| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Obowiązki konsultacyjno-informacyjne pracodawcy wobec związku zawodowego

Obowiązki konsultacyjno-informacyjne pracodawcy wobec związku zawodowego

Pracodawca musi poinformować związki zawodowe o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę przed planowanym przejęciem. Gdy u pracodawcy nie działają związki zawodowe, informację taką należy przekazać pracownikom co najmniej na 30 dni przed planowanym przejęciem.

W związku z uprawnieniami organizacji związkowych na pracodawcy ciąży wobec nich wiele obowiązków o charakterze konsultacyjno-informacyjnym.

Jeżeli w zakładzie pracy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swoich członków. Natomiast pracownik niezrzeszony w związku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na zasadach dotyczących pracowników będących członkami związków zawodowych. Warunkiem jest wyrażenie zgody przez pracownika na obronę jego interesów przez samodzielnie wybraną organizację związkową.

Kompetencje opiniodawczo-konsultacyjne

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę zawartej na czas określony. W zawiadomieniu pracodawca powinien wskazać przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy.

Jeśli związek zawodowy uzna, że wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione, może w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia, gdy:

  • pracodawca nie zawarł ze związkami zawodowymi takiego porozumienia w sprawie zwolnień grupowych,
  • pracodawca dokonuje zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, chyba że zwolnienie dotyczy pracowników podlegających szczególnej ochronie, ponieważ pracowników szczególnie chronionych można zwolnić tylko, jeżeli zakładowa organizacja związkowa nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku:

  • ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy,
  • przeprowadzania zwolnień grupowych, jeśli pracodawca zawarł ze związkami zawodowymi porozumienie regulujące zasady zwolnień.

Takie same zasady obowiązują w przypadku wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy i płacy (art. 42 § 1 k.p.).

Decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika również powinna zostać podjęta po zaciągnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli organizacja związkowa posiada zastrzeżenia co do rozwiązania umowy, powinna je wyrazić niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zamiarze rozwiązania umowy.

Pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia opinii organizacji związkowej, jednak zaniechanie tego obowiązku uzasadnia wystąpienie przez pracownika z roszczeniem o:

  • przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
  • odszkodowanie.

Związek zawodowy może również wyrazić swoje stanowisko w sprawie nałożenia na pracownika kary porządkowej, jeżeli pracownik wniesie sprzeciw od takiej kary. Pracodawca powinien otrzymać opinię związku zawodowego (termin nie jest określony przepisami), aby w przypadku odrzucenia sprzeciwu zmieścił się w terminie 14 dni.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK