Kategorie

Etyczny dyrektor personalny

Marcin Kasperek
Niewiele jest profesji mających tak duże oddziaływanie społeczne, jak funkcja dyrektora personalnego. Działania podejmowane przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie kapitałem ludzkim odzwierciedlają nie tylko strategię biznesową firmy, lecz także (a może przede wszystkim) jej wartości etyczne. Zazwyczaj to właśnie na podstawie ogółu relacji z pracownikami można organizację nazwać etyczną lub nieetyczną.

Z badań przeprowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami w 2008 roku wynika, że wysokie standardy etyczne to jeden z priorytetów zawodowych ponad 90 proc. profesjonalistów HRM. Mają one bardzo duże znaczenie zwłaszcza w czasach wysokiej dynamiki rynku pracy, jakiej jesteśmy świadkami w Polsce od dwóch dekad.

Prace nad kodeksem

Dbałość o etyczne zachowania profesjonalne dyrektorów personalnych jest jednym z podstawowych zadań, dla których powoływane są organizacje, takie jak PSZK. Efektem tych działań jest Kodeks Etyki Dyrektora Personalnego. Inicjatorami jego powstania była grupa dyrektorów personalnych skupiona wokół PSZK i Klubu Lidera ZZL. Powstawał on przez kilka lat, a jego ostateczna treść została uzgodniona dwa lata temu podczas Zimowego Pleneru HR w górskiej scenerii Beskidu Sądeckiego. W burzliwej debacie prowadzącej do końcowego kształtu Kodeksu brało udział kilkudziesięciu dyrektorów personalnych z całej Polski. Współtwórcy Kodeksu od dłuższego już czasu dostrzegali potrzebę spisania zasad, którymi powinny kierować się osoby zarządzające personelem. Kodeks jest zbiorem pożądanych zachowań profesjonalnych i wartości stojących za nimi. Zgodnie z preambułą zawiera zasady „kluczowe dla odpowiedniego poziomu etycznego sprawowania funkcji zarządzania kapitałem ludzkim”.

 • Kodeks Etyki Dyrektora Personalnego został stworzony, ponieważ brakowało takich uregulowań w Polsce w odniesieniu do tej funkcji – mówi Piotr Palikowski, dyrektor generalny i członek zarządu PSZK. – Inne branże zawodowe często już od wielu lat posiadają takie kodeksy. Są one szczególnie potrzebne na stanowiskach, które mają newralgiczne znaczenie dla społecznej odpowiedzialności biznesu – dodaje.

W podwójnej roli

Bez wątpienia rola dyrektora personalnego należy do grupy funkcji współtworzących społeczną odpowiedzialność biznesu. Realizuje on wprawdzie strategię biznesową firmy, ale dla pracowników najczęściej to on jest twarzą pracodawcy i od jego decyzji zależy postrzeganie pracodawcy w „ludzkich” kategoriach. Dlatego dyrektor personalny powinien nadawać szczególne znaczenie wysokim standardom etycznym. Celem przyświecającym stworzeniu Kodeksu było także podniesienie rangi funkcji dyrektora personalnego.

Wierność zasadom

Przestrzeganie Kodeksu ma charakter dobrowolny i deklaratywny. Osoby przystępujące do PSZK (oraz drugiego sygnatariusza Kodeksu – Klubu Lidera ZZL) deklarują jednocześnie przestrzeganie zasad w nim zawartych. Kodeks dotyczy wyłącznie osób na stanowisku dyrektora personalnego, które zostało w nim zdefiniowane jako „funkcja kierownicza w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, niezależnie od nazwy stanowiska i jego umiejscowienia w strukturze, odpowiadająca za całość funkcji zarządzania kapitałem ludzkim lub jej istotną część”. Osoby na innych stanowiskach, np. kierownicy lub specjaliści, także znajdą w Kodeksie bardzo wiele zapisów adekwatnych do swoich obowiązków, choć dokument jako całość może wykraczać poza ramy ich zadań zawodowych.


Reguły Kodeksu

Zasady etyczne zawarte w Kodeksie odnoszą się do wszystkich aspektów pracy dyrektora personalnego.

Zasady ogólne

Przede wszystkim w swojej działalności dyrektor personalny ma obowiązek kierowania się zasadami poszanowania godności i interesów pracowników i pracodawców oraz uczciwości, odpowiedzialności i sprawiedliwości. W przypadku możliwości konfliktu interesów osobistych i zawodowych informuje o tym przełożonego, zaś w razie wystąpienia takiej sytuacji podjęcie decyzji pozostawia swojemu szefowi.

Od rekrutacji do zwolnienia

W procesie rekrutacji i selekcji kandydatów dyrektor personalny kieruje się profesjonalnymi kryteriami doboru pracowników, przeciwdziała dyskryminacji i naruszaniu zasady równego traktowania. Nie dopuszcza do wprowadzania w błąd kandydatów w zakresie informacji co do warunków zatrudnienia oraz do stosowania nacisku psychologicznego w celu skłonienia kandydata do zawarcia umowy o pracę. Dyrektor personalny czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, może też udzielać zatrudnionym porad prawnych w zakresie niepozostającym w sprzeczności z interesem pracodawcy. Rozwiązując umowę o pracę, czyni to w sposób nienaruszający godności osobistej pracownika, przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów doboru pracowników do zwolnień.

Rozwój osobisty

Dyrektor personalny dba o to, aby wszyscy pracownicy mieli oparty na obiektywnych kryteriach dostęp do narzędzi rozwojowych. Na planowanie karier i ścieżek rozwoju nie mogą mieć wpływu żadne względy pozamerytoryczne ani praktyki dyskryminacyjne.

Bezpieczeństwo i dane osobowe

Obowiązkiem dyrektora personalnego jest też dołożenie wszelkich starań, aby w firmie były stosowane wszystkie dostępne środki ostrożności zabezpieczające życie i zdrowie pracowników. Za niedopuszczalne uważa się wykorzystywanie danych osobowych do celów pozazawodowych oraz wykorzystywanie informacji dotyczących życia prywatnego pracowników niezgodnie z ich przeznaczeniem.


Egzekwowanie norm Kodeksu

Na straży przestrzegania zasad znajdujących się w Kodeksie stoją wewnętrzne komisje organizacji–sygnatariuszy dokumentu. W przypadku PSZK jest nim jeden z organów statutowych – sąd dyscyplinarny. Sankcją za działania sprzeczne z Kodeksem może być wykluczenie z grona członków stowarzyszenia. Od czasu ogłoszenia Kodeksu takie zdarzenie nie miało miejsca, co świadczy o wysokim standardzie etycznym dyrektorów personalnych w Polsce.

Etyka ważna dla biznesu

W obliczu ostatnich zmian na rynku pracy, który w powolnym procesie zmienia się z rynku pracownika w rynek pracodawcy, przestrzeganie Kodeksu Etyki ma szczególne znaczenie. Należy pamiętać, że ludzkie podejście do pracowników oparte na solidnej podstawie etycznej przynosi korzystne rezultaty w perspektywie długofalowej. Dotyczy to nie tylko wizerunku dobrego pracodawcy i dobrego samopoczucia dyrektora personalnego, lecz także wyników biznesowych organizacji.

Marek Prujszczyk

dyrektor personalny GeoPost CSEE

Kodeks Etyki Dyrektora Personalnego w moim mniemaniu stanowi rodzaj zawodowego kompasu, ułatwiającego wybór właściwego kierunku działania. Sprawowanie funkcji menedżerskich jest związane z koniecznością podejmowania decyzji dotyczących pracowników, w przypadku dyrektorów personalnych częstotliwość i zakres tych decyzji są wyjątkowo duże. Przy tego typu decyzjach zarówno indywidualnych, jak i systemowych istnieje znaczne ryzyko popełnienia błędów w negatywny sposób wpływających na życie zawodowe i prywatne współpracowników. Ryzyko to pogłębia się w trudnej sytuacji gospodarczej, gdy decyzje są podejmowane pod większą presją finansową przy braku czasu. Zwłaszcza w takiej sytuacji pracownicy działów personalnych są zobowiązani do wyjątkowej staranności w działaniu i zachowania najwyższych standardów nie tylko w ogólnym znaczeniu profesjonalizmu, lecz także (a ze względu na podmiot naszych działań można powiedzieć zwłaszcza) etyczno-moralnych. Dlatego też konieczne jest oparcie się na jasnych, wyraźnie zdefiniowanych i czytelnych dla środowiska zawodowego zasadach, a takim zbiorem zasad jest nasz Kodeks.

Magdalena Stalpińska

dyrektor pionu personalnego, real, – Sp. z o.o. i Spółka Komandytowa Grupa METRO

Reklama

Pracę nad kodeksem rozpoczęliśmy jeszcze w okresie kryzysu, na początku drugiego tysiąclecia. Był to czas wymagający głębokiej restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw i związanych z tym masowych zwolnień pracowników. Dyrektor personalny często musiał się zderzyć z problemem zwolnienia tysięcy ludzi, nie mając praktycznie do dyspozycji profesjonalnych narzędzi; programy outplacementowe dopiero raczkowały. Trzeba było podejmować najtrudniejsze decyzje, kierując się przede wszystkim doświadczeniem życiowym i przyzwoitością. Bardzo często po przeprowadzonej z sukcesem restrukturyzacji sam również stawał się jej ofiarą.

Zarówno wówczas, jak i teraz dyrektor personalny ma do odegrania w organizacji specjalną rolę: z jednej strony, reprezentuje w kontaktach z pracownikami pracodawcę, z drugiej, w stosunku do pracodawcy reprezentuje pracowników. Powinien wiedzieć, co dla pracowników jest najważniejsze i umieć przekazać to zarządowi, aby ten był w stanie podejmować właściwe decyzje. Nie bójmy się tego powiedzieć: dyrektor personalny to profesja zaufania społecznego – od ludzi ją wykonujących społeczeństwo oczekuje ponadstandardowych kwalifikacji etycznych. Kodeks ma uświadomić wszystkim zainteresowanym, jak to należy realizować w praktyce.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?