Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zdiagnozować kompetencje i umiejętności pracowników

Żaneta Dmoch
Narzędzia psychometryczne wykorzystywane są czasem w procesie rekrutacji jako jeden z elementów oceniających. Mogą też być elementem bardziej złożonych procesów, takich jak: badanie potrzeb rozwojowych, wyłanianie pracowników z dużym potencjałem czy też podczas opracowania planów sukcesji.

Firma naszego klienta, działająca w branży FMCG, miała ugruntowaną pozycję na rynku, jednak dotychczas nie prowadziła ekspansywnej polityki handlowej. Opierała raczej swoje działania na sile mocnej marki i wysokiej jakości produktów i usług dla klientów instytucjonalnych.

W firmie został zatrudniony nowy dyrektor sprzedaży, który miał za zadanie wzmocnić dział sprzedaży. Wykorzystał w tym celu test Profile XT.

Cele projektu

W tracie konsultacji z doradcami BIGRAM SA zostały ustanowione trzy podstawowe cele projektu:

- poznanie zespołu, zidentyfikowanie jego silnych stron, a także obszarów, które należy wzmocnić;

- sprawdzenie, czy gorsze wyniki finansowe niektórych z kierowników są spowodowane wyłącznie uwarunkowaniami biznesowymi obszaru, czy też związane są z niedopasowaniem niektórych z pracowników do stanowisk, jakie zajmują;

- zbudowanie w zespole atmosfery współpracy i uświadomienie wszystkim, iż mimo istnienia oddziałów terenowych, wszyscy stanowią jeden zespół pracujący na sukces firmy na rynku.

Niezbędne kompetencje

W firmie postanowiono zrealizować dwudniowe warsztaty, w których mieli wziąć udział wszyscy kierownicy regionalni. Moderatoratorami całej sesji byli konsultant BIGRAM SA oraz dyrektor sprzedaży. Podczas pierwszego dnia spotkania zespół w trakcie burzy mózgów miał za zadanie stworzyć profil „Idealnego Kierownika Regionalnego”. Miały go wyróżniać cechy, takie jak: punktualność, samodzielność, komunikatywność. Powinien być również dobrym negocjatorem, umieć koncentrować się na wielu zadaniach, potrafić planować pracę sobie i innym, jasno wyznaczać cele i priorytety.

Następnie grupa wypracowała kilka kluczowych obszarów, przypisała im konkretne cechy i nadała im priorytety. Na przykład w obszarze określonym jako poziom energii pojawiły się: efektywność, samomotywacja, umiejętność realizowania wielu zadań jednocześnie. Dzięki wspólnej pracy wszyscy kierownicy regionalni byli zgodni co do najistotniejszych kompetencji i zdolności, jakie powinien posiadać kierownik.

Każdy z uczestników spotkania w ciągu około 20-30 minut miał wypełnić kwestionariusz analizy stanowiska Profile XT.

Po wprowadzeniu do systemu danych z ankiet otrzymaliśmy raport analizy stanowiska. 20 kategorii rozdzielono na trzy kluczowe obszary: styl myślenia, cechy behawioralne i zainteresowania zawodowe.

Raport, zarówno w formie graficznej, jak i opisowej, dostarczał informacji dotyczących poziomu wymagań stawianych kandydatowi w obszarze poszczególnych kategorii.

Analiza stanowiska

Drugiego dnia warsztatów profil stanowiska (20 kategorii) poddano analizie po raz kolejny, aby uzyskać pełną zgodność w zespole. To był ostatni etap „negocjacji”, zmiany, choć kosmetyczne, okazały się ważne. Wszyscy członkowie grupy czuli się współtwórcami i w pełni zgadzali się z trafnością profilu.

Dlatego można było przejść do kolejnego etapu prac. Wszyscy byli podekscytowani, wiedzieli bowiem, że teraz staną „twarzą w twarz” z ideałem, który sami stworzyli. Każdy z kierowników otrzymał hasło dostępu do strony, na której znajdował się kwestionariusz oceny Profile XT. Przez prawie 90 minut mieli wypełniać test. W pierwszej kolejności odpowiadali na pytania z obszaru definiującego osobowość, następnie na dotyczące zainteresowań oraz umiejętności analitycznych zarówno liczbowych, jak i słownych.

Następnie został wygenerowany raport, w którym poza opisem uczestnika można było znaleźć zestawienie cech osoby badanej w odniesieniu do profilu „Idealnego Kierownika Regionalnego”. W raporcie tym znajdowało się również wiele wskazówek dotyczących metod wspierania rozwoju pracownika. Dla bezpośredniego przełożonego były to wskazania dotyczące tego, jak prowadzić coaching oraz jakie szkolenia warto jest zapewnić badanemu.

Wnioski i zalecenia

Wyniki raportów przekazano kierownikom podczas indywidualnych spotkań z konsultantami. W trakcie rozmów zostały omówione ich mocne strony oraz obszary wymagające rozwoju z uwzględnieniem zajmowanych przez nich stanowisk.

Dzięki zastosowaniu tej metody nowy dyrektor sprzedaży miał szansę poznać swój zespół, umocnić w nim atmosferę współpracy, zidentyfikować mocne strony oraz obszary do rozwoju. W trakcie rozmów indywidualnych oraz dzięki raportom udało się ustalić przyczyny gorszych wyników sprzedażowych niektórych kierowników. Wszystkie cele postawione na początku projektu zostały więc osiągnięte.

Opis profilu dopasowania do stanowiska (fragment)

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

6-8 pracownicy dobrze reagujący na wymagania dotyczące ich czasu i inwestowanej energii, ogólnie pracujący w dość dużym tempie.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

4-7 Pracownicy działający w stałym tempie i potrafiący efektywnie wykorzystać czas podczas podejmowania decyzji.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

7-9 Pracownicy osiągający najlepsze wyniki, kiedy podlegają minimalnym ograniczeniom struktur i mają możliwość swobodnego podejmowania decyzji.

Dopasowanie profilu kandydata do stanowiska - regionalny kierownik sprzedaży (fragment)

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W skali „poziom energii” okazało się, że:

- Można polegać na Panu X w kwestii punktualnego wykonania zadań.

- Tempo jego pracy umożliwia mu konsekwentne osiąganie wyników i przeciętną wydajność pracy.

- Nawet pod presją potrafi działać ze świadomością, że wykonywane zadania są pilne.

- Pan X zwykle pracuje w efektywnym tempie.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W skali „podejmowanie decyzji” wyniki Pana X znajdują się poniżej profilu dopasowania do stanowiska. Sugeruje to, że może on wykazywać się większą rozwagą przy podejmowaniu decyzji, niż jest to zazwyczaj wymagane na tym stanowisku, i że może brakować mu wyczucia pilności spraw. W rozmowach z nim należałoby uwzględnić ewentualność, że może go niepokoić potrzeba szybkiego podejmowania decyzji. Dlatego, aby poprawić ten obszar, należy podjąć następujące działania:

- Trzeba zachęcać pracownika do podejmowania ryzyka w sytuacji, kiedy należy zadecydować na czas. Rozwijać jego umiejętność akceptacji ryzyka, umożliwiając mu udział w decyzjach, gdzie to ryzyko jest niewielkie, a następnie coraz bardziej rozwijać tę umiejętność.

- Przeszkolić Pana X w zakresie zarządzania ryzykiem i radzenia sobie ze stresem. Powinno to skrócić czas, jakiego on potrzebuje, aby podjąć szybkie decyzje.

- Rozwijać u niego chęć podejmowania działań, służąc własnym przykładem ze świadomością, że zadania, którymi Pan X się zajmuje, są pilne.

- Pan X woli podejmować decyzje niespiesznie, należy zatem podkreślać znaczenie terminów i podejmowania decyzji bez dogłębnych analiz.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W skali „samodzielność” Pan X osiągnął, co prawda, wyniki porównywalne z wynikami większości ludzi, znajdują się one jednak poniżej profilu dopasowania do stanowiska. Sugeruje to, że jest on mniej zaradny, niż zazwyczaj jest to wymagane na tym stanowisku, ale może sobie poradzić z samodzielnym podejmowaniem decyzji. Rozmowy z nim powinny uwzględniać możliwość, że w warunkach stresu to stanowisko może okazać się dla niego zbyt trudne. Należy zatem wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

- Pan X może przejawiać tendencję do wahania się w sytuacjach, kiedy konieczne są bardziej pomysłowe działania. Szkolenie w twórczym rozwiązywaniu problemów pozwoli mu wykazać się większą efektywnością.

- Aby odwrócić jego tendencję do postępowania według przewidywalnych wzorców, należy stworzyć środowisko pracy o mniej regularnej strukturze i zapewnić mu wsparcie oraz informacje zwrotne, pozwalające osiągnąć większą samodzielność.

- Pod presją terminów lub innego rodzaju stresu, Pan X może szukać u przełożonego wskazówek. Należy zapewnić mu umiarkowany nadzór, ale też zachęcać do samodzielności. Można to uczynić, zwracając na niego uwagę po tym, jak postara się on samodzielnie podjąć decyzję.

- Pan X ceni sobie strukturę ustalonych procedur. Aby przełamać tę zależność, trzeba zachęcać go do tworzenia własnych procedur umożliwiających wykonanie zadań.

Żaneta Dmoch

Autorka jest doradcą personalnym, konsultantem Działu Rozwoju i Ocen w firmie BIGRAM S.A. Odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie projektów rozwojowych dla kadry menedżerskiej:

Assessment Center i Development Center, badania satysfakcji pracowników, outplacementu, oceny 360 stopni.

Kontakt: rozwoj@bigram.pl

OPINIE

Janusz Pitera

dyrektor handlowy w BNP Paribas Lease Group

Z raportów Profile XT korzystam każdorazowo, kiedy prowadzimy proces rekrutacji zlecony BIGRAM SA. Pozwala mi to lepiej przygotować się do rozmowy z kandydatem, wniknąć głębiej w niektóre aspekty osobowości. Znając podstawowe cechy osobowości, jakie w pewnym sensie „obnaża” raport, jestem w stanie tak prowadzić rozmowę rekrutacyjną, aby być pewnym, czy kandydat spełni oczekiwania stawiane na danym stanowisku pracy. Analiza raportu pozwala mi również upewnić się, czy dany kandydat będzie dobrze się czuł i będzie zadowolony z nowej pracy na stanowisku, którego specyfikę ja znam znacznie lepiej niż on. Profil ten wykorzystuję również do przygotowania programu wdrożenia do nowych obowiązków i do roli, jaką kandydat będzie odgrywał w zespole już istniejącym. Łatwiej jest mi przygotować plany ilościowe i jakościowe. Wiedząc o tym, co zawiera raport, jestem w stanie wręcz utworzyć stanowisko pracy i zakres obowiązków na nowo, jeśli profil kandydata nieco różni się od oczekiwanego, ale wpisuje się w filozofię i strategię firmy. Profile XT pozwala mi przygotować proces szkoleniowy kandydata, a także wdrożenia go do kontaktów i relacji z już istniejącymi kontrahentami firmy.

Narzędzie to pozwala mi również kreować poszczególne etapy coachingu - już pracownika, jeśli decyduję się na zatrudnienie kandydata. Ponieważ Profile XT zawiera wiele cennych informacji dotyczących słabych i mocnych stron badanego, w sposób najbardziej optymalny jestem w stanie przygotować ścieżkę kariery dla kandydata nawet w dłuższej perspektywie.

Katarzyna Markowicz

kierownik Działu Rozwoju i Szkoleń Vattenfall Distribution Poland

Narzędzia, jakim są Profile XT, używamy w prowadzonych procesach rekrutacyjnych. Obok analizy dokumentów, wywiadów zawodowych oraz opinii przełożonych ten test jest źródłem informacji dotyczących zarówno kompetencji, jak i cech osobowościowych kandydatów.

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!
  Technologia i wellbeing - transformacja rynku pracy?
  Technologia już dziś jest częścią codziennego życia zawodowego dużej grupy pracowników, a w przyszłości jej udział będzie rósł. 65 proc. Polaków uważa, że kompetencje cyfrowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku pracy, a 60 proc. ocenia, że osobom biegłym w nowych technologiach będzie łatwiej o podwyżki i awanse – wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę Pracuj. Cyfryzacja i zmiana modelu pracy na zdalny lub hybrydowy staje się także stałym elementem wellbeingu pracowniczego. Do korzystania z dobrodziejstw tej sytuacji skłonne są przede wszystkim młode osoby, które szukają pracy elastycznej, dopasowanej do ich stylu życia.
  Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej
  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.
  Kontrola legalności zatrudnienia PIP
  Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.