reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > ZUS > Informacje ogólne > Czym jest OFE?

Czym jest OFE?

Otwarty Fundusz Emerytalny to osoba prawna zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, tzw. II filar. Ubezpieczeni nie mają obecnie obowiązku przystą­pienia do otwartych funduszy emerytalnych. Jeżeli jednak podpiszą umowę o członkostwo lub jeśli dotychczas byli i nadal są członkach funduszu, wów­czas ZUS w dalszym ciągu przekazuje część skład­ki emerytalnej do wybranego OFE.

W podatkach dochodowych

Przychodami z innych źródeł są m.in.:

  • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjo­nowaniu funduszy emerytalnych,
  • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidual­nego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczę­dzającego.

Opodatkowaniu 19% podatkiem zryczałtowanym podlegają:

  • kwoty jednorazowo wypłacane przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któ­remu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka,
  • kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy:
  • w rozumieniu przepisów o organizacji i funk­cjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • z subkonta ubezpieczonego, na którym ewi­dencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości składek wpłaconych na ubezpie­czenie emerytalne.

Zwolnione z podatku są:

  • wypłaty środków z otwartego funduszu emery­talnego na rzecz byłego współmałżonka - człon­ka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka w otwartym funduszu emerytal­nym,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkon­cie członka otwartego funduszu emerytalnego przekazane na rzecz byłego współmałżonka na subkonto, na którym są ewidencjonowane walo­ryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę, podlegające podziałowi w razie rozwo­du, unieważnienia małżeństwa albo w przypad­ku śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi sub­konto, na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme­rytalnych, dotyczących podziału środków zgro­madzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci.

W ubezpieczeniach

Ubezpieczeni nie mają obecnie obowiązku przystą­pienia do otwartych funduszy emerytalnych. Jeżeli jednak podpiszą umowę o członkostwo lub jeśli dotychczas byli i nadal są członkach funduszu, wów­czas ZUS w dalszym ciągu przekazuje część skład­ki emerytalnej do wybranego OFE. Ubezpieczonym, którzy zrezygnowali bądź nie przystąpili do otwar­tego funduszu emerytalnego, ZUS ewidencjonuje składki na wydzielonym subkoncie. Ubezpieczeni co 4 lata mogą zmieniać decyzję dotyczącą groma­dzenia części swoich środków w ZUS lub w OFE. Wyjątkiem są osoby ubezpieczone, którym brakuje mniej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dla tej grupy osób ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE, natomiast otwarte fundusze rozpo­czynają sukcesywne (comiesięczne) przekazywanie zgromadzonych środków z rachunku ubezpieczone­go na subkonto w ZUS.

Zadaj pytanie na FORUM

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama