Kategorie

Jak dokonać zmiany okresów rozliczeniowych

Marta Jendrasik
W naszej firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy, który trwa od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. Chcemy wprowadzić zmianę do regulamin pracy, w którym sposób liczenia okresu rozliczeniowego zostanie ustalony jako: luty–kwiecień, maj–lipiec, sierpień–październik, listopad–styczeń. Jakie rozwiązanie dotyczące okresu rozliczeniowego zastosować w kwietniu br.? Jaki wpływ na sposób liczenia rocznego limitu godzin nadliczbowych ma wprowadzenie okresów rozliczeniowych na przełomie roku (tak jak w zaplanowanym nowym regulaminie)?

Wprowadzając w życie zmiany w obecnie obowiązującym regulaminie pracy powinni Państwo wprowadzić jednocześnie na kwiecień br. tzw. przejściowy 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Natomiast od 1 maja 2012 r. można stosować nowe okresy rozliczeniowe. Limit godzin nadliczbowych dotyczy roku kalendarzowego. Zatem może dojść do sytuacji, że nadgodziny średniotygodniowe wypracowane w okresie od listopada do stycznia będą dotyczyć pracy, która miała miejsce jeszcze w poprzednim roku kalendarzowym. Jednak należy je wliczyć do limitu nadgodzin dotyczącego bieżącego roku kalendarzowego, tj. w momencie ich powstania w styczniu kolejnego roku.

Długość okresu rozliczeniowego jest uzależniona od systemu czasu pracy, który jest stosowany dla danego pracownika. Sposób liczenia okresu rozliczeniowego, tj. określenie, jakie miesiące obejmuje, należy do pracodawcy, który takiego dookreślenia może dokonać w przepisach wewnątrzzakładowych. Biorąc jednak pod uwagę związek między okresami rozliczeniowymi i wypłatą wynagrodzeń, w tym m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych, najczęściej stosuje się okresy rozliczeniowe pokrywające się z miesiącami kalendarzowymi.

Zmiany okresu rozliczeniowego

Pracodawca może zmienić okres rozliczeniowy w trakcie roku kalendarzowego, ale nie w trakcie okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że wprowadzenie zmiany jest możliwe po zakończeniu i rozliczeniu poprzedniego okresu.

Zmiana okresu rozliczeniowego, którą chcą Państwo wprowadzić, jest dopuszczalna. Trzeba tylko rozliczyć czas pracy w obecnie obowiązującym Państwa okresie rozliczeniowym, czyli od 1 stycznia do 31 marca br. Ponieważ nowy pełny okres rozliczeniowy rozpocznie bieg od 1 maja 2012 r., to w kwietniu br. trzeba wprowadzić tymczasowy okres rozliczeniowy obejmujący tylko ten miesiąc. Nie można natomiast stosować nowego okresu rozliczeniowego, tak jak Państwo chcą, od razu w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia br., ponieważ taka zmiana zostałaby wprowadzona w trakcie trwania dotychczasowego okresu rozliczeniowego.

WAŻNE!

Zmiana okresu rozliczeniowego może nastąpić po zakończeniu i rozliczeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Okres rozliczeniowy może być różny w poszczególnych częściach roku kalendarzowego.

PRZYKŁAD

Pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy. Długość okresu rozliczeniowego w tym systemie wynosi zasadniczo 4 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 lub 12 miesięcy w szczególnych przypadkach. Zatem nie ma przeszkód, aby 1-miesięczny okres rozliczeniowy wprowadzić na kilka miesięcy w roku, np. od stycznia do kwietnia i od listopada do grudnia, a 3-miesięczne okresy rozliczeniowe od maja do lipca oraz od sierpnia do października.


Zmiany w regulaminie pracy dotyczące okresów rozliczeniowych

System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy powinny zostać wprowadzone w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie posiada takich wewnątrzzakładowych przepisów, ustalenia w zakresie systemu, rozkładu i okresu rozliczeniowego dokonuje w obwieszczeniu (art. 150 Kodeksu pracy). Pracodawca ma prawo zmienić okres rozliczeniowy. Takie zmiany może wprowadzić przez zmianę przepisów wewnątrzzakładowych, w których okres rozliczeniowy jest uregulowany. Jeżeli w Państwa firmie okres rozliczeniowy jest ustalony w regulaminie pracy, to zmiany okresu rozliczeniowego należy dokonać przez jego zmianę. Wprowadzenia zmian w regulaminie pracy może dokonać jednostronnie pracodawca, jeżeli w zakładzie nie działają związki zawodowe (art. 1042 § 2 Kodeksu pracy).

WAŻNE!

Pracodawca może samodzielnie wprowadzić zmiany do regulaminu pracy, jeżeli w zakładzie pracy nie działają związki zawodowe.

W przypadku gdy w firmie jest organizacja związkowa, to pracodawca musi uzyskać jej zgodę na zmiany regulaminu pracy. Dopiero w przypadku braku zgody organizacji związkowej na zmiany w regulaminie pracy w ustalonym przez strony terminie pracodawca może je wprowadzić samodzielnie (art. 1042 § 2 Kodeksu pracy). Jeżeli w zakładzie działa kilka organizacji związkowych, zmian w regulaminie pracy pracodawca powinien dokonać w porozumieniu z tym organizacjami. Dopiero gdy nie przedstawią one wspólnego stanowiska dotyczącego zmian w regulaminie pracy w terminie 30 dni lub nie wyrażą zgody na zmiany regulaminu pracy, pracodawca może samodzielnie dokonać zmiany regulaminu pracy.

Przykład zarządzenia pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe, dotyczący zmiany regulaminu pracy w zakresie okresu rozliczeniowego czasu pracy

Zarządzenie nr 1/2012 Prezesa Zarządu – HRFK Ekspert S.A. z 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu pracy.

Na podstawie art. 104 i 1042 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Od 1 maja 2012 r. ustalam regulamin pracy w HRFK Ekspert S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Na okres od 1 do 30 kwietnia 2012 r. wprowadza się w regulaminie pracy przyjętym uchwałą Zarządu nr 33/2010 z 17 marca 2010 r. zmianę polegającą na wprowadzeniu § 22 ust. 1 zapisu w nowym brzmieniu: „W spółce obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy”.

3. Od 1 maja 2012 r. traci moc regulamin pracy przyjęty uchwałą Zarządu nr 33/2010 z 17 marca 2010 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

Fragment regulaminu pracy, który będzie obowiązywał od 1 maja 2012 r.

„Pracownicy spółki świadczą pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, liczonym począwszy od pierwszego dnia lutego”.


Wejście w życie zmian regulaminu pracy

Zmiany w regulaminie pracy wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania tych zmian do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 1043 § 1 Kodeksu pracy). Regulamin pracy wchodzi w życie nawet wtedy, gdy pewne uprawnienia pracownika dotyczące porządku i organizacji pracy zostały określone w umowie o pracę, ale nowe postanowienia regulaminu są dla pracownika korzystniejsze. Wówczas postanowienia umowy stają się nieważne, a zamiast nich stosuje się korzystniejsze postanowienie regulaminu pracy (art. 18 § 2 Kodeksu pracy).

WAŻNE!

Jeżeli postanowienia umowy o pracę są dla pracownika korzystniejsze niż postanowienia regulaminu pracy, do pracownika stosujemy postanowienia umowy o pracę.

Zmiana regulaminu a konieczność zmian w umowach o pracę

Jeżeli pracodawca wprowadza nowy okres rozliczeniowy, to należy rozważyć, czy przedłożyć pracownikom z tego powodu wypowiedzenia zmieniające. Pracodawca będzie musiał dokonać zmian umów o pracę, jeżeli w umowach tych został ustalony okres rozliczeniowy. Ponieważ nie ma obowiązku ustalania okresów rozliczeniowych w umowach o pracę, lecz w przepisach wewnątrzzakładowych, w praktyce takie przypadki będą sporadyczne.

Wątpliwości dotyczące zmian umów o pracę mogą pojawić się, jeżeli okres rozliczeniowy nie został zawarty w ich treści oraz zmiana okresu rozliczeniowego będzie zmianą niekorzystną dla pracownika. Zgodnie z dominującym poglądem w tym zakresie, w takim przypadku zmiana umowy o pracę nie będzie konieczna. Przepisy nie nakazują bowiem w takiej sytuacji dokonywania zmiany umowy o pracę (w przeciwieństwie do zmian przeprowadzanych w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy). Ponadto jeżeli okres rozliczeniowy nie jest ustalony w umowie o pracę, to trudno zmieniać tę umowę. Można jednak spotkać pogląd, że w takim przypadku wypowiedzenie zmieniające będzie konieczne. Takie stanowisko wynika z tego, że dochodzi do pogorszenia warunków pracy pracownika. Bezpieczniej dla pracodawcy będzie jednak złożyć mu wypowiedzenie warunków pracy i płacy, kiedy zmiana okresu rozliczeniowego jest ewidentnie niekorzystna dla pracownika.

Limit godzin nadliczbowych

Limit 150 godzin nadliczbowych, jakie może przepracować pracownik, jest limitem rocznym, dotyczącym danego roku kalendarzowego (art. 151 § 3 Kodeksu pracy). Praca nadliczbowa, do której doszło w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy, jest rozliczana na koniec miesiąca, w którym wystąpiła. Inaczej jest w przypadku pracy nadliczbowej, do której doszło w wyniku przekroczenia normy średniotygodniowej. Przy dłuższych okresach rozliczeniowych niż 1 miesiąc, czyli np. 2- lub 3-miesięcznych, stwierdzenie faktu wystąpienia nadgodzin średniotygodniowych następuje na koniec okresu rozliczeniowego. Zatem w razie ustalenia okresu rozliczeniowego obejmującego przełom roku, np. październik–styczeń, może dojść do sytuacji, że nadgodziny wypracowane w poprzednim roku kalendarzowym zostaną zaliczone do limitu godzin nadliczbowych nowego roku kalendarzowego. Takie postępowanie będzie prawidłowe.

Podstawa prawna:

 • art. 18, art. 42, art. 45, art. 104–1042, art. 129, art. 150, art. 151 § 3 Kodeksu pracy,
 • art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.