| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r. sygn. I UK 121/05

Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r. sygn. I UK 121/05

Udział w posiedzeniach zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do pracowniczych obowiązków członka zarządu zatrudnionego na stanowisku wiceprezesa zarządu.

3. Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia kasacją oraz jej podstaw; bierze jednak pod rozwagę z urzędu nieważność postępowania (art. 39311§1 k.p.c).

Zgodnie z art. 47711 k.p.c, stronami postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych są: ubezpieczony, inna osoba, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja, organ rentowy i zainteresowany, to jest ten, czyje prawa i obowiązki zależą od rozstrzygnięcia sprawy. Przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie była kwestia obowiązku uiszczenia przez spółkę E." składek na ubezpieczenie społeczne za dwóch jej pracowników - Engelberta J. i Andrzeja L. Wprawdzie toczyłsię on bezpośrednio między organem rentowym i płatnikiem składek (adresatem decyzji), ale Engelbert J. i Andrzej L. byli w nim zainteresowanymi. Od tego bowiem czy uiszczona zostanie za nich składka na ubezpieczenie zależeć będzie w przyszłości wysokość podstawy wymiaru świadczeńz ubezpieczeń społecznych, a w rezultacie wysokość samych tych świadczeń.

Według art. 47711 § 2 zdanie drugie k.p.c, sąd obowiązany jest z urzędu wezwaćdo udziału w postępowaniu zainteresowanego, który nie został wezwany do udziału w sprawie przed organem rentowym. Skutkiem zaniechania dokonania tej czynności jest pozbawienie strony możliwości obrony swych praw, a w konsekwencji nieważność postępowania (art. 379 pkt 5 k.p.c). Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest w tym zakresie utrwalone (por. uchwała z dnia 29 lipca 1998 r, III ZP 20/98, OSNAPiUS 1998 nr 23, poz. 690 oraz wyroki: z dnia 3 października 1996 r., II URN 36/96, OSNAPiUS 1997 nr 9, poz. 156; z dnia 15 lipca 1999 r., II UKN 52/99, OSNAPiUS 2000 nr 22, poz. 826; z dnia 8 grudnia 2000 r, II UKN 128/00, OSNAPiUS 2002 nr 15, poz. 368) i aprobowane przez doktrynę(por. M. Cholewa: glosa do powołanego wyżej wyroku II UKN 128/00, OSP 2003 nr 3, poz. 30). Sądy -ani pierwszej, ani drugiej instancji - nie wezwały Engelberta J. i Andrzeja L. do udziału w postępowaniu, do czego zobowiązywałje art. 47711 § 2 zdanie drugie k.p.c. Tym samym pozbawiły ich możliwości obrony swych praw. Zatem zarówno postępowanie przed Sądem Okręgowym-Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach w sprawie [...] zakończonej wyrokiem z 18 grudnia 2002 r, jak też postępowanie przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach w sprawie [...] zakończonej zaskarżonym kasacją wyrokiem, są z mocy art. 379 pkt 5 k.p.c. nieważne.

Mając powyższe na względzie Sąd Najwyższy, stosownie do art. 393 k.p.c. w związku z art. 39313 § 1 k.p.c, orzekłjak w sentencji.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »