| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Szkolenia bhp > Jaki powinien być cel szkolenia bhp

Jaki powinien być cel szkolenia bhp

Zamierzam zatrudnić pracowników na umowy o pracę. Wiem, że musimy przeprowadzić szkolenia z zakresu bhp. Chcemy wybrać dobrą firmę szkoleniową. Jakie cele szkolenia powinna przedstawić nam taka firma?

Celem szkolenia powinno być m.in.: nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy.

Obowiązek poddania pracownika szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy. Zgodnie z tym aktem pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji albo potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 k. p.). Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest zobowiązany przede wszystkim zapewnić mu przeszkolenie w zakresie bhp oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie (art. 2373 § 1 k. p.).

Dodatkowo, pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Pracodawca musi też wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy danego pracownika. Natomiast pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp (art. 2374 k. p.). Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 19 kwietnia 2006 r. nawet odmowa potwierdzenia przez pracownika na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania (II PK 304/05).

Rozporządzenie szkoleniowe

Kodeks pracy nie jest jednak jedynym aktem regulującym problematykę szkolenia bhp. Na mocy art. 2375 k. p. w drodze rozporządzenia określono szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia. Właśnie te wszystkie kwestie reguluje rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dalej: rozporządzenie szkoleniowe.

Cel i rodzaje szkolenia

Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska lub wykonywanej pracy.

Jeżeli zdarzyłoby się, że na terenie jednego zakładu pracy, pracę wykonują nie tylko pracownicy tego zakładu, ale także osoby zatrudnione przez innego pracodawcę – zakład pracy musi poinformować takich pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas ich pracy na terenie takiego zakładu. Uzyskanie tych informacji należy potwierdzić na piśmie.

PRZYKŁAD

Takie pismo, obok oświadczenia o zapoznaniu się z zagrożeniami, powinno zawierać co najmniej datę, imię i nazwisko osoby, która została poinformowana, oraz dane osoby, która informuje o zagrożeniach.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »