| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. I PK 158/05

Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. I PK 158/05

Okres pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od okresu, za który pracownik powinien otrzymać wynagro­dzenie za czas pozostawania bez pracy.

Okres pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od okresu, za który pracownik powinien otrzymać wynagro­dzenie za czas pozostawania bez pracy.

 

Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca),

Sędziowie SN: Józef Iwulski, Maria Tyszel.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 kwietnia 2006 r. sprawy z powództwa Krzysztofa K. przeciwko K. Centrum Inwestycyjnemu SA w K. o przywrócenie do pracy i zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 24 marca 2005 r. [...]

1. oddalił skargę kasacyjną,

2. zasądził od powoda Krzysztofa K. na rzecz strony pozwanej K. Centrum In­westycyjnego SA w K. kwotę 1.350 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie wyrokiem z 5 maja 2004 r. [...] przywrócił powoda Krzysztofa K. do pracy w K. Centrum Inwestycyjnym SA w K. na poprzednich warunkach, zasądził na jego rzecz kwotę 2.400 zł tytułem wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy oraz oddalił roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy ponad zasądzoną kwotę.

Sąd Rejonowy ustalił, że powód był zatrudniony w pozwanej Spółce na pod­stawie umowy o pracę na czas nieokreślony, od 1 marca 2002 r. na stanowisku dy­rektora zarządzającego, a następnie powołany został do pełnienia funkcji członka zarządu Drukarni Wydawniczej. W dniu 21 kwietnia 2002 r. powód ukończył 58 lat. Z dniem 16 grudnia 2002 r. powoda odwołano z funkcji członka zarządu, a następnie 20 grudnia 2002 r. doręczono mu wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na 31 marca 2003 r. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano utratę zaufania spowodowaną brakiem efektywności w zarządzaniu. W chwili wypowiedzenia umowy o pracę po­wód miał staż pracy uprawniający go do uzyskania prawa do emerytury. Od 10 kwietnia 2003 r. powód przebywał na zwolnieniu lekarskim pobierając zasiłek choro­bowy, a od 5 stycznia 2004 r. przyznane zostało mu świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy.

Sąd Rejonowy uwzględnił roszczenie powoda o przywrócenie do pracy (ponieważ umowę z nim rozwiązano w okresie ochronnym z naruszeniem art. 39 k.p.) oraz o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, ale tylko za okres, w którym nie pobierał żadnych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń189.00 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »