Kategorie

Kodeks wykroczeń

Pracodawca, który popełnia wykroczenie musi się liczyć z konsekwencjami swoich czynów. Inspektor pracy może go ukarać mandatem. W jakiej wysokości mandat może otrzymać pracodawca?
Inspektor pracy może wobec pracodawcy, który dopuścił się wykroczenia przeciwko prawom nałożyć mandat, ale może także poprzestać na pouczeniu pracodawcy.
Jednym z zadań inspektorów pracy jest ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy oraz innych wykroczeń przeciwko prawom pracownika.