| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r. sygn. I UK 121/05

Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r. sygn. I UK 121/05

Udział w posiedzeniach zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do pracowniczych obowiązków członka zarządu zatrudnionego na stanowisku wiceprezesa zarządu.

W ocenie Sądu Okręgowego, udział Engelberta J. i Andrzeja L. w posiedzeniach zarządu wynikał z zawartych z nimi umów o pracę. Nie jest możliwe rozdzielenie obowiązków wchodzących w zakres stosunku pracy i obowiązków wynikających z pełnionych funkcji członków zarządu. Obowiązki te są ze sobą ściśle powiązane i mają na celu prowadzenie spraw Spółki. Nie ma znaczenia, że zakres czynności pracowników nie wskazywał na obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach zarządu oraz że umowy o pracę nie przewidywały za te czynności wynagrodzenia. Engelbert J. i Andrzej L. brali udział w posiedzeniach zarządu w związku z zawartą przez nich umową o pracę -jako wiceprezes i jako członek zarządu. Nawet gdyby Andrzej L. nie zawarł umowy o pracę ze Spółką jako członek zarządu, to pełnienie przez niego tej funkcji i jednoczesne wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę przesądzają że jego uczestnictwo w posiedzeniach zarządu wynika z zawartej umowy o pracę. W konkluzji Sąd wskazał, że od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach zarządu powinny być odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.

Sąd Apelacyjny nie podzielił poglądu i argumentacji Sądu pierwszej instancji w kwestii odprowadzania składek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach zarządu. Zdaniem tego Sądu, z zawartych przez strony umów o pracę nie wynika konieczność udziału Engelberta J. i Andrzeja L. w posiedzeniach zarządu. Umowy te nie przewidują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Wypłaty za udział w posiedzeniach wynikają z powołania Engelberta J. i Andrzeja L. przez zgromadzenie wspólników. Podkreślił, że wykonywanie czynności związanych z powołaniem na członka zarządu wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Sąd uznał, że w sprawie mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wydanej na jego podstawie instrukcji Nr 2 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 lipca 1997 r. określającej szczegółowe zasady postępowania w sprawie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez zakłady pracy zatrudniające ponad 20 pracowników i członków spółdzielni (Dz.Urz. ZUS Nr 5, poz. 7). Wedle § 12 ust. 5 pkt 6 powołanej instrukcji, nie są dochodem z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy i nie wchodzą do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypłaty za udział w radach nadzorczych i zarządach spółek, jeżeli udział ten nie wynika z zawartej umowy o pracę. Z przepisów tych należy wnosić, że istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę oraz niezależnie od tego pełnienie dodatkowych obowiązków poza zawartą umową. Wobec tego wypłaty za udział w posiedzeniach zarządu Spółki na rzecz Engelberta J. i Andrzeja L. w okresie od września 1997 r. do grudnia 1998 r. nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Plucińska

dyrektor zarządzający Randstad Payroll Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »