Kategorie

Rekruter swój czy zewnętrzny?

Paweł Berłowski
Paweł Berłowski
Działalność firm doradztwa personalnego, tak charakterystyczna dla rynku pracy w Polsce po 1989 roku, była odpowiedzią na potrzebę klientów. I jak się okazuje, jest nią i dziś.

Obecnie działy personalne firm często same zatrudniają specjalistów ds. rekrutacji, powstały serwisy rekrutacyjne w internecie, działają portale społecznościowe dla profesjonalistów, gdzie sami możemy znaleźć kandydatów i nawiązać z nimi kontakt. A jednak pośrednicy na tym rynku wciąż mają swoją silną pozycję.

Reklama

Zdaniem Agnieszki Kaczmarczyk, z firmy doradztwa personalnego Grafton Recruitment Polska, w związku z pojawiającymi się ofertami rekrutacji internetowych w postaci baz zewnętrznych i portali społecznościach, wielu pracodawców rzeczywiście zdecydowało się na podjęcie prób szukania na własną rękę. Sprawdziło się to jednak przede wszystkim w przypadku prostych stanowisk, przy złożonych, technicznych czy wyższych funkcjach metody te nie przynoszą oczekiwanych efektów.

– Kanały społecznościowe często nie mają zastosowania w pracy działów personalnych również ze względu na politykę organizacji wykluczającą bezpośrednie pozyskanie Wewnętrzni rekruterzy nie powinni podejmować i nie podejmują aktywnych działań rekrutacyjnych wobec pracowników swojej konkurencji – dodaje Agnieszka Kaczmarczyk.

To, czy projekt rekrutacyjny jest realizowany ze wsparciem dostawcy zewnętrznego, warunkuje najczęściej specyfika stanowiska – im jest ono bardziej wymagające i złożone, tym częściej firmy zwracają się do agencji doradztwa personalnego. Równie często kwestia pilności projektu, jego poufności oraz samych źródeł i narzędzi wykorzystywanych do pozyskania wpływa na decyzje dotyczące sposobu jego realizacji.

Reklama

Nikt jednak tak dobrze nie wie, jaki kandydat pasuje do danego stanowiska, jak jego koledzy z tej samej firmy. Żadna agencja rekrutacyjna nie siedzi przecież przy sąsiednim biurku i nie ma pojęcia, jak w szczegółach wygląda dzień pracy osoby, której szuka, nie wie, jakie zwyczaje panują w pokoju i firmie.

Mamy zatem, z jednej strony, firmy wyspecjalizowane w penetrowaniu rynku pracy i wyszukiwaniu najlepszych kandydatów, a z drugiej, wewnętrznych specjalistów, którzy z uwagi na dużo lepszą znajomość kultury organizacyjnej, potrzeb biznesowych i charakterystyk stanowisk pracy potrafią ocenić, na ile kandydat jest dopasowany do firmy. Komu z nich oddać pieczę nad tą najważniejszą bodaj dziedziną, jaką jest zatrudnianie najlepszych ludzi?

Head hunterzy tylko do zadań specjalnych


Specjaliści komórek personalnych często mają wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają im realizowanie procesów rekrutacyjnych bez posiłkowania się dodatkowo agencjami doradztwa personalnego i zewnętrznymi head hunterami. Wartością dodaną samodzielnego przeprowadzania przez firmę procesów rekrutacyjnych jest lepsze zrozumienie wartości i kultury organizacyjnej własnego pracodawcy, a dzięki temu trafniejsza analiza jego potrzeb w zakresie profilu poszukiwanego kandydata. Koszty takich rekrutacji są niewątpliwie niższe, a czas realizacji takich rekrutacji często ulega skróceniu.

Wewnętrzni rekruterzy mają obecnie do dyspozycji wiele użytecznych narzędzi, które ułatwiają zebranie CV i przeprowadzenie selekcji kandydatów, tj. specjalistyczne portale branżowe, platformy do zarządzania wewnętrzną bazą kandydatów, systemy referencji czy targi pracy. W dobie popularności internetu i branżowych mediów społecznościowych bezpośrednie dotarcie do interesującego pracodawcę kandydata nie stanowi większego problemu. Wewnętrzne działy personalne coraz częściej aktywnie kreują wizerunek własnego pracodawcy na rynku pracy, docierając do docelowej grupy potencjalnych kandydatów, np. poprzez kampanie na uczelniach, uczestnictwo w branżowych i wirtualnych targach pracy, firmowe wizytówki internetowe, tworzenie blogów czy obecność na forach. Samodzielne zweryfikowanie kompetencji i kandydatów przez wewnętrznych specjalistów personalnych jest także możliwe dzięki dostępowi do różnorodnych narzędzi weryfikacyjnych, takich jak testy kompetencyjne i psychologiczne czy case study. W przypadku częstych i licznych rekrutacji niektóre firmy decydują się nawet na stworzenie wewnętrznego zespołu asesorów do przeprowadzenia assessment center. Firmy o wysokich kompetencjach działów personalnych często potrafią wykorzystywać różnorodne metody selekcji bez wsparcia się specjalistami zewnętrznymi.


Za korzystaniem z usług agencji doradztwa personalnego i executive search przemawia natomiast potrzeba zatrudnienia kandydatów na stanowiska menedżerskie oraz te wysoce specjalistyczne. W przypadku poszukiwania kandydata o wyrafinowanych i niespotykanych na rynku kompetencjach, warto rozszerzyć zasięg poszukiwań i wesprzeć się firmą zewnętrzną lub zaufanym head hunterem. Współpraca z rzetelną i profesjonalną agencją doradztwa personalnego często pomaga w obsadzeniu kluczowych stanowisk menedżerskich i eksperckich.

Lepiej sobie radzić samemu


Rekrutacja jako jeden z procesów istotnych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim powinna być ściśle związana z celami organizacji oraz kulturą organizacyjną, w jakiej dany pracownik będzie funkcjonował. Dobre funkcjonowanie w niej jest jednym z istotnych elementów stanowiących o sukcesie zawodowym danej osoby. Przekazanie tej wiedzy bez pracy bezpośrednio w danej organizacji jest prawie niewykonalne. W szczególności rekrutacja do firm o całkowicie odmiennej kulturze organizacyjnej, wynikającej ze specyfiki kraju, z jakiego pochodzi, może być obarczona dużym błędnym poszukiwania właściwej osoby. Zrozumienie tej specyfiki jest możliwe wyłącznie przez osoby funkcjonujące w danej firmie bądź przez osoby w firmach rekrutacyjnych wcześniej pracujące w tego typu organizacji.

W większości jednak konsultanci rekrutacyjni mają niewielkie doświadczenie biznesowe – zwykle pracowali wyłącznie w doradztwie, a nie bezpośrednio w biznesie. Tymczasem sam profil kompetencyjny tego samego stanowiska może być całkiem odmienny w dwóch różnych firmach, a zrozumienie tej specyfiki przez osobę niezatrudnioną bezpośrednio w firmie może być bardzo trudne.

Często specyfika zarządzania danego przełożonego w dziale wymaga całkiem odmiennego profilu kandydata – przede wszystkim w obszarze osobowym. Tego nie da się zbadać poprzez CV czy analizę poprzedniej historii zawodowej w biografii kandydata. Tylko wewnętrznie funkcjonujący przedstawiciel działu personalnego we współpracy z biznesem jest w stanie dostarczyć właściwą jakościowo listę kandydatów.

Pamiętam kiedy to świetnie kompetencyjnie dobrany kandydat przez firmę zewnętrzną bez dopasowania do organizacji sam zrezygnował po okresie próbnym, nie umiejąc się zmierzyć ze specyfiką nowej firmy. Pracownik bardzo dobrze pełnił swoją funkcję przez lata w organizacji o podobnie wysokich standardach, a w nowej – umiał tylko pracować wyłącznie w ramach ściśle wyznaczonych procedur. W nowej firmie okazało się, że standard i szybkość realizacji procesów uzależnione były od tego, jakie relacje osobiste zbuduje ten pracownik z innymi osobami zaangażowanymi w proces. W rezultacie – niejasność realizacji danych procesów i względność ich realizacji była tak stresująca dla tego pracownika, że nie wytrzymał i „rzucił papierami”, nie mogąc pracować w tego typu kulturze pracy.

Za przejmowaniem na siebie rekrutacji przez wewnętrzny dział HR przemawia również trudniejsza sytuacja na rynku biznesowym. Dział personalny powinien w związku z tym brać większą odpowiedzialność za obniżanie kosztowe istnienia tej funkcji. Dodatkowe koszty (niejednokrotnie bardzo wysokie, w zależności od poziomu stanowiska) mogą stanowić istotne obciążenie dla organizacji. Myślę, że szczególnie w obliczu ograniczania kosztów wielu działów niegenerujących bezpośrednio wartości dodatkowej w postaci zysków dla firmy dział HR również powinien wnikliwie analizować takie wydatki, aby udowodnić potrzebę istnienia takiej funkcji w firmie.

Obecnie, kiedy informatyzacja naszego życia jest tak duża i dostęp do wiedzy o potencjalnych kandydatach można zdobyć poprzez różnego rodzaju portale branżowe, networkingowe, działy personalne tym bardziej powinny skłaniać się do własnych działań headhuntingowych. Poza tym kluczowym elementem sukcesu dokonywanych rekrutacji jest głęboka wiedza o branży, działaniach konkurencji. Dział HR taką wiedzę powinien na bieżąco uaktualniać poprzez częsty kontakt z biznesem. Tak naprawdę to on często najlepiej wie, która osoba z konkurencji nadawałaby się świetnie na dane stanowisko. Poprzez odpowiedni system doceniania takich rekomendacji zrobionych przez pracownika da się zrealizować często najtrudniejsze projekty rekrutacyjne. Zaufanie pracowników do firmy i bliska relacja działu HR z biznesem sprzyja temu, że można najszybciej zapewnić zatrudnienie najlepszego kandydata.


Oczywiście, w przypadku projektów utajnionych z różnych powodów, pomoc firm rekrutacyjnych jest niezbędna z racji niemożności bezpośredniego komunikowania się z kandydatami z rynku. Rolę firmy rekrutacyjnej widzę raczej w zbadaniu motywacji i ewentualnej otwartości danej osoby z konkurencji do przejścia, aniżeli realizowaniu danego projektu rekrutacyjnego.

Head hunterzy znajdą, HR-owcy dopasują


Jeżeli w firmie istnieje wyspecjalizowany dział HR, to na pewno lepsze jest powierzenie tego procesu jego specjalistom. Trafiamy wtedy wyłącznie do kandydatów, którzy odpowiadają specyfice firmy. Nigdy osoba z zewnątrz nie jest w stanie znaleźć tak dopasowanego kandydata, jak osoby znające kulturę organizacyjną, relacje w firmie, atmosferę pracy. Wyjątek stanowi dłuższa współpraca, gdy konsultant zna już dobrze firmę klienta, jej kulturę i specyfikę, rozumie potrzeby.

Konsultanci zewnętrzni są natomiast rewelacyjnym pomysłem na rekrutację, gdy w firmie nie funkcjonuje wyspecjalizowany w rekrutacji dział HR. Często spółka jest zbyt mała albo ma zbyt małe potrzeby rekrutacyjne, żeby zatrudniać takich specjalistów.

Usługę firm doradztwa personalnego warto też wykorzystać w sytuacjach, gdy w firmie co prawda mamy specjalistów ds. rekrutacji, ale np. nabór na dane stanowisko powinien uwzględniać selekcję kandydatów za pomocą narzędzi, jakich firma nie używa, np. specjalistyczne testy, assessment center itp. Przewagą konsultantów zewnętrznych mogą być też duże stale aktualizowane bazy kandydatów przebadanych podczas poprzednich procesów rekrutacyjnych prowadzonych dla innych klientów. Także kandydaci częściej przesyłają swoje aplikacje do firm doradczych, licząc, że za ich pośrednictwem mogą docierać ze swoją ofertą do wielu pracodawców. Szczególnie ma to znaczenie, gdy chodzi o rekrutację na stanowiska rzadko obsadzane, gdzie wewnętrzny dział HR nie gromadzi danych kandydatów na przyszłość.

Sytuacji wewnętrznych specjalistów ds. rekrutacji nie zmieniło radykalnie pojawienie się internetowych stron poświęconych pracy. Aplikujące za ich pośrednictwem osoby często nie aktualizują swoich danych, co bardzo zniechęca do samodzielnego poszukiwania kandydatów. Trochę lepiej pod tym względem wyglądają serwisy społecznościowe dla profesjonalistów, ale tam również wiele osób nie aktualizuje swoich profilów.

Reasumując, na pewno lepsze dopasowanie kandydata do stanowiska i kultury organizacyjnej może uzyskać wewnętrzny specjalista ds. rekrutacji. Jednak kiedy trzeba szybko dotrzeć do dużej liczby kandydatów, wykorzystać wysublimowane narzędzia selekcji, czy też rekrutacja dotyczy stanowiska rzadko obsadzanego, wyspecjalizowani konsultanci z firmy doradztwa personalnego lepiej sobie poradzą z takim zadaniem. Ideałem jest więc dobra współpraca jednych i drugich, gdzie dział HR dba o dopasowanie kandydata do firmy, a doradcy personalni zapewniają dostęp do wielu kandydatów i ich profesjonalną selekcję.

W zależności od potrzeb


Gdy pojawia się potrzeba zatrudnienia nowej osoby, zazwyczaj zaczynamy od samodzielnych poszukiwań kandydatów spełniających nasze wymagania. Mamy wiele pomysłów na to, jak radzić sobie bez pomocy head huntera czy agencji zewnętrznych na etapie poszukiwań kandydatów i podczas rekrutacji.

Często szukamy wewnątrz firmy. Zamieszczamy ogłoszenia w intranecie, dając możliwość osobom z całej organizacji na przesyłanie swoich aplikacji. Ogłaszamy także akcje-rekomendacje – nasz pracownik rekomenduje do pracy w firmie znaną mu osobę, która posiada kompetencje potrzebne na danym stanowisku. DB Schenker Logistics to wiodący międzynarodowym dostawca usług logistycznych. Mamy też wiele aplikacji „spontanicznych” – od osób, które wyrażają chęć pracy w naszej firmie, korzystając z formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Publikujemy też oczywiście oferty na portalach pracy, współpracujemy z Biurami Karier na uczelniach. Wymienione przeze mnie sposoby poszukiwania kandydatów do pracy nazwałabym raczej tradycyjnymi w dobie rozwiniętych technologii. Są one jednak wciąż skuteczne.

Etap selekcji CV i późniejszych działań rekrutacyjnych jest często pracochłonny. Ale wartością prowadzenia projektu rekrutacyjnego od początku jest to, że już od wczesnego etapu możemy kształtować wizerunek firmy jako profesjonalnego pracodawcy – poprzez odpowiedni kontakt z kandydatem i możliwość udzielenia mu odpowiedzi na wszelkie pytania. Budujemy relacje z kandydatami – bez pośredników. Trafny wybór następuje często szybciej niż w przypadku projektów prowadzonych z pomocą firm zewnętrznych. Przede wszystkim dlatego, że stosujemy sprawdzone standardy rekrutacyjne, zwiększające prawdopodobieństwo wyboru najlepszego kandydata. Czasami agencjom zewnętrznym nie zawsze łatwo jest uchwycić sedno wymagań klienta, a klientom sprawia trudność jasne zdefiniowanie swych potrzeb.

Są jednak oczywiście przypadki, że korzystamy z usług agencji zewnętrznych, head hunterów. Korzystamy z tej opcji w przypadku poszukiwań na stanowiska wyższej kadry kierowniczej oraz stanowisk wymagających unikalnych kompetencji i wiedzy. Z agencjami zewnętrznymi współpracowaliśmy również w przypadku projektu, którego celem była rekrutacja dużej liczby osób do nowo powstałej jednostki.

Podsumowując, zarówno samodzielne poszukiwanie, jak i korzystanie z usług firm zewnętrznych ma swoje plusy, jak i minusy. Wybór drogi należy dopasować do sytuacji i potrzeb.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.