REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Korekta dokumentów do ZUS w przypadku nienależnie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Korekta dokumentów do ZUS w przypadku nienależnie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego
Korekta dokumentów do ZUS w przypadku nienależnie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego
Monkey Business Images
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Jak zatem prawidłowo skorygować w ZUS nienależnie wypłacone wynagrodzenie chorobowe?

Od 1 września 2016 r. zatrudniliśmy pracownika, który wynagradzany jest w stałej miesięcznej kwocie 2850 zł. W okresie od 26 do 30 września pracownik zachorował i wypłaciliśmy mu wynagrodzenie chorobowe w kwocie 327,90 zł. Po wypłaceniu wrześniowego wynagrodzenia kadrowa zorientowała się, że pracownik był w okresie wyczekiwania, gdyż od ostatniego ubezpieczenia chorobowego minęło 6 miesięcy. Bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia pracownik wykonywał umowy zlecenia, z których nie podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Dokumenty za wrzesień zostały przesłane do ZUS na początku października. Czy konieczne jest złożenie za tego pracownika dokumentów korygujących? Jeżeli tak – jak poprawnie sporządzić korektę – pyta Czytelniczka z Bytomia.

REKLAMA

Autopromocja

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

W opisanym przypadku konieczne jest złożenie za wrzesień 2016 r. kompletu dokumentów korygujących, tj. raportów rozliczeniowych za tego pracownika wraz z deklaracją zbiorczą ZUS DRA. W raporcie świadczeniowym ZUS RSA nieobecność we wrześniu powinna być oznaczona kodem świadczenia/przerwy 151. W raporcie składkowym ZUS RCA należy skorygować podstawę wymiaru składek.

W przypadku Państwa pracownika doszło do wypłaty nienależnego wynagrodzenia chorobowego. Zachorował on w pierwszym miesiącu pracy, przed upływem okresu wyczekiwania. Okres wyczekiwania jest warunkiem przyznania prawa do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. Oznacza to, że za cały okres orzeczonej w kwietniu 2016 r. niezdolności do pracy z powodu choroby pracownik nie powinien otrzymać wynagrodzenia chorobowego.

Jeżeli jednak tak się stało i dokumenty rozliczeniowe za wrzesień zostały wypełnione z uwzględnieniem tego wynagrodzenia, należy je skorygować.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Krok 1. Korekta raportu ZUS RSA

Korekty raportu świadczeniowego ZUS RSA dokonuje się poprzez sporządzenie ponownego raportu, w trybie korekty, z kolejnym numerem identyfikatora – zamieszczając w nim prawidłowe dane (wzór 1).

REKLAMA

W raporcie świadczeniowym ZUS RSA za pracownika zamiast kodu rodzaju świadczenia/przerwy 331 oznaczającego wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy, powinien być kod przerwy w opłacaniu składek – 151, oznaczający okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku. Wyzerowana powinna być także liczba dni zasiłkowych/wypłat oraz kwota wynagrodzenia chorobowego (wzór 2).

Taka korekta jest konieczna, gdyż okres choroby przypadający na okres wyczekiwania nie wchodzi do limitu 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia), za które przysługuje od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe. Bez korekty raportów mogłoby dojść do błędnego ustalenia momentu, od którego pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Ponadto okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresie wyczekiwania nie wlicza się do okresu zasiłkowego wynoszącego 182 dni (lub 270 dni w przypadku gruźlicy lub choroby przypadającej w okresie ciąży). Trzeba też pamiętać, że czas orzeczonej choroby, za który osoba nie ma prawa do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego z powodu nieprzepracowania okresu wyczekiwania, przy ustalaniu tego okresu traktuje się na równi z okresem ubezpieczenia chorobowego.

Krok 2. Korekta raportu ZUS RCA

W opisanej sytuacji w korygującym raporcie imiennym ZUS RCA powinno zostać rozliczone tylko wynagrodzenie otrzymane za przepracowaną część miesiąca. Nienależne wynagrodzenie chorobowe podlega zwrotowi przez pracownika. Może on sam wpłacić je pracodawcy lub wyrazić zgodę na piśmie na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę (art. 91 ustawy – Kodeks pracy, dalej k.p.). Oprócz wynagrodzenia chorobowego nienależna jest również część samego wynagrodzenia za pracę. Wynika to z odmiennego sposobu obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w razie uzyskania należnego i nienależnego wynagrodzenia chorobowego.

W pierwszorazowym (błędnym) rozliczeniu wynagrodzenie za wrzesień 2016 r. zostało zapewne obliczone z zastosowaniem dzielnika 30, czyli:

● 2850 zł : 30 = 95 zł,
● 95 zł × 5 dni zwolnienia = 475 zł,
● 2850 zł – 475 zł = 2375 zł.

Ten sposób wyliczenia wynika z § 11 rozporządzenia wynagrodzeniowego i jest właściwy w przypadku wypłacenia wynagrodzenia chorobowego zgodnie z art. 92 k.p. W opisanym przypadku pracownik nie miał jednak prawa do tego wynagrodzenia i powinien je zwrócić. W związku z tym wynagrodzenie za przepracowaną część kwietnia powinno być obliczone za czas faktycznie wykonanej pracy:

● 2850 zł : 176 godz. (nominał) = 16,19 zł,
● 176 godz. (nominał) – 40 godz. zwolnienia lekarskiego = 136 godz. faktycznie przepracowanych,
● 16,19 zł × 136 godz. = 2201,84 zł.

Nadpłatę wynagrodzenia w kwocie 173,16 zł (2375 zł – 2201,84 zł) pracownik również powinien zwrócić pracodawcy. Wówczas w raporcie ZUS RCA za wrzesień powinna widnieć prawidłowa kwota wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek.

Krok 3. Sporządzenie zestawu dokumentów korygujących

Komplet dokumentów korygujących powinien składać się z raportów miesięcznych imiennych za pracownika, którego korekta dotyczy, oraz zbiorczej deklaracji zawierającej dane wszystkich ubezpieczonych, za których składki zostały rozliczone wcześniej. Zarówno raporty, jak i deklaracja powinny być oznaczone tym samym identyfikatorem, tj. 02, w bloku „Dane organizacyjne” (wzór 3).

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną) trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (art. 92 § 1 pkt 1 k.p.). Okres 33 (14) dni niezdolności do pracy ustala się, sumując poszczególne jej okresy w roku kalendarzowym, mimo przerw między nimi i nawet jeśli pracownik w danym roku kalendarzowym był zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Do okresu 33 (14) dni wlicza się okresy niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, oraz okresy, za które pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 14–17 ustawy zasiłkowej (m.in. jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, jeśli jest skutkiem nadużycia alkoholu).

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Z kolei osoba obowiązkowo ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę). Jest to okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Do tego okresu zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Od pierwszego dnia niezdolności do pracy przysługuje jedynie zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego, jeżeli została ona spowodowana wypadkiem przy pracy (lub chorobą zawodową), albo wynagrodzenie/zasiłek chorobowy w razie wypadku w drodze do lub z pracy. Okres wyczekiwania nie obowiązuje też osoby m.in. mającej wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Wzór 1

infoRgrafika

Wzór 2

infoRgrafika

Wzór 3

infoRgrafika

Podstawa prawna:

● art. 41, art. 46, art. 47–47a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963),
● art. 91, art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1053),
● art. 4, art. 8–9, art. 14–17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 372; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1265),
● § 1 ust. 1 pkt 12, pkt 14 i pkt 15 oraz załączniki nr 12, 14, 15 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 222),
● § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 2000).

Zobacz serwis: Urlopy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
NSA: świadczenie pielęgnacyjne 54 800 zł, a nie 2988 zł. Niestety bez odsetek

Tyle gminę kosztuje trzy lat upierania się przy odmowie uznania stałej opieki nad staruszkiem 86 lat. Procesy przed WSA i NSA trwały tak długo, że skumulowała się znaczna kwota zaległego świadczenia pielęgnacyjnego. MOPS i SKO uznały (nie wiadomo na jakiej podstawie prawnej), że staruszek nie wymaga opieki (stałej) bo potrafi przejść z pokoju do pokoju. I da radę zrobić sobie herbatę. NSA miał inne zdanie.

Świadczenie urlopowe 2024 i 2025 r.

Świadczenie urlopowe ustalane jest w wysokości, która nie może być wyższa od odpisu podstawowego na zfśs. W 2024 r. wysokość tego świadczenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w normalnych warunkach pracy wynosi 2417,14 zł. Czy już wiadomo, ile wyniesie w 2025 r.?

Zmiana minimalnej stawki godzinowej. Jak obliczać wynagrodzenie za umowę zlecenia na przełomie czerwca i lipca 2024 r.

1 lipca 2024 r. zmieni się minimalna stawka godzinowa należna za każdą godzinę wykonywania zlecenia. Ustalając wynagrodzenie za zlecenie wyrażone w stawce godzinowej należy pamiętać, aby nie było niższe od stawki minimalnej.

PIP: Kontrola pracodawcy o każdej porze dnia i nocy, bez uprzedzenia i bez upoważnienia

Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować pracodawców o każdej porze dnia i nocy. Jednak do przeprowadzenia kontroli konieczna jest legitymacja służbowa i specjalne upoważnienie. Wkrótce to się może zmienić.

REKLAMA

Renta wdowia 15%. Nie dla zaniżenia świadczenia. Postulaty wyrównania dla wdów pokrzywdzonych modelem kroczącym. I przyznania zwolnienia z PIT

Renta wdowia przez okres 2025 r. wypłacana w zaniżonej wartości. Początkowo będzie to tylko 15%. Nic nie wskazuje dziś na to, aby Sejm przyjął inne rozwiązanie. Zresztą rząd zapowiedział 15% jeszcze na początków rządów (w grudniu 2023 r.) Wskaźnik 15% wywołuje protesty osób zainteresowanych rentą wdowią. Dlaczego więc nie przyznać wyrównania do kwot wypłacanych na podstawie 15% (wypłata wyrównania w 2026 r. albo 2027 r.) I równolegle - za okres obowiązywania modelu kroczącego -zaproponować osobom poszkodowanym tym modelem zwolnienie z podatku PIT. 

MRPiPS: 1000 zł miesięcznie dodatku do wynagrodzenia już od lipca 2024 r. Dla kogo?

W środę, 19 czerwca 2024 r. rząd przyjął cztery programy finansowania dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Programy zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Budżetówka: 1000 zł miesięcznie brutto do końca 2027 r. [Katalog uprawnionych]

Wypłata 1000 zł brutto dodatku motywacyjnego miesięcznie (pierwsze wypłaty w lipcu 2024 r.) potrwa aż do końca 2027 r. Istniały obawy, że dodatek ten będzie miał krótszy okres finansowania. Na szczęście się nie potwierdziły. Podstawą wypłaty 1000 zł są uchwały Rady Ministrów. W artykule omówienie każdej z nich.

Można połączyć dwa świadczenia: 1) Renta wdowia i 2) Udział w emeryturze zmarłych: męża albo żony [wypłata gwarantowana]

Na dziś jest duże rozczarowanie rentą wdowią. W Sejmie prace toczą się wolno (według emerytów bardzo wolno). I nawet jak ustawa wejdzie w 2024 roku, to przez długi czas świadczenia z „renty wdowiej” będą wypłacane w zaniżonej wartości. Istnieje jednak możliwość zwiększenia niskiej wartości renty wdowiej poprzez wypłatę gwarantowaną (wypłata jednorazowa często około 30 000 zł - wysoki podatek PIT) .

REKLAMA

Ile lat trzeba przepracować żeby starać się o rentę?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia określone warunki. Jednym z tych warunków, niezbędnym do uzyskania renty, jest odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy. Długość tego okresu uzależniona jest od wieku osoby ubezpieczonej.

Bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Również w 2024 r. będą organizowane bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych. Poniżej opis, gdzie, dla kogo, kiedy, na jakie schorzenia i na jakich warunkach organizowane są turnusy.

REKLAMA