Kategorie

Konsekwencje nieprawidłowego obliczenia wynagrodzenia

Ewelina Tusińska
Kara grzywny do 30000 zł grozi temu, kto nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę. Ta sama kara grozi w razie nieuzasadnionego obniżenia wynagrodzenia lub dokonania potrącenia.

Wynagrodzenie jest jednym z podstawowych elementów stosunku pracy. Pracownik ma prawo do płacy za wykonaną pracę (art. 80 k.p.). Co więcej, pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę (art. 84 k.p.). Pod pewnymi warunkami pracodawca może jednak uszczuplić uposażenie pracownika.

W Kodeksie pracy określono granice potrąceń, w związku z tym w razie:

 • egzekucji świadczeń alimentacyjnych – pracodawca może potrącić z pensji pracownika kwotę do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
 • egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości 1/2 wynagrodzenia.

Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie ze świadczeniami alimentacyjnymi – 3/5 wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 k.p.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75% wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

WAŻNE!

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Inne należności mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego >>

W takim przypadku wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
 • 80% kwoty pensji minimalnej – przy potrącaniu innych należności.

WAŻNE!

Zgodnie ze stanowiskiem GIP z 11 czerwca 2008 r. zarówno przy potrąceniach obligatoryjnych, jak i dobrowolnych, dokonywanych z wynagrodzenia za pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń ustala się w proporcji do wymiaru etatu (GPP-416-4560-32708/PE).

Nadpłacone wynagrodzenie

Reklama

Co do zasady osobą odpowiedzialną za prawidłowe wyliczenie, a następnie terminowe wypłacenie pensji pracownika jest pracodawca. To on ponosi wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowymi wypłatami pensji. W przypadku zawyżenia wynagrodzenia pracownika pracodawca nie ma możliwości potrącenia nienależnej kwoty z kolejnego wynagrodzenia pracownika. W takiej sytuacji może jedynie dochodzić jego zwrotu w postępowaniu cywilnym, powołując się na zasadę bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 k.c.).

Niemniej jednak należy pamiętać, że obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją, powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu (art. 409 k.c.). Jeżeli więc pracownik skutecznie wykaże, że nie jest już wzbogacony, nie będzie miał obowiązku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia.


Skutki nieprawidłowych potrąceń

Reklama

Może również zdarzyć się tak, że w związku z pomyłką w wyliczaniu wynagrodzenia, związaną np. ze zbyt wysokim potrąceniem alimentacyjnym, pracodawca wypłaci za małą pensję. W takiej sytuacji zobowiązany jest do niezwłocznego dopłacenia brakującej kwoty. Powinien również wypłacić ustawowe odsetki od nieopłaconej kwoty.

To jednak nie koniec konsekwencji, jakie mogą spotkać pracodawcę w związku z błędnym obliczeniem i dokonaniem potrąceń z wynagrodzenia. W uzasadnionych przypadkach pracownik może bowiem rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 k.p. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 5 lipca 2005 r., „niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 11 k.p.” (wyrok SN z 5 lipca 2005 r., I PK 276/04). Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 2006 r. „pracodawca niewypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny części jego wynagrodzenia za pracę narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki (art. 55 § 11 k.p.). Naruszenie to następuje co miesiąc w terminie płatności wynagrodzenia (art. 85 § 1 k.p.) i od dowiedzenia się przez pracownika o tej okoliczności należy liczyć termin jednego miesiąca określony w art. 55 § 2 w związku z art. 52 § 2 k.p.” (wyrok SN z 8 sierpnia 2006 r., I PK 54/06).

Do zmiany wynagrodzenia pracownika niezbędne jest porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające >>

Co więcej, w przypadku gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracownikowi przysługuje także odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 55 § 11 k.p.).

Przykład

Pracownik wynagradzany jest stałą pensją w wysokości 1800 zł oraz prowizją od obrotu wynoszącą 20%. W lipcu wysokość prowizji wyniosła 824 zł, natomiast w sierpniu 1367 zł. Wynagrodzenie pracownika obciążone jest egzekucją komorniczą alimentacyjną. W związku z tym pracodawca co miesiąc może potrącić z wynagrodzenia podwładnego kwotę do wysokości 3/5 wynagrodzenia.

W lipcu pracownik zarobił 2624 zł. W związku z tym pracodawca potrącił mu z pensji kwotę 1574,40 zł.

W sierpniu pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 3167 zł. Jednak pracodawca pomylił się przy doliczaniu prowizji i zamiast doliczyć 1367 zł, doliczył 1763 zł i przez tę pomyłkę potrącił pracownikowi 2137,80 zł, zamiast 1900,20 zł. Pracodawca powinien jak najszybciej uzupełnić wynagrodzenie pracownika o brakujące 237,60 zł. W przeciwnym razie pracownik może nawet rozwiązać z pracodawcą umowę bez wypowiedzenia.

Kolejną ważną konsekwencją nieprawidłowych potrąceń z wynagrodzenia, bez zgody pracownika, należności innych niż wskazane w art. 87 k.p. jest możliwość ukarania pracodawcy przez inspektora PIP karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Podstawa prawna:

Orzecznictwo:

 • wyrok SN z 5 lipca 2005 r. (I PK 276/04, „Wokanda” 2006/2/23),
 • wyrok SN z 8 sierpnia 2006 r. (I PK 54/06, OSNP 2007/15–16/219).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.