w regulaminie pracy dotyczące okresów rozliczeniowych

System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy powinny zostać wprowadzone w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie posiada takich wewnątrzzakładowych przepisów, ustalenia w zakresie systemu, rozkładu i okresu rozliczeniowego dokonuje w obwieszczeniu (art. 150 Kodeksu pracy). Pracodawca ma prawo zmienić okres rozliczeniowy. Takie zmiany może wprowadzić przez zmianę przepisów wewnątrzzakładowych, w których okres rozliczeniowy jest uregulowany. Jeżeli w Państwa firmie okres rozliczeniowy jest ustalony w regulaminie pracy, to zmiany okresu rozliczeniowego należy dokonać przez jego zmianę. Wprowadzenia zmian w regulaminie pracy może dokonać jednostronnie pracodawca, jeżeli w zakładzie nie działają związki zawodowe (art. 1042 § 2 Kodeksu pracy).

WAŻNE!

Pracodawca może samodzielnie wprowadzić zmiany do regulaminu pracy, jeżeli w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe.

W przypadku gdy w firmie jest organizacja związkowa, to pracodawca musi uzyskać jej zgodę na zmiany regulaminu pracy. Dopiero w przypadku braku zgody organizacji związkowej na zmiany w regulaminie pracy w ustalonym przez strony terminie pracodawca może je wprowadzić samodzielnie (art. 1042 § 2 Kodeksu pracy). Jeżeli w zakładzie działa kilka organizacji związkowych, zmian w regulaminie pracy pracodawca powinien dokonać w porozumieniu z tym organizacjami. Dopiero gdy nie przedstawią one wspólnego stanowiska dotyczącego zmian w regulaminie pracy w terminie 30 dni lub nie wyrażą zgody na zmiany regulaminu pracy, pracodawca może samodzielnie dokonać zmiany regulaminu pracy.

Przykład zarządzenia pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe, dotyczący zmiany regulaminu pracy w zakresie okresu rozliczeniowego czasu pracy

Zarządzenie nr 1/2012 Prezesa Zarządu – HRFK Ekspert S.A. z 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu pracy.

Na podstawie art. 104 i 1042 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Od 1 maja 2012 r. ustalam regulamin pracy w HRFK Ekspert S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Na okres od 1 do 30 kwietnia 2012 r. wprowadza się w regulaminie pracy przyjętym uchwałą Zarządu nr 33/2010 z 17 marca 2010 r. zmianę polegającą na wprowadzeniu § 22 ust. 1 zapisu w nowym brzmieniu: „W spółce obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy”.

3. Od 1 maja 2012 r. traci moc regulamin pracy przyjęty uchwałą Zarządu nr 33/2010 z 17 marca 2010 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

Fragment regulaminu pracy, który będzie obowiązywał od 1 maja 2012 r.

„Pracownicy spółki świadczą pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, liczonym począwszy od pierwszego dnia lutego”.


Wejście w życie zmian regulaminu pracy

Zmiany w regulaminie pracy wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania tych zmian do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 1043 § 1 Kodeksu pracy). Regulamin pracy wchodzi w życie nawet wtedy, gdy pewne uprawnienia pracownika dotyczące porządku i organizacji pracy zostały określone w umowie o pracę, ale nowe postanowienia regulaminu są dla pracownika korzystniejsze. Wówczas postanowienia umowy stają się nieważne, a zamiast nich stosuje się korzystniejsze postanowienie regulaminu pracy (art. 18 § 2 Kodeksu pracy).

WAŻNE!

Jeżeli postanowienia umowy o pracę są dla pracownika korzystniejsze niż postanowienia regulaminu pracy, do pracownika stosujemy postanowienia umowy o pracę.

Zmiana regulaminu a konieczność zmian w umowach o pracę

Reklama

Jeżeli pracodawca wprowadza nowy okres rozliczeniowy, to należy rozważyć, czy przedłożyć pracownikom z tego powodu wypowiedzenia zmieniające. Pracodawca będzie musiał dokonać zmian umów o pracę, jeżeli w umowach tych został ustalony okres rozliczeniowy. Ponieważ nie ma obowiązku ustalania okresów rozliczeniowych w umowach o pracę, lecz w przepisach wewnątrzzakładowych, w praktyce takie przypadki będą sporadyczne.

Wątpliwości dotyczące zmian umów o pracę mogą pojawić się, jeżeli okres rozliczeniowy nie został zawarty w ich treści oraz zmiana okresu rozliczeniowego będzie zmianą niekorzystną dla pracownika. Zgodnie z dominującym poglądem w tym zakresie, w takim przypadku zmiana umowy o pracę nie będzie konieczna. Przepisy nie nakazują bowiem w takiej sytuacji dokonywania zmiany umowy o pracę (w przeciwieństwie do zmian przeprowadzanych w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy). Ponadto jeżeli okres rozliczeniowy nie jest ustalony w umowie o pracę, to trudno zmieniać tę umowę. Można jednak spotkać pogląd, że w takim przypadku wypowiedzenie zmieniające będzie konieczne. Takie stanowisko wynika z tego, że dochodzi do pogorszenia warunków pracy pracownika. Bezpieczniej dla pracodawcy będzie jednak złożyć mu wypowiedzenie warunków pracy i płacy, kiedy zmiana okresu rozliczeniowego jest ewidentnie niekorzystna dla pracownika.

Limit godzin nadliczbowych

Limit 150 godzin nadliczbowych, jakie może przepracować pracownik, jest limitem rocznym, dotyczącym danego roku kalendarzowego (art. 151 § 3 Kodeksu pracy). Praca nadliczbowa, do której doszło w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy, jest rozliczana na koniec miesiąca, w którym wystąpiła. Inaczej jest w przypadku pracy nadliczbowej, do której doszło w wyniku przekroczenia normy średniotygodniowej. Przy dłuższych okresach rozliczeniowych niż 1 miesiąc, czyli np. 2- lub 3-miesięcznych, stwierdzenie faktu wystąpienia nadgodzin średniotygodniowych następuje na koniec okresu rozliczeniowego. Zatem w razie ustalenia okresu rozliczeniowego obejmującego przełom roku, np. październik–styczeń, może dojść do sytuacji, że nadgodziny wypracowane w poprzednim roku kalendarzowym zostaną zaliczone do limitu godzin nadliczbowych nowego roku kalendarzowego. Takie postępowanie będzie prawidłowe.

Podstawa prawna:

 • art. 18, art. 42, art. 45, art. 104–1042, art. 129, art. 150, art. 151 § 3 Kodeksu pracy,
 • art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.