reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Trzynastka, czyli dodatkowa pensja

Trzynastka, czyli dodatkowa pensja

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, przysługuje pracownikom zatrudnionym w jednost­kach sfery budżetowej. Pracodawcy prywatni mogą podjąć dobrowolną decyzję o wypłacie tej gratyfi­kacji swoim pracownikom. Jest to rodzaj nagrody za przepracowanie, co do zasady, pełnego roku kalendarzowego.

Trzynastka

Dodatkowa pensja wypłacana w niektórych insty­tucjach.

W wynagrodzeniach

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, przysługuje pracownikom zatrudnionym w jednost­kach sfery budżetowej. Pracodawcy prywatni mogą podjąć dobrowolną decyzję o wypłacie tej gratyfi­kacji swoim pracownikom. Jest to rodzaj nagrody za przepracowanie, co do zasady, pełnego roku kalendarzowego.

Zobacz również: Nagroda jubileuszowa dla pracownika

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia roczne­go w pełnej wysokości po przepracowaniu u dane­go pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego praco­dawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjo­nalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunku­jących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane m.in. w przypadkach:

  • nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalen­darzowego z nauczycielem i nauczycielem aka­demickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej),
  • zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż 3 miesiące,
  • podjęcia zatrudnienia w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejsze­niem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
  • korzystania z urlopu wychowawczego, macie­rzyńskiego, ojcowskiego, dla poratowania zdro­wia, wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika (art. 2 ust. 3 ustawy o trzy­nastkach).

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, z uwzględnie­niem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosun­ku pracy przyjmowanych do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wyna­grodzenia za urlop wypoczynkowy oraz wynagro­dzenia za czas pozostawania bez pracy przysługu­jących pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

W przypadku przepracowania okresu krótszego niż rok wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy.

W podatkach dochodowych

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest przycho­dem ze stosunku pracy podlegającym opodatko­waniu.

W ubezpieczeniach

Kwota wypłaconej lub postawionej do dyspozycji trzynastki stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Polecamy serwis: Wynagrodzenia

W ubezpieczeniach

Twórcy oraz artyści muszą zgłosić się do obowiąz­kowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej. Powyższego zgłoszenia należy doko­nać na formularzach ZUS ZUA/ZUS ZZA i ZUS ZFA. Podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcz­nego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama