REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sposoby sprawdzania wiarygodności kandydatów podczas rekrutacji

Hanna Kopeć
Hanna Kopeć

REKLAMA

Niezależnie od sytuacji gospodarczej na rynku pracy można spotkać kandydatów mało zaangażowanych w pracę, z niewielkimi kompetencjami, ale za to z doskonale rozwiniętą umiejętnością przechodzenia przez proces rekrutacji, która pomaga im bez trudu znaleźć nowego pracodawcę.

Pomimo ciągłego udoskonalania, rozwijania i unowocześniania metod wykorzystywanych w procesach rekrutacji oraz stosowania coraz bardziej wysublimowanych i rozbudowanych narzędzi rekrutacyjnych wielokrotnie dochodzi do zatrudnienia nieodpowiedniej osoby. Okazuje się, że kandydat, który podczas rozmów sprawiał bardzo dobre wrażenie, po zatrudnieniu niewiele potrafi, a w poprzedniej pracy wykonywał zupełnie inne zadania, dlatego nie jest w stanie sprawnie realizować powierzanych mu w nowym miejscu obowiązków.

Autopromocja

Jak więc weryfikować wiarygodność, prawdomówność i uczciwość kandydatów podczas rekrutacji?

Umiejętność oddzielenia prawdy od fałszu, dobrej autoprezentacji od realnych umiejętności, zdystansowania się od bardzo dobrego pierwszego wrażenia, aby rzetelnie ocenić doświadczenia i umiejętności kandydatów, jest niezwykle istotną kompetencją u osób zajmujących się rekrutacjami.

Warto pamiętać, że tak szybko, jak rozwijają i doskonalą się sposoby rekrutacji, równie szybko rozwijają się poradniki dla osób rekrutowanych, zawierające zalecenia, rady, sposoby przygotowywania się do rozmów, testów, assessment centre. W Internecie bez problemu można znaleźć listy pytań zadawanych podczas rozmów kwalifikacyjnych, wskazówki, jak na nie odpowiadać, jak się przygotować, aby nie dać się zaskoczyć trudnymi pytaniami, niespodziewanymi zadania czy sytuacjami.

Nie tylko kłamstwo

Umiejętność skutecznego oceniania wiarygodności jest tym trudniejsza, że nie zawsze niewiarygodność może przybierać formę zwykłego kłamstwa, podawania nieprawdziwych informacji. Brak wiarygodności to także unikanie przedstawiania wszystkich istotnych faktów, informacji, które nie są korzystne dla wizerunku kandydata, a mają istotne znaczenie w jego życiu zawodowym. Niewiarygodność może być również wywołana poprzez najtrudniejszą do zweryfikowania tendencję do prezentowania się w nadmiernie pozytywnym świetle, uwypuklania swoich osiągnięć i sukcesów, koloryzowania i podkreślania dokonań zawodowych. Utrudniająca obiektywną, rzetelną ocenę kandydata może być także skłonność do manipulowania rozmówcą, budowania tak dobrej atmosfery rozmowy i relacji w trakcie procesu rekrutacji, aby uzyskać efekt pozytywnego nastawienia osoby rekrutującej i tym samym wyższej niż realna oceny kompetencji, wiedzy i dopasowania do stawianych wobec kandydatów wymagań.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nieprawdziwe informacje

Przekazywanie nieprawdziwych informacji może przybierać formę zmieniania zakresu zadań, przypisywania sobie umiejętności, których kandydat nie posiada, uprawnień formalnych, takich jak określone kursy czy konkretne studia, poszerzania zakresu obowiązków czy odpowiedzialności, dodawania faktów, które nie miały miejsca - takich jak np. sukcesy sprzedażowe czy uzyskiwanie nagród, wyróżnień. Najczęściej spotykane sytuacje dotyczą powoływania się na doświadczenia w zarządzaniu zespołem gdy faktycznie ich brak, opisywaniu większego zakresu samodzielności czy decyzyjności niż kandydat miał w rzeczywistości. Bardzo często w takich sytuacjach kandydaci wykorzystują doświadczenia znanych sobie osób, współpracowników, przełożonego, znajomych. Znając realia pracy innej osoby, potrafią w sposób przekonujący i niekiedy bogaty w szczegóły opisywać nie swoje doświadczenia. Przypisywanie sobie sukcesów kolegów czy opisywanie jako swoich zadań przełożonego to bardzo częste zachowania kandydatów.


Ukrywanie faktów

To kolejna, często stosowana strategia, która może powodować nieobiektywną ocenę doświadczeń i umiejętności kandydatów. Oczywiście nie należy oczekiwać, że kandydaci będą otwarcie opowiadać o wszystkich niepowodzeniach i błędach, które popełnili w dotychczasowej pracy. Nie byłoby to też właściwe, aby opisywali ze szczegółami sytuacje konfliktowe, nieporozumienia z przełożonym czy problemy we współpracy z innymi działami, niedotrzymanie terminów czy błędy, które narażały firmę na straty. Niebezpieczne natomiast dla oceny kandydata jest ukrywanie przez niego istotnych faktów, które wpłynęły na przykład na decyzję o zakończeniu pracy, dotyczących przyczyn wypowiedzenia. Bardzo często, gdy firma decyduje się na rozstanie z pracownikiem z powodu popełnianych przez niego nadużyć czy wykroczeń, decyduje się na zachowanie porozumienia stron, aby nie utrudniać mu możliwości ponownego zatrudnienia.

Niekiedy, szczególnie przy stanowiskach księgowych lub finansowych, błędy popełniane przez kandydatów spowodowane brakiem wiedzy narażały pracodawcę na straty finansowe, kary lub inne negatywne konsekwencje. Oczywiście nie ujawniają oni tych faktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, opisując, że przyczyną rozstania był brak możliwości rozwoju i potrzeba poszukiwania nowych wyzwań w innym miejscu pracy lub decyzja o zdobyciu nowych doświadczeń i umiejętności w firmie o odmiennym profilu działania.

Często usłyszeć można, że wszelkie kontrole i audyty dotyczące obszaru odpowiedzialności kandydata kończyły się pozytywną oceną i brakiem zastrzeżeń.

Autoprezentacja

Umiejętność przedstawiania swoich sukcesów i osiągnięć, opisywania w pozytywny sposób umiejętności, kwalifikacji i dokonań zawodowych jest bardzo pożądana nie tylko podczas rekrutacji, lecz także w trakcie wypełniania codziennych obowiązków w pracy.

Niestety, u niektórych osób może ona być nadmiernie nasilona, dlatego tak ważne dla osoby rekrutującej jest ocenienie tego, co jest faktem, a co przekłamaniem, koloryzowaniem i uwypuklaniem swoich osiągnięć. Kandydat o nadmiernie rozbudowanym pozytywnym nastawieniu do siebie najczęściej nie jest tego świadomy, faktycznie tak postrzega sytuacje, których doświadcza i ocenia swój wpływ i udział w wielu sukcesach jako dużo większy niż rzeczywisty, jednocześnie wierząc w to, potrafi przedstawiać swoje dokonania w sposób bardzo przekonujący i sugestywny.

Przeciwieństwem takiej tendencji jest nadmierna skromność, nieumiejętność prezentowania własnych osiągnięć, skłonność do przypisywania większego wpływu i udziału we wspólnie osiąganych sukcesach innym, nie sobie. Ciekawe obserwacje można poczynić, kiedy w rekrutacji biorą udział osoby z tego samego działu lub współpracujące ze sobą w pewnym zakresie albo nawet podwładny i przełożony. Powołując się na te same fakty, opisują je w znacząco odmienny sposób, z przypisaniem innego udziału poszczególnym członkom zespołu.

Manipulacja

Umiejętność wywierania wpływu na innych jest bardzo potrzebna i ceniona w pracy, szczególnie u osób pracujących na stanowiskach związanych ze sprzedażą czy kierowaniem ludźmi. Podczas rozmów rekrutacyjnych kandydaci często odwołują się do reguł wywierania wpływu, po to, aby przekonać osobę rekrutującą do siebie, aby skoncentrować jej uwagę na zgodności swoich doświadczeń z wymaganiami, na swoich atutach i kwalifikacjach.

Ważne jest dostrzeżenie, gdzie kończy się wywieranie wpływu, a zaczyna zwykła manipulacja. Jedną z bardzo pomocnych w zaburzaniu wiarygodnej oceny zasad jest tzw. reguła autorytetu. Wszyscy mają tendencję do naśladowania i wierzenia ludziom, których uważa się za autorytety, a także takim, które powszechnie jako autorytety funkcjonują. Dlatego łatwo nadmiernie pozytywnie ocenić osobę, która powołuje się na kontakty z osobami np. o tytułach naukowych, na udział w szkoleniach z ważnymi w danym środowisku osobami czy na pochwały i akceptację swoich dokonań przez autorytety w danej dziedzinie. Wystarczy, że kandydat powie: „zaproponowane przeze mnie rozwiązanie było bardzo wysoko ocenione przez prowadzącego zajęcia na studiach MBA”, a już automatycznie rośnie w oczach rekrutującego jego poziom wiedzy merytorycznej.

Powszechnie wiadomo, że mamy tendencję do pozytywnego oceniania i zgadzania się na propozycje osób, które lubimy, które wydają nam się sympatyczne i miłe. Oprócz naturalnego budowania pozytywnej atmosfery rozmowy i relacji podczas rekrutacji kandydaci mogą świadomie wykorzystywać tę regułę, aby zdobyć przychylność osoby rekrutującej. Przybiera to formę przekazywania pozytywnych, miłych informacji na temat procesu rekrutacji, osób, z którymi kandydat się spotyka, miejsca. Ważne jest, aby odróżnić naturalną grzeczność i przyjazne nastawienie kandydata od zamierzonego manipulowania rekrutującymi i dokonywać oceny obiektywnie, nie pod wpływem dobrego samopoczucia wywołanego staraniami kandydata.


Nie wariograf lecz uważna obserwacja

Pomimo że wiarygodność i wszelkie próby jej zmanipulowania dużo łatwiej można ocenić i zaobserwować u osób, które są dobrze znane rekrutującemu i z którą współpracuje na co dzień, jest również możliwe dostrzeżenie kłamstwa, ukrywania faktów czy tendencji do manipulacji u kandydatów, z którymi rozmawia się po raz pierwszy lub drugi.

Pierwszym sygnałem są wszelkie nieścisłości, zarówno w przygotowanych dokumentach aplikacyjnych, jak i w podawanych faktach lub pomiędzy tym, co osoba mówi, a co napisała w CV. Jeżeli nie radzi sobie dobrze z datami, z kolejnością wykonywanych prac, nie potrafi szybko i płynnie podać informacji, np. o specjalizacji studiów, gubi się, opisując obiektywne dane, takie jak np. struktura firmy, w której ostatnio pracowała, można mieć poważne wątpliwości co do prawdziwości wszystkich zawartych informacji.

Kolejna wskazówka to wszelkie zakłócenia na poziomie komunikacji niewerbalnej. Oczywiście nie należy przywiązywać wagi do podawanych w różnych dostępnych poradnikach informacji o znaczeniu gestów (np. pocieranie nosa lub ust podczas wypowiedzi oznacza kłamstwo) i wyciągać wniosków o nieprawdomówności. Bardzo łatwo jest zaobserwować zmiany zachowania, które pojawiają się, gdy zadaje się kandydatowi trudne lub niewygodne dla niego pytanie. W sytuacji kiedy rozmówca chce ukryć jakiś fakt albo podaje nieprawdziwy, powstaje w nim napięcie emocjonalne. Nawet jeżeli bardzo dobrze kontroluje swoją komunikację niewerbalną, ujawniane emocje, potrafi w naturalny sposób wykonywać różne gesty i dba o spójność wypowiedzi, musi zaangażować energię w ukrycie napięcia. Najczęściej uwidacznia się to zmianą w:

Autopromocja
 • sposobie mówienia - zarówno głos, jak i tempo czy zakres używanych słów;
 • mimice - uśmiech, ruchy brwi, oczu, marszczenie czoła;
 • gestach - postawa ciała, ruchy rąk, głowy.

W sytuacji pojawienia się napięcia wynikającego z potrzeby ukrycia jakiegoś faktu lub podawania nieprawdziwych informacji głos staje się nieco wyższy, tempo mówienia może być szybsze lub wolniejsze, mogą pojawić się przejęzyczenia, kandydat zaczyna bardziej lub mniej czy inaczej gestykulować albo też zmienia pozycję ciała. Najłatwiejsze do zaobserwowania, ale zarazem najrzadziej pojawiające się wskaźniki to zaczerwienienie, drżenie rąk czy pot na twarzy lub dłoniach.

Oczywiście samo pojawienie się takich symptomów nie wskazuje jednoznacznie, że informacja, którą w danym momencie kandydat przekazał, jest nieprawdziwa, ale potwierdza, że danemu obszarowi towarzyszy napięcie i dlatego trzeba się temu uważniej przyjrzeć, dokładniej zweryfikować podczas rekrutacji.

Poza ukrywaniem lub podawaniem nieprawdziwych faktów może występować także:

 • pokazywanie, udawanie nieprawdziwych emocji - np. radość z sukcesów podwładnych, ich rozwoju i osiągnięć albo zadowolenie czy duma, gdy powierzane są kandydatowi trudne, ambitne zadania,
 • ukrywanie realnych emocji - np. złość na przełożonego czy kolegów, lęk przed podejmowaniem trudnych decyzji, stres w sytuacji nowych zadań.

Istotną wskazówką przy diagnozowaniu nieautentycznych emocji jest pojawienie się ich za szybko lub z lekkim opóźnieniem w stosunku do omawianej sytuacji oraz niesymetryczność mimiki - uśmiechu, ruchów brwi. Nasilenie się mrugania oraz rozszerzanie źrenic to wskaźniki napięcia, których nie uda się kontrolować. Wskazówką może być również częstsze przełykanie śliny i zmiany w głębokości oddechu.

Warto zwrócić uwagę na przykłady, którymi posługują się kandydaci. Gdy zależy im na uwiarygodnieniu nieprawdziwej informacji, mogą być one nadmiernie wyeksponowane, nienaturalne. Podczas rekrutacji na stanowisko kierownicze kandydat pokazywał kalendarz, gdzie miał podkreślone daty imienin kilkudziesięciu swoich podwładnych, aby udokumentować, że ma bardzo dobre relacje z pracownikami, pamięta o nich i tworzy przyjazną, bezpieczną atmosferę współpracy. Kalendarz zaprezentował na spotkaniu mimochodem, przypadkowo miał ze sobą. Na kolejne spotkanie z inną osobą rekrutująca też przypadkowo przyniósł kalendarz i pokazywał daty imienin. W dalszych etapach rekrutacji okazało się, że jego relacje z podwładnymi wyglądały zupełnie inaczej.

Sposobów manipulacji, ukrywania prawdy i manipulowania rozmówcami jest bardzo dużo, ale uważna obserwacja, wnikliwość i rzetelność oceny oraz zastosowanie różnorodnych narzędzi rekrutacyjnych, takich jak np. wywiad kompetencyjny, assessment centre, testy psychometryczne, weryfikacja referencji z pewnością będą skuteczniejsze niż hipotetyczna możliwość skorzystania z wykrywacza kłamstw.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wynagrodzenia nauczycieli 2024. Co najmniej 30 proc. podwyżki, nie mniej niż 1500 zł. ZNP czeka na realizację obietnic wyborczych

  Od nowego rządu wyłonionego przez większość sejmową oczekujemy w 2024 roku jak najszybszego przystąpienia do realizacji deklaracji z kampanii wyborczej - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wskazał na zapowiedzianą 30 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024

  Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy to świadczenie należne pracownikowi w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jak należy liczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Wyjaśniamy.

  Bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 5 proc. Bez pracy było prawie 775 tys. osób

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 r. wyniosła 5 proc. Takie wstępne szacunki podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wskaźnik ten utrzymuje się na tym samym poziomie od lipca 2023 r.

  Jestem w ciąży a kończy mi się umowa o pracę

  Co jeśli kończy mi się umowa o pracę, a jestem w ciąży? Czy pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży? Kiedy przedłuża się umowę o pracę na czas określony?

  REKLAMA

  Premia świąteczna: nie jest tak różowo, jak pokazują badania? Czytelnicy dzielą się swoimi historiami "Wstyd i hańba"

  Informacja o tym, że – jak wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad - 30 proc. firm planuje wypłacić ponad 500 zł świątecznej premii pracownikom wywołała falę komentarzy. To jak to jest właściwie z tymi premiami świątecznymi?

  Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy: 1269 zł netto za każdy procent uszczerbku na zdrowiu

  Jeśli jesteś zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego w ZUS, to możesz ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy lub uszczerbek na zdrowiu z powodu choroby zawodowej. Sprawdź, jakie obowiązują stawki. 

  Automatyzacja działu kadr: Jak Sztuczna Inteligencja usprawnia stosowanie prawa pracy

  Współczesny rynek pracy wymusza na przedsiębiorstwach dynamiczne dostosowywanie się do zmian prawnych. W tym kontekście, coraz częściej firmy sięgają po zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby zoptymalizować procesy związane z zarządzaniem personelem. 

  ChatGPT jako narzędzie do tworzenia umów. Czy to dobry pomysł?

  W dzisiejszym cyfrowym świecie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zdobywają coraz większą popularność, także w obszarze prawa i biznesu. Jednym z takich narzędzi jest ChatGPT, model językowy stworzony przez OpenAI. Czy jednak używanie go do tworzenia umów to rzeczywiście dobry pomysł? 

  REKLAMA

  KRUS wypłaci wszystkie emerytury i renty rolnicze przed Świętami Bożego Narodzenia

  Jak informuje Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dzień 25 grudnia jest dniem wolnym od pracy, więc KRUS przekaże wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych znacznie wcześniej, tj. tak, aby dotarły one do świadczeniobiorców jeszcze przed świętami. 

  Rok 2024 będzie ciężki dla pracodawców i pracowników. Wielu straci zapał do pracy. Takie skutki może wywołać podwyżka płacy minimalnej

  Rekordowy wzrost płacy minimalnej nastąpi już 1 stycznia 2024 r. Kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia nastąpi w połowie 2024 r. Taki zastrzyk finansowy dla najmniej zarabiających, odbije się czkawką wszystkim Polakom – uważa część ekspertów. Wpłynie bowiem negatywnie na nastroje pracowników, doprowadzi do zubożenia klasy średniej i kolejnych podwyżek cen produktów oraz usług.

  REKLAMA