| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Ustalamy prawo do wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który jest na zwolnieniu lekarskim od 20 sierpnia do 3 września 2008 r. Wynagrodzenie za pracę wraz z pozostałymi składnikami wynagrodzenia wypłacamy w miesiącu, za który przysługuje. Jak w przypadku pracownika prawidłowo ustalić podstawę wymiary wynagrodzenia chorobowego? ...

Pracownik w okresie od sierpnia 2007 r. do lipca 2008 r. otrzymał wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2400 zł, od stycznia br. podwyżka wynagrodzenie 2800 zł,

2) dodatek za wysługę lat i dodatek za pracę w szkodliwych warunkach jest wypłacany w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego,

3) nagroda miesięczna i dodatkowa nagroda roczna „trzynastka” jest proporcjonalnie pomniejszana za czas choroby (pracownik przepracował w 2007 r. 222 z 252 dni),

4) pracownik chorował przez:

• 29 dni października 2007 r., przepracował 2 z 23 dni,

• 13 dni listopada 2007 r., przepracował 12 z 21 dni,

• 7 dni stycznia 2008 r., przepracował 17 z 22 dni.

RADA

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika powinni Państwo przyjąć wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę za okres od sierpnia do grudnia 2007 r. w kwocie 2400 zł oraz od stycznia do lipca 2008 r. - 2800 zł. W podstawie wymiaru powinni Państwo również uwzględnić nagrodę miesięczną i roczną „trzynastkę”. Składniki te należy uzupełnić - z wyłączeniem października 2007 r., gdyż w tym miesiącu pracownik nie miał prawa do nagrody miesięcznej. Dodatek za nadgodziny jest również składnikiem podstawy wymiaru, ale w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania. W podstawie wymiaru nie powinni Państwo uwzględniać wynagrodzenia za październik 2007 r., ponieważ w tym miesiącu pracownik przepracował tylko 2 z 23 dni, które powinien przepracować.

UZASADNIENIE

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika jest obliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pełne 12 miesięcy zatrudnienia. W przypadku pracownika podstawę wymiaru powinni Państwo ustalić na podstawie tych składników wynagrodzenia, które pracownik uzyskał w okresie od sierpnia 2007 r. do lipca 2008 r.

W okresie, z którego będą Państwo ustalali podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, pracownik od stycznia 2008 r. otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Podwyżka ma wpływ na wysokość podstawy wymiaru, a nie na prawo do świadczenia. Konieczność ustalenia podstawy wymiaru tylko na podstawie składników wynagrodzenia od miesiąca, w którym wynagrodzenie zostało podwyższone, jest związana tylko ze zmianą wymiaru czasu pracy pracownika.

Jeżeli w okresie przyjętym do ustalenia podstawy wymiaru pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku:

• wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy,

• po wcześniejszym uzupełnieniu przyjmuje się wynagrodzenie z miesięcy, w których przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Zatrudniony u Państwa pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej wysokości, dlatego w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego powinni Państwo uwzględnić wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę. Równocześnie powinni Państwo pominąć wynagrodzenie w miesiącach, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, czyli wynagrodzenie za październik 2007 r.

W listopadzie 2007 r. i styczniu 2008 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, jednak przepracował więcej niż połowę obowiązującego go czasu pracy. Dlatego wynagrodzenie za pracę w tych miesiącach w podstawie wymiaru powinni Państwo przyjąć w wysokości wynikającej z umowy o pracę, w listopadzie 2007 r. - 2400 zł oraz w styczniu 2008 r. - 2800 zł.

W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków powinni Państwo uwzględnić również te składniki wynagrodzenia, które są podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i są pomniejszane za czas choroby. Składnikiem podstawy wymiaru jest również dodatek za pracę w porze nocnej czy za nadgodziny.

Kolejnym składnikiem wynagrodzenia, do którego ma prawo pracownik, jest nagroda miesięczna oraz „trzynastka”, ponieważ jest ona pomniejszana za czas choroby.


WAŻNE!

Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne uwzględnia się w podstawie wymiaru w kwocie wypłaconej pracownikowi za ten miesiąc kalendarzowy, z którego wynagrodzenie przyjmuje się do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Zasadę tę stosuje się również w odniesieniu do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Nagrodę roczną należy wliczyć do podstawy wymiaru w kwocie 1/12 za rok poprzedzający miesiąc niezdolności do pracy. Zarówno nagroda miesięczna, jak i roczna podlegają uzupełnieniu w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika z powodu choroby. Nie dotyczy to dodatku za nadgodziny. Podlega on doliczeniu w kwocie faktycznie wypłaconej do uzupełnionego wynagrodzenia za ten miesiąc.

Powinni Państwo pamiętać o zmianie stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe w części finansowanej ze środków ubezpieczonego od 1 stycznia 2008 r.

Wynagrodzenie zatrudnionego u Państwa pracownika powinni Państwo przyjąć do obliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, po odliczeniu kwoty odpowiadającej:

• 15,71% tego przychodu, jeżeli przychód został wypłacony w okresie od lipca do grudnia 2007 r. oraz

• 13,71% tego przychodu, jeżeli przychód został wypłacony po 31 grudnia 2007 r.

W podstawie wymiaru nie powinni Państwo natomiast uwzględniać dodatku stażowego oraz dodatku za pracę w szkodliwych warunkach. Dodatki te są obliczane jako procent wynagrodzenia zasadniczego pracownika, które wynika z umowy o pracę. Oznacza to, że dodatki nie są pomniejszane w okresach, kiedy pracownik nie wykonuje pracy.

Obliczamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 11 miesięcy:

31 230 zł - 4487,02 zł : 11 = 2431,18 zł;

„trzynastka”:

2576,76 zł - 353,27 zł : 12 = 185,29 zł;

2431,18 zł + 185,29 zł = 2616,47 zł.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za jeden dzień niezdolności do pracy:

2616,47 zł : 30 dni = 87,22 zł,

80% podstawy wymiaru wynagrodzenie za jeden dzień niezdolności do pracy wyniesie odpowiednio:

87,22 zł x 80% = 69,78 zł.

Wynagrodzenie chorobowe za okres orzeczonej niezdolności do pracy od 20 sierpnia do 3 września br. wyniesie brutto:

1046,70 zł (69,78 zł x 15 dni).

Podstawa prawna:

• art. 11, art. 36, art. 38, art. 40-42 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Bogusław Nowakowski

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »