REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Korekta dokumentów do ZUS w przypadku nienależnie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Korekta dokumentów do ZUS w przypadku nienależnie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego
Korekta dokumentów do ZUS w przypadku nienależnie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego
Monkey Business Images
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Jak zatem prawidłowo skorygować w ZUS nienależnie wypłacone wynagrodzenie chorobowe?

Od 1 września 2016 r. zatrudniliśmy pracownika, który wynagradzany jest w stałej miesięcznej kwocie 2850 zł. W okresie od 26 do 30 września pracownik zachorował i wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe w kwocie 327,90 zł. Po wypłaceniu wrześniowego wynagrodzenia kadrowa zorientowała się, że pracownik był w okresie wyczekiwania, gdyż od ostatniego ubezpieczenia chorobowego minęło 6 miesięcy. Bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia pracownik wykonywał umowy zlecenia, z których nie podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Dokumenty za wrzesień zostały przesłane do ZUS na początku października. Czy konieczne jest złożenie za tego pracownika dokumentów korygujących? Jeżeli tak – jak poprawnie sporządzić korektę – pyta Czytelniczka z Bytomia.

Autopromocja

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

W opisanym przypadku konieczne jest złożenie za wrzesień 2016 r. kompletu dokumentów korygujących, tj. raportów rozliczeniowych za tego pracownika wraz z deklaracją zbiorczą ZUS DRA. W raporcie świadczeniowym ZUS RSA nieobecność we wrześniu powinna być oznaczona kodem świadczenia/przerwy 151. W raporcie składkowym ZUS RCA należy skorygować podstawę wymiaru składek.

W przypadku Państwa pracownika doszło do wypłaty nienależnego wynagrodzenia chorobowego. Zachorował on w pierwszym miesiącu pracy, przed upływem okresu wyczekiwania. Okres wyczekiwania jest warunkiem przyznania prawa do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. Oznacza to, że za cały okres orzeczonej w kwietniu 2016 r. niezdolności do pracy z powodu choroby pracownik nie powinien otrzymać wynagrodzenia chorobowego.

Jeżeli jednak tak się stało i dokumenty rozliczeniowe za wrzesień zostały wypełnione z uwzględnieniem tego wynagrodzenia, należy je skorygować.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Krok 1. Korekta raportu ZUS RSA

Korekty raportu świadczeniowego ZUS RSA dokonuje się poprzez sporządzenie ponownego raportu, w trybie korekty, z kolejnym numerem identyfikatora – zamieszczając w nim prawidłowe dane (wzór 1).

W raporcie świadczeniowym ZUS RSA za pracownika zamiast kodu rodzaju świadczenia/przerwy 331 oznaczającego wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy, powinien być kod przerwy w opłacaniu składek – 151, oznaczający okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku. Wyzerowana powinna być także liczba dni zasiłkowych/wypłat oraz kwota wynagrodzenia chorobowego (wzór 2).

Taka korekta jest konieczna, gdyż okres choroby przypadający na okres wyczekiwania nie wchodzi do limitu 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia), za które przysługuje od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe. Bez korekty raportów mogłoby dojść do błędnego ustalenia momentu, od którego pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Ponadto okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresie wyczekiwania nie wlicza się do okresu zasiłkowego wynoszącego 182 dni (lub 270 dni w przypadku gruźlicy lub choroby przypadającej w okresie ciąży). Trzeba też pamiętać, że czas orzeczonej choroby, za który osoba nie ma prawa do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego z powodu nieprzepracowania okresu wyczekiwania, przy ustalaniu tego okresu traktuje się na równi z okresem ubezpieczenia chorobowego.

Krok 2. Korekta raportu ZUS RCA

W opisanej sytuacji w korygującym raporcie imiennym ZUS RCA powinno zostać rozliczone tylko wynagrodzenie otrzymane za przepracowaną część miesiąca. Nienależne wynagrodzenie chorobowe podlega zwrotowi przez pracownika. Może on sam wpłacić je pracodawcy lub wyrazić zgodę na piśmie na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę (art. 91 ustawy – Kodeks pracy, dalej k.p.). Oprócz wynagrodzenia chorobowego nienależna jest również część samego wynagrodzenia za pracę. Wynika to z odmiennego sposobu obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w razie uzyskania należnego i nienależnego wynagrodzenia chorobowego.

W pierwszorazowym (błędnym) rozliczeniu wynagrodzenie za wrzesień 2016 r. zostało zapewne obliczone z zastosowaniem dzielnika 30, czyli:

● 2850 zł : 30 = 95 zł,
● 95 zł × 5 dni zwolnienia = 475 zł,
● 2850 zł – 475 zł = 2375 zł.

Ten sposób wyliczenia wynika z § 11 rozporządzenia wynagrodzeniowego i jest właściwy w przypadku wypłacenia wynagrodzenia chorobowego zgodnie z art. 92 k.p. W opisanym przypadku pracownik nie miał jednak prawa do tego wynagrodzenia i powinien je zwrócić. W związku z tym wynagrodzenie za przepracowaną część kwietnia powinno być obliczone za czas faktycznie wykonanej pracy:

● 2850 zł : 176 godz. (nominał) = 16,19 zł,
● 176 godz. (nominał) – 40 godz. zwolnienia lekarskiego = 136 godz. faktycznie przepracowanych,
● 16,19 zł × 136 godz. = 2201,84 zł.

Nadpłatę wynagrodzenia w kwocie 173,16 zł (2375 zł – 2201,84 zł) pracownik również powinien zwrócić pracodawcy. Wówczas w raporcie ZUS RCA za wrzesień powinna widnieć prawidłowa kwota wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek.

Krok 3. Sporządzenie zestawu dokumentów korygujących

Komplet dokumentów korygujących powinien składać się z raportów miesięcznych imiennych za pracownika, którego korekta dotyczy, oraz zbiorczej deklaracji zawierającej dane wszystkich ubezpieczonych, za których składki zostały rozliczone wcześniej. Zarówno raporty, jak i deklaracja powinny być oznaczone tym samym identyfikatorem, tj. 02, w bloku „Dane organizacyjne” (wzór 3).

Autopromocja

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną) trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (art. 92 § 1 pkt 1 k.p.). Okres 33 (14) dni niezdolności do pracy ustala się, sumując poszczególne jej okresy w roku kalendarzowym, mimo przerw między nimi i nawet jeśli pracownik w danym roku kalendarzowym był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Do okresu 33 (14) dni wlicza się okresy niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, oraz okresy, za które pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 14–17 ustawy zasiłkowej (m.in. jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, jeśli jest skutkiem nadużycia alkoholu).

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Z kolei osoba obowiązkowo ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę). Jest to okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Do tego okresu zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Od pierwszego dnia niezdolności do pracy przysługuje jedynie zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego, jeżeli została ona spowodowana wypadkiem przy pracy (lub chorobą zawodową), albo wynagrodzenie/zasiłek chorobowy w razie wypadku w drodze do lub z pracy. Okres wyczekiwania nie obowiązuje też osoby m.in. mającej wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Wzór 1

infoRgrafika

Wzór 2

infoRgrafika

Wzór 3

infoRgrafika

Podstawa prawna:

● art. 41, art. 46, art. 47–47a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963),
● art. 91, art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1053),
● art. 4, art. 8–9, art. 14–17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 372; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1265),
● § 1 ust. 1 pkt 12, pkt 14 i pkt 15 oraz załączniki nr 12, 14, 15 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 222),
● § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 2000).

Zobacz serwis: Urlopy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia pracownika?

  1 stycznia 2024 r. zmieni się nie tylko wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmianie ulegnie także sposób obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika w celu porównania z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Od tego dnia do wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie można wliczyć dodatku za szczególne warunki pracy.

  Polska na drugim miejscu w UE z najniższym bezrobociem. Według Eurostatu stopa bezrobocia w październiku 2023 r. wyniosła 2,8 proc

  Październik 2023 r. był kolejnym dobrym miesiącem na rynku pracy w Polsce. Z danych Eurostatu wynika, że ze stopą bezrobocia równą 2,8 proc. znajdujemy się w czołówce państw z najniższym wskaźnikiem bezrobocia w Unii Europejskiej. Nadal wypadamy znacznie lepiej niż średnia unijna wynosząca 6 proc.

  Szkolenia dla bezrobotnych. Można dostać nawet 21584 zł dofinansowania

  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia! 

  Premia świąteczna w tym roku zaskoczy pracowników? Pracodawcy planują wręczyć nawet ponad 500 zł

  W tym roku pracodawcy nie będą oszczędzać na premiach świątecznych? Ponad 500 zł premii chce wypłacić swojemu pracownikowi w tym roku 30 proc. firm. Dodatkowo prawie połowa pracodawców będzie organizować firmowe wigilie. 

  REKLAMA

  Benefity świąteczne 2024 – przedsiębiorcy będą najbardziej hojni od lat

  Rekordowo dużo firm planuje świąteczne premie dla pracowników. Deklaruje tak ponad połowa pracodawców (51 proc.). Wzrost liczby przedsiębiorców, którzy w tym okresie planują takie premie obserwujemy od 3 lat i może wiązać się to z inflacją i presją płacową. Od zakończenia pandemii rośnie też odsetek firm, które będą organizować spotkania wigilijne – takie wnioski płyną z badania, które wśród 1000 pracodawców przeprowadził Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk. 

  4 grudnia - Barbórka. Co z przyszłością górników?

  W dniu 4 grudnia obchodzona jest Barbórka, to ważne tradycyjne święto dla górników i innych osób wykonujących  zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. To święto przypada w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki trudnej pracy wykonywanej m.in. przez górników, marynarzy, architektów, kowali, kamieniarzy, dzwonników, kucharzy. Jaka jest przyszłość górników w związku z trwającym w Polsce procesem dekarbonizacji i przechodzenia na tzw. zieloną energię? Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w odbywającej się właśnie w Dubaju konferencji klimatycznej COP28.

  Legitymacja emeryta i rencisty w telefonie. Chcesz mieć plastikową legitymację w portfelu? Musisz złożyć wniosek

  Od początku 2023 roku emeryci i renciści mogą pobrać na swoje smartfony legitymację emeryta-rencisty w formie elektronicznej (mLegitymacja). Z tej możliwości skorzystało dotąd ponad 588 tys. osób. Legitymacja dostępna jest w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacja ta potwierdza m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych, czy ulg, np. ze zniżek na bilety komunikacyjne. Oczywiście można mieć również legitymację plastikową - ale trzeba w tym celu złożyć specjalny wniosek.

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. Czy należy zmienić umowę o pracę?

  W przyszłym roku dwa razy zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. do końca roku – 4300 zł. W związku z tym pracodawcy powinni sprawdzić wysokość pensji pracowników. Wynagrodzenie niższe od minimalnego może oznaczać konieczność zmiany umowy o pracę.

  REKLAMA

  Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy. Obliczyliśmy, ile wynosi w poszczególnych miesiącach 2024 r.

  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek przysługuje za każdą godzinę pracy w nocy, niezależnie od innych należności.

  Odpis na zfśs w 2024 r. Czy podstawą naliczenia będzie przeciętne wynagrodzenie w 2023 r.?

  Odpis na zfśs od lat ustalany był w ustawach okołobudżetowych. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 nie reguluje tej kwestii. Jeśli to się nie zmieni, to pracodawcy ustalą wysokość odpisu według zasad określonych w ustawie o zfśs.

  REKLAMA