| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Ochrona roszczeń pracowników

Ochrona roszczeń pracowników

Zakaz wypłat wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego pracodawcy nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenia pracowników do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac.

W dobie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego szczególnego znaczenia nabierają zagadnienia związane z ochroną roszczeń pracowników w sytuacji, w której pracodawca nie jest już w stanie regulować swoich zobowiązań. Regulacje dotyczące zasad, zakresu i trybu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności pracodawcy znajdują się w ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Przepisy ustawy stosuje się w przypadku niewypłacalności pracodawcy będącego:

  • przedsiębiorcą,
  • położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziałem banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), a także
  • przedsiębiorcą zagranicznym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Porozumieniu Gospodarczym, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział lub przedstawicielstwo, o którym mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, którego upadłość została ogłoszona na podstawie przepisów ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 ze zm.) dotyczących międzynarodowego postępowania upadłościowego. Każdy ze wskazanych pracodawców ma obowiązek opłacać składki na FGŚP.

Niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy sąd wyda postanowienie o:

  • ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,
  • ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu,
  • zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Pracownikiem w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, która - zgodnie z przepisami polskiego prawa - pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą albo wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Oznacza to, że również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia korzystają z ochrony, jaką stwarza ww. ustawa.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »