REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy pracodawca musi kierować na wstępne badania lekarskie studentów odbywających u niego praktyki zawodowe

Ewelina Różyńska
Specjalista w zakresie bhp
Czy pracodawca musi kierować na wstępne badania lekarskie studentów odbywających u niego praktyki zawodowe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jesteśmy przedsiębiorstwem zajmującym się wykonawstwem robót budowlanych. W sierpniu br. organizujemy praktyki zawodowe dla studentów studiów inżynierskich, którzy będą je realizowali m.in. na terenach prowadzonych przez nas budów. Czy w związku z tym jesteśmy zobowiązani do kierowania przyjmowanych studentów na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy?

Rada

Nie muszą Państwo kierować na wstępne badania lekarskie medycyny pracy studentów uczelni wyższych przyjmowanych na praktyki. Taki obowiązek spoczywa na placówce dydaktycznej, w tym przypadku – uczelni.  

REKLAMA

Autopromocja

Uzasadnienie

Profilaktyczne badania wstępne. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy, 
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe (art. 229 § 1 Kodeksu pracy). 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. 

Należy jednak zaznaczyć, że wskazany obowiązek ma zastosowanie, gdy osoba przyjmowana do pracy pozostaje z zatrudniającym ją pracodawcą w stosunku pracy, tj. zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

Ważne

Do studentów odbywających praktyki zawodowe nie stosujemy przepisów Kodeksu pracy w zakresie profilaktycznych badań lekarskich, ponieważ nie wykonują oni pracy na podstawie stosunku pracy. 

W szczególnych przypadkach obowiązek przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich dotyczy również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. gdy wykonują oni pracę w warunkach niebezpiecznych – na wysokości czy przy użyciu maszyn ciężkich).     

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wstępne badania lekarskie studentów. Inne zasady przeprowadzania wstępnych badań lekarskich dotyczą studentów. Kwestie profilaktycznych wstępnych badań lekarskich studentów przyjmowanych na praktyki zawodowe przez podmioty będące ich organizatorami zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów. Zgodnie z tą regulacją lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, w tym przypadku przez uczelnię. Takie skierowanie powinno zawierać m.in. oznaczenie placówki dydaktycznej oraz informację o zakresie kształcenia i o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej.

Ważne

W przypadku praktyk studenckich lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną.

REKLAMA

Należy też zwrócić uwagę, że służba medycyny pracy realizuje swoje zadania m.in. w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną w odniesieniu do ww. osób, spoczywa na szkole, szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami (art. 304 § 2 Kodeksu pracy). Także podmiot przyjmujący na praktykę zapewnia praktykantowi, na zasadach dotyczących pracowników, bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki – odpowiednie środki ochrony indywidualnej (art. 6 ustawy o praktykach absolwenckich). Jednak ze wskazanych regulacji nie wynika, żeby na pracodawcy ciążył obowiązek poddawania kandydatów na praktykantów wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim.

Przykład

Student uczelni technicznej, studiów inżynierskich I stopnia na kierunku budownictwo, ma zamiar zrealizować w trakcie przerwy wakacyjnej obowiązkowe praktyki zawodowe. Odbędą się one w przedsiębiorstwie budowlanym specjalizującym się we wznoszeniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W związku z tym pomiędzy firmą – organizatorem praktyk, a uczelnią techniczną zostanie zawarta umowa o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej studentów. Przed przystąpieniem do jej podpisania właściciel przedsiębiorstwa budowlanego uzyskał informację, że powinien skierować studenta na wstępne badania profilaktyczne. Nie jest to prawda. To na placówce dydaktycznej, w tym przypadku – uczelni, spoczywa obowiązek wydania studentowi skierowania na wstępne profilaktyczne badania lekarskie. Na jego podstawie lekarz medycyny pracy przeprowadzi badanie i orzeknie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych studenta do odbywania studiów. Placówka dydaktyczna w ww. skierowaniu powinna również zawrzeć informację odnośnie do zakresu kształcenia oraz czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania praktyk.

Inne obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bhp wobec praktykantów. Poza wstępnymi badaniami profilaktycznymi to podmiot będący organizatorem praktyki zawodowej zapewnia studentowi szeroko pojęte bezpieczne i higieniczne warunki jej odbywania. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy osobom przyjmowanym na praktyki wynikają przede wszystkim z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, głównie prawa pracy, a także z umowy zawartej między tym przedsiębiorcą a uczelnią. Organizator praktyk powinien w szczególności zapewnić stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien zapewnić studentom odbywającym praktyki w jego zakładzie pracy odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy oraz pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej. Studenci powinni mieć też dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych. Pracodawca ma również obowiązek:

  • przeszkolić studenta w zakresie bhp, 
  • zapoznać studenta z zakładowym regulaminem pracy oraz przepisami bhp, a także 
  • sprawować nadzór nad wykonywanymi przez studenta pracami przewidzianymi w programie praktyki.

Ewelina Różyńska

specjalista w zakresie bhp 

Autopromocja
Oprac. Piotr T. Szymański

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

REKLAMA

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

Maksymalna temperatura w pracy – będą nowe przepisy bhp!

Jaka może być maksymalna temperatura w pracy? W związku z występującymi upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Dnia 10 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tę informację należało obowiązkowo złożyć pracodawcy do 10 lipca. Jakie konsekwencje grożą w razie jej niezłożenia?

10 lipca 2024 r. minął termin złożenia przez zakładowe organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Do tego dnia należało poinformować pracodawcę o liczbie związkowców według stanu na 30 czerwca br. Czy organizacjom, które nie dopełniły tego obowiązku, grożą jakieś sankcje? 

Nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą podstawowych uprawnień pracowniczych

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada zmiany dotyczące podstawowych uprawnień pracowniczych. Do stażu pracy będzie wliczany okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą. Wpłynie to m.in. na długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy: wymiar, udzielanie, wynagrodzenie i dofinansowanie

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy dokładnie określają jego wymiar i zasady udzielania. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Pracodawcy często też dofinansowują im wypoczynek.

Jak motywować pracowników, także pokolenie Z? Oto najskuteczniejsze metody

Jak skutecznie motywować pracowników? Co najbardziej docenia pokolenie Z? Jak zbudować motywującą kulturę pracy? Poznaj skuteczne metody motywowania pracowników: klucz do sukcesu Twojego zespołu HR.

REKLAMA