Kategorie

Czy obowiązuje pakiet socjalny mimo wypowiedzenia układu zbiorowego pracy

Michał Culepa
Michał Culepa
Michał Culepa Culepa
Michał Culepa Culepa
Pakiet socjalny nie jest nadzwyczajnym zbiorem przepisów. Jeżeli przepisy pakietu zostały włączone do układu zbiorowego pracy, w razie wypowiedzenia tego układu również one tracą ważność (wyrok Sądu Najwyższego z 8 czerwca 2010 r., I PK 23/10).
Reklama

W 2000 r. został zawarty pakiet socjalny między związkami zawodowymi a inwestorem przygotowującym się do przejęcia Elektrowni w P., która była prywatyzowana. Pakiet ten przewidywał zachowanie zatrudnienia oraz zasad wynagradzania w sprywatyzowanej elektrowni. Postanowienia pakietu socjalnego zostały także włączone jako aneks do obowiązującego w elektrowni zakładowego układu zbiorowego pracy.

W 2003 r. z Elektrowni w P. (funkcjonującej już jako spółka) wydzielono kilka firm zajmujących się pracami specjalistycznymi, niezwiązanymi bezpośrednio z podstawową działalnością elektrowni. Jedną z tak powstałych spółek była „E” sp. z o.o., której przedmiotem działalności podstawowej były prace remontowe i serwisowe w elektrowni. Spółkę utworzono z części majątku elektrowni, a 100% udziałów objęła Elektrownia w P. Na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy przejęto też pracowników likwidowanych wydziałów elektrowni, które były przejmowane przez nową spółkę.

Reklama

Nowo utworzona spółka zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie, na podstawie którego zakładowy układ zbiorowy pracy obowiązujący w elektrowni miał także obowiązywać w stosunku do pracowników zatrudnionych w chwili utworzenia nowej spółki. Okres obowiązywania tego układu wyznaczono na około 6 lat – do końca 2008 r. Natomiast – co jest ważne dla sprawy – zawarty w 2000 r. pakiet socjalny między inwestorem elektrowni a związkami zawodowymi miał obowiązywać aż 10 lat – do 2010 r.

Gdy okres obowiązywania starego układu zbiorowego dobiegł końca, we wrześniu 2008 r. spółka E. złożyła wypowiedzenia wszystkim pracownikom, których obowiązywał ten układ. Od 1 stycznia 2009 r. zostali oni objęci nowymi przepisami płacowymi – obowiązującym regulaminem wynagradzania spółki, który pozbawił część pracowników wielu świadczeń płacowych (np. „jubileuszówek”, nagród rocznych), inaczej też skalkulowano stawki wynagrodzeń (z reguły zostały one obniżone).

Rozstrzygnięcia sądów

Pracownicy masowo złożyli odwołania do sądu pracy, kwestionując zgodność wypowiedzeń z prawem. W pozwach twierdzili, że wydzielenie spółki miało na celu pogorszenie ich warunków zatrudnienia. Ponadto wskazywali, że nadal obowiązuje pakiet socjalny zawarty w 2000 r. Spółka powinna go też respektować, gdyż jest ona spółką zależną od Elektrowni w P. Elektrownia jest więc – jak to określono – „pracodawcą własnościowym”.

Z poglądami zawartymi w pozwach nie zgodził się sąd zarówno I, jak i II instancji – pozwy i apelacje zostały oddalone. Do Sądu Najwyższego trafiły skargi kasacyjne sześciu pracowników.


Orzeczenie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w całości oddalił wszystkie skargi kasacyjne. Wskazał, że pakiet socjalny zawarty w 2000 r. należy uznać za akt prawa pracy. Jak stwierdzono w pakiecie, stanowi on wprost umowę na rzecz osób trzecich – pracowników Elektrowni w P. Aby nie było co do tego wątpliwości, strony zdecydowały o włączeniu pakietu do przepisów układu zbiorowego pracy – co jest słusznym postępowaniem.

Pakiet ten nie może być jednak uznany za nadzwyczajny zbiór norm prawa pracy. Skoro włączono go do układu zbiorowego, to jego normy stały się integralną częścią tego układu.

Porozumienie zawarte w 2003 r. dotyczące obowiązywania układu zbiorowego Elektrowni w P. w spółkach zależnych – i w pozwanej spółce E. – nakazywało stosować u nowych pracodawców układ zbiorowy tylko do końca 2008 r.

Spółka E., nie będąc zresztą stroną układu, postąpiła więc prawidłowo – po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu wynikające z niego warunki umów o pracę lub z innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków. Ponadto przy wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu (art. 2418 § 2 w zw. z art. 24113 § 2 Kodeksu pracy). W elektrowni zawarto dodatkowe porozumienie przedłużające ważność układu zbiorowego (oraz dołączonych doń przepisów pakietu socjalnego) do około 6 lat. Gdyby tego porozumienia nie było, to zgodnie z art. 2418 § 2 k.p. układ zbiorowy, a wraz z nim przepisy pakietu socjalnego obowiązywałyby spółkę tylko rok.

Wnioski

Wszelkie porozumienia lub układy zbiorowe pracy obowiązują tego pracodawcę, który jest jego stroną. W przypadku pakietów socjalnych zasadniczo obowiązują one u pracodawcy, u którego zostały zawarte (tj. gdy inwestor przejmuje dany zakład pracy, którego pracownicy są objęci pakietem). W przypadku dalszych podziałów pracodawcy, u którego obowiązuje pakiet socjalny, zazwyczaj traci on moc – chyba że zostanie zawarte porozumienie w sprawie jego obowiązywania u nowych pracodawców. Tak dzieje się też w przypadku, gdy postanowienia pakietu trafią do układu zbiorowego pracy. Wówczas obowiązują one razem z tym układem będąc jego integralną częścią. Jeżeli porozumienia inaczej nie stanowią, układ zbiorowy, a wraz z nim przepisy pakietu socjalnego (będącego jego częścią) mogą zostać wypowiedziane już po roku od przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Pracownicy nie mogą wówczas – kwestionując wypowiedzenia umów o pracę – powoływać się na pakiet socjalny, gdyż uległ on wypowiedzeniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: kadry.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?