| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Tajemnica wynagrodzenia

Tajemnica wynagrodzenia

Pracodawca, ujawniając wysokość zarobków pracownika, może narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

• przedstawił za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów,

• podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi,

• w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy - oraz o jakie roszczenia - została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli (art. 882 k.p.c.).

Pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie wymienionych okoliczności. Pracodawcy, który nie złożył w terminie oświadczenia albo zaniedbał przesłania zawiadomienia lub dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, komornik wymierza grzywnę w wysokości do 500 zł (art. 884 § 2 i 3 k.p.c.). Grzywna może być powtórzona, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie (art. 886 k.p.c.). Jeżeli pracodawcą nie jest osoba fizyczna, grzywnie podlega pracownik lub wspólnik odpowiedzialny za wykonanie takiej czynności, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemożności jego ustalenia - osoby uprawnione do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli pracodawcą jest spółka cywilna, grzywnie podlega którykolwiek ze wspólników.

Konsekwencje ujawnienia wysokości wynagrodzenia osobom niepowołanym

Ujawnienie wysokości zarobków może stanowić naruszenie nie tylko dóbr osobistych, ale i danych osobowych, do których ochrony pracodawca jako administrator jest zobowiązany na mocy przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm. - zwanej dalej uodo).

Z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownik może się domagać od pracodawcy odszkodowania i zadośćuczynienia. Pracownik, który ujawnił te dane, może zostać zwolniony dyscyplinarnie. Na tym jednak nie kończy się odpowiedzialność tego pracownika i pracodawcy.

W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie pracownika wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Generalny Inspektor kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie (art. 19 uodo).

Podstawa prawna

• art. 108 Kodeksu pracy,

• art. 882, 884 § 2 i § 3, art. 886 Kodeksu postępowania cywilnego,

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). n

Monika Cieślak

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernardo Cartoni i Wspólnicy Sp. K.

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK