Kategorie

Zagraniczne transfery pracowników

Agnieszka Łukowska-Janeczek
Decyzja firmy o oddelegowaniu pracownika do pracy w innym kraju może być podyktowana potrzebą biznesową, wymogami korporacyjnymi, czy też chęcią wysłania zatrudnionego, by zdobył niezbędną wiedzę i doświadczenie na gruncie międzynarodowym. W jaki sposób efektywnie zarządzać takimi pracownikami? Jaką formę prawną może mieć wykonywanie pracy za granicą? Jakie świadczenia można zaproponować pracownikom na czas oddelegowania?

Nie zawsze możemy w przedsiębiorstwie poświęcić wystarczająco dużo czasu i uwagi przygotowaniu się do całego procesu związanego z delegowaniem pracowników, tak aby przyniósł on założone, pozytywne skutki dla biznesu oraz satysfakcję delegowanych pracowników. Rozwiązaniem może być wdrożenie odpowiednich procedur i jednolitej firmowej polityki oddelegowań, która znacznie ułatwi pracodawcy i pracownikowi podejmowanie szybkich decyzji dotyczących warunków delegowania. Ponadto może zaoszczędzić zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi wielu kłopotów, jakie mogą pojawić się w trakcie oddelegowania za granicę, czy też zminimalizować potencjalne ryzyka prawnopodatkowe i ubezpieczeniowe.

Analiza potrzeb

Świadome zarządzanie międzynarodowym transferem kadry pracowniczej poprzez wprowadzenie i stosowanie jednolitej polityki wewnętrznej w tym zakresie jest wskazane i bardzo korzystne dla firmy oraz jej pracowników. Opracowanie takiej polityki powinno zostać poprzedzone analizą bieżących potrzeb, planów oraz oczekiwań firmy i może obejmować:

 • formy międzynarodowych oddelegowań pracowników, które w największym stopniu będą odpowiadały potrzebom firmy (np. oddelegowanie długoterminowe czy krótkoterminowe);
 • struktury wynagradzania oddelegowanych pracowników (np. wynagradzanie na podstawie polskiej lub zagranicznej umowy o pracę, kontrakt menedżerski, umowa zlecenia);
 • ustalenie pakietu wynagrodzenia, jakie dany pracownik miałby otrzymywać za pracę świadczoną za granicą (wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie dodatkowe, premie, świadczenia wypłacane w związku z oddelegowaniem itd.);
 • podział obowiązków administracyjnych oraz kosztów oddelegowań pomiędzy spółką macierzystą a przyjmującą;
 • inne zagadnienia prawnopodatkowe dotyczące oddelegowania (np. legalizacja pracy i pobytu, zasady podlegania podatkom dochodowym oraz ubezpieczeniom społecznym).

Scenariusze pracy

Polscy pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki za granicą według kilku scenariuszy:

 • oddelegowanie z utrzymaniem zatrudnienia w Polsce, które może wiązać się z takimi formami delegowania, jak: podróż służbowa, zatrudnienie w celu oddelegowania do pracy za granicą, czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy;
 • zatrudnienie pracownika w państwie goszczącym, zakładające rozwiązanie umowy o pracę lub udzielenie urlopu bezpłatnego w Polsce z jednoczesnym zawarciem umowy z pracodawcą zagranicznym;
 • kontynuacja zatrudnienia u polskiego pracodawcy i jednoczesne podpisanie kontraktu z firmą zagraniczną.

Wybór jednej ze wskazanych form prawnych będzie miał wpływ, m.in. na to, w którym kraju, tj. w Polsce czy za granicą, osoba będzie podlegała opodatkowaniu i ubezpieczeniom społecznym, jak również na zakres obowiązków informacyjnych i płatniczych pracownika oraz jego polskiego pracodawcy.

Dodatkowo oddelegowanie pracownika do świadczenia pracy na rzecz firmy mającej swoją siedzibę za granicą powinno być zawarte w odpowiednim porozumieniu pomiędzy podmiotem wysyłającym a przyjmującym pracowników. Takie porozumienie może określać cel i okres oddelegowania czy też stronę, która ostatecznie poniesie poszczególne koszty takiego oddelegowania.

Pracownikowi w podróży służbowej przysługują diety i inne należności na pokrycie kosztów związanych z taką podróżą. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych dotyczących trwania podróży służbowej czy oddelegowania. Należy jednak liczyć się z tym, że władze skarbowe mogą zakwestionować odbywanie podróży służbowej oraz związane z nią zwolnienie diet i należności z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy pracownik przebywa w niej przez dłuższy czas.

UWAGA

Istotą oddelegowania do pracy za granicę jest zmiana miejsca wykonywania pracy i dlatego wymaga ono zmiany odpowiednich zapisów w umowie o pracę. W tym celu zawierane jest z pracownikiem odrębne porozumienie.

Świadczenia pracownicze

Większość międzynarodowych koncernów oprócz wynagrodzenia zasadniczego, które pracownicy otrzymywali przed wyjazdem, proponuje im w związku z oddelegowaniem różnego rodzaju świadczenia dodatkowe. Celem przyznania takich świadczeń jest nie tylko zmotywowanie pracownika, lecz także pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicą.

Wiedza w zakresie zasad opodatkowania oraz podlegania ubezpieczeniom społecznym takich dodatkowych świadczeń przyznawanych pracownikom delegowanym w świetle ustawodawstwa obowiązującego w Polsce, jak również za granicą jest potrzebna po to, aby móc je odpowiednio ukształtować i ewentualnie obniżyć całkowite obciążenia podatkowo-ubezpieczeniowe. Zasadniczo w Polsce wszelkie świadczenia dodatkowe, bez względu na ich formę, będą traktowane jako przychód ze stosunku pracy i będą podlegały opodatkowaniu. Natomiast może się okazać, że te same świadczenia będą zwolnione z opodatkowania lub będą mogły korzystać ze specyficznych odliczeń w poszczególnych krajach oddelegowania (np. kwota wypłacana pracownikowi na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest traktowana jako przychód podlegający opodatkowaniu, podczas gdy w niektórych krajach, jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi zakwaterowanie, a umowa najmu jest zawarta pomiędzy pracodawcą a najemcą, świadczenie takie jest zwolnione z opodatkowania).


Polityka wyrównania podatkowego

Może się okazać, iż całkowite obciążenia podatkowe wynikające z oddelegowania pracownika za granicę są wyższe od tych, które dana osoba do tej pory zwykła płacić w Polsce. W takiej sytuacji pracownik może uznać, że zaproponowany wyjazd jest dla niego niekorzystny. Rozwiązaniem może okazać się implementacja polityki wyrównania podatkowego (tax equalization policy), zgodnie z którą pracodawca gwarantuje, iż w czasie wykonywania obowiązków za granicą pracownik nie będzie ani w gorszej, ani w lepszej sytuacji podatkowej, niż gdyby pozostał w Polsce. Jeśli zatem podatek dochodowy pracownika w Polsce i w kraju oddelegowania różni się od podatku, który by zapłacił, gdyby nie został oddelegowany do pracy za granicą (tzw. podatek hipotetyczny, hypothetical tax), pracodawca może dokonać wyrównania wszelkich różnic w podatku dotyczących wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych.

W praktyce międzynarodowej, którą można byłoby zastosować w przedsiębiorstwach polskich, implementacja polityki wyrównania podatkowego wiąże się z obliczaniem oraz pobieraniem podatku hipotetycznego. Jego obliczanie odbywa się generalnie w cyklach rocznych, gdzie pierwsza kalkulacja dokonywana jest najczęściej przed wyjazdem pracownika już po uzgodnieniu warunków oddelegowania. Następnie pracodawca pomniejsza odpowiednio miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi o kwotę tak obliczonego podatku hipotetycznego. Jeśli miesięczna kwota hipotecznego podatku jest mniejsza aniżeli wysokość rzeczywistych zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (które mogą być należne zarówno w kraju oddelegowania, jak i w kraju macierzystym, o ile wynika to z przepisów), różnicę pokrywa pracodawca. W przeciwnym razie, tj. gdy kwota podatku hipotetycznego jest wyższa aniżeli rzeczywiste zobowiązania podatkowo-ubezpieczeniowe, nadwyżka odkładana jest przez firmę na poczet przyszłych zobowiązań, jeśli takie wystąpią, a jeśli nie, wówczas jest zatrzymywana przez firmę.

Należy podkreślić, iż powyżej przedstawione rozliczenia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie wynikają bezpośrednio z przepisów prawa polskiego lub międzynarodowego. Natomiast większość światowych koncernów stosuje politykę wyrównania podatkowego wobec pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. Jest to bowiem poważny argument mogący przekonać pracownika do wyjazdu za granicę i powrotu do pracy w Polsce po zakończeniu oddelegowania.

Najczęściej przyznawane świadczenia oddelegowanym pracownikom

 • dodatek za przeniesienie, który służy pokryciu kosztów, jakie pracownik poniósł w związku z oddelegowaniem za granicę, do których należą w szczególności: opłaty za bilety lotnicze dla pracownika i członków jego najbliższej rodziny czy też koszty transportu jego rzeczy osobistych (relocation allowance),
 • świadczenie, którego zasadniczym celem jest nagrodzenie pracownika za jego gotowość do opuszczenia Polski i wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy. Wartość niniejszego świadczenia jest zwykle określana jako procent wynagrodzenia pracownika (mobility premium),
 • świadczenie służące wyrównaniu różnic w zakresie kosztów „codziennego życia”, jakie istnieją w Polsce i w państwie oddelegowania. Zazwyczaj jego wysokość jest obliczana z uwzględnieniem indeksów siły nabywczej (cost of living allowance),
 • świadczenie przyznawane pracownikom w związku z utrudnieniami panującymi w kraju oddelegowania, na które mogą się między innymi składać warunki klimatyczne, zagrożenie dla zdrowia (np. występowanie chorób tropikalnych), brak stabilności politycznej itp. Jego wysokość jest, co do zasady, określana jako ustalony procent wynagrodzenia (hardship allowance),
 • kwota służąca zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych pracownika w państwie goszczącym wypłacana pracownikowi (housing allowance) lub wypłacana bezpośrednio osobie, która wynajmuje pracownikowi dom lub mieszkanie w kraju oddelegowania,
 • dodatek na podróże do domu i z powrotem dla pracownika oraz członków jego najbliższej rodziny,
 • dodatek związany z pozytywnym zakończeniem okresu oddelegowania, wypłacany po jego zakończeniu (completion bonus),
 • zwrot kosztów: uczestnictwa w kursach językowych; ponoszonych przez pracownika z tytułu uczęszczania jego dzieci do szkół czy przedszkoli w kraju oddelegowania; czasowego przechowywania majątku pozostawionego w Polsce przez pracowników w związku z ich oddelegowaniem.
Komplet Premium: Faktury (faktury ustrukturyzowane)
Komplet Premium: Faktury (faktury ustrukturyzowane)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.