reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wypowiedzenie > Wypowiedzenie umowy o pracę > Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę

Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę

W myśl kodeksu pracy każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny lub czas nieokreślony. Nie budzi wątpliwości, iż wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli. Aby wywarło skutek prawny, musi zostać dostarczone do adresata. Termin doręczenia ma doniosłe znaczenie, w szczególności kiedy pracownik chciałby odwołać się od skutków wypowiedzenia do sądu pracy.

Podstawy prawne dostarczenia wypowiedzenia umowy o pracę

W związku z faktem, iż kodeks pracy nie reguluje kwestii dostarczenia wypowiedzenia, w tym zakresie należy posiłkować się kodeksem cywilnym pod warunkiem, że przepisy podlegające zastosowaniu nie są sprzeczne z zasadami prawa pracy.  Zastosowanie w tej sytuacji będzie miał art. 60 i 61 k.c. w związku z art. 300 k.p. Zgodnie z tym pierwszym wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Jak z przytoczonej treści wynika, kodeks cywilny  nie stawia żadnych wymagań co do formy, w jakiej należy złożyć oświadczenie woli. Wymaga jedynie takiego sposobu zachowania, który ujawniałby wolę tej osoby w sposób dostateczny. W myśl kolejnego artykułu oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociaż tego nie uczynił (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 marca 1995 r. sygn. akt: I PRN 2/95)

Czy pracownik musi podpisać się pod wypowiedzeniem umowy o pracę?

W praktyce najczęściej mamy do czynienia z osobistym wręczeniem wypowiedzenia w miejscu pracy bądź wysłaniem takiego wypowiedzenia pocztą lub za pomocą kuriera. Nasuwa się pytanie, czy konieczny jest podpis pracownika pod wręczonym wypowiedzeniem lub potwierdzenie odbioru z placówki pocztowej.

Wydaje się, iż podpis taki jest istotny z punktu widzenia ciężaru dowodu, jaki w takiej sytuacji będzie spoczywał na  pracodawcy. By zabezpieczyć się przed skutecznym wykazaniem w przyszłości okoliczności wręczenia wypowiedzenia, należy dokonać go w obecności świadka lub świadków, a ponadto sporządzić na tę okoliczność notatkę służbową, w której podane zostaną, min., dane świadków.

Jednakże pamiętać należy, że dla skutecznego złożenia takiego oświadczenia istotna jest sama możliwość zapoznania się z jego treścią. W związku z tym nie ma znaczenia dla skutków prawnych odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia ani też niezgłoszenie się - mimo braku przeszkód faktycznych - po odbiór przesyłki pocztowej zawierającej tego rodzaju oświadczenie.

Mimo iż pracownik często uchyla się od skutków doręczenia wypowiedzenia i nie odbiera go z poczty, nie wpłynie to na skuteczne rozwiązanie stosunku pracy. W takim wypadku wystarczy zwrot pisma z poczty z informacją, że list był dwukrotnie awizowany i nikt go nie odebrał. Oznacza to, że wypowiedzenie uznaje się za skuteczne w dniu drugiego awizowania.

Opiera się to na domniemaniu, iż pracownik miał możliwość zapoznania się z jego treścią, z której jednak dobrowolnie nie skorzystał.

W przypadku, gdy adresat będąc w domu w momencie doręczenia wypowiedzenia, wyraźnie i bezpodstawnie odmawia jego przyjęcia, pracownik poczty ma obowiązek dokonać adnotacji o odmowie jego przyjęcia.

Skutkiem tego jest uznanie daty odmowy przyjęcia listu za datę dostarczenia wypowiedzenia. W obecnym stanie prawnym odmowa przyjęcia pisma powoduje, że doręczenie uważa się za dokonane.

Mieszkanie dla Młodych - rząd przyjął projekt ustawy

Nieodpłatne świadczenie dla spółki - praca członka zarządu bez wynagrodzenia

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama