| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Dodatek motywacyjny dla nauczyciela

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela

Jestem przewodniczącym związku zawodowego działającego w zespole szkół, którego organem prowadzącym jest gmina, i chciałbym się dowiedzieć, czy każdy zatrudniony w szkole nauczyciel musi otrzymać dodatek motywacyjny? Nadmieniam, że obowiązujący w naszej gminie regulamin wynagradzania określa minimalną wysokość dodatku przyznawanego nauczycielom.

Organ prowadzący szkołę został upoważniony przez przepisy ustawy – Karta Nauczyciela do określenia w drodze regulaminu m.in. wysokości stawek dodatku motywacyjnego oraz szczegółowych warunków jego przyznawania (art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela).

Ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli szkół gminnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.).

Kryterium przyznania prawa do dodatku motywacyjnego są w szczególności:

  • osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze,
  • wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
  • szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
  • realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Szczegółowe uregulowania w zakresie przyznawania i wypłacania tych dodatków określają regulaminy wynagradzania tworzone dla nauczycieli z danej gminy, powiatu czy województwa. O tym, czy dany nauczyciel dodatek ten otrzyma czy też nie, decydują wyniki pracy nauczyciela. Decyzje w tym zakresie w stosunku do dyrektorów szkół podejmują organy prowadzące szkoły, a w przypadku nauczycieli – dyrektorzy szkół. Przyznany dodatek motywacyjny staje się dopiero wtedy składnikiem wynagrodzenia i stanowi istotny element umowy o pracę. Natomiast określenie w regulaminie minimalnej wysokości dodatku motywacyjnego nie oznacza automatycznie, że dodatek ten powinien być przyznany każdemu nauczycielowi

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »