| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy okres zarejestrowania osoby bezrobotnej wlicza się do okresu wyczekiwania na prawo do świadczeń

Czy okres zarejestrowania osoby bezrobotnej wlicza się do okresu wyczekiwania na prawo do świadczeń

Od 1 kwietnia br. zatrudniliśmy pracownika, który przez 5 miesięcy przed zatrudnieniem u nas był zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i przez cały okres miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Pracownik dostarczył nam zaświadczenie z urzędu pracy, z którego wynika, że między zatrudnieniem u nas a byciem zarejestrowanym jako bezrobotny nie było ani jednego dnia przerwy. Pracownik zachorował 7 kwietnia 2008 r. i ma zwolnienie lekarskie do 11 kwietnia. Czy okres, w którym pracownik był zarejestrowany w urzędzie pracy, wliczyć do okresu wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego? Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

RADA

Pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby za cały okres zwolnienia lekarskiego od 7 do 11 kwietnia 2008 r. Do okresu wyczekiwania nie należy wliczać okresu zarejestrowania w urzędzie pracy i pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

UZASADNIENIE

Okres zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie jest tytułem do obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dlatego w tym okresie nie można opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe, ani obowiązkowe, ani dobrowolne. Dostarczone przez pracownika zaświadczenie z urzędu pracy jest tylko potwierdzeniem, że pracownik po rozpoczęciu wykonywania pracy został w terminie wyrejestrowany z rejestru osób bezrobotnych, które prowadzą urzędy pracy i z chwilą zatrudnienia u Państwa przestał być osobą bezrobotną. Obowiązek uzyskania informacji o tym, czy dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna, nakłada na pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa zasiłkowa określa, kiedy mimo przerwy w ubezpieczeniu chorobowym, należy sumować kolejne okresy ubezpieczenia chorobowego, które wlicza się do okresu wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Przerwa w ubezpieczniu musi przypadać na:

• urlop wychowawczy,

• urlop bezpłatny albo

• odbywanie czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracownika i pobieranie przez niego zasiłku dla bezrobotnych dawało mu prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, ponieważ za zarejestrowane osoby bezrobotne urząd pracy opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Pracownik nie miał za cały okres zarejestrowania w urzędzie pracy prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy. Przerwa między ostatnim zatrudnieniem a zatrudnieniem od 1 kwietnia 2008 r. u Państwa jest dłuższa niż 30 dni i nie daje możliwości wliczenia do okresu wyczekiwania okresów przed i po przewie do ubezpieczenia chorobowego, które uprawnia do wynagrodzenia chorobowego.

Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym w okresie zarejestrowannia w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna mogłaby uprawniać pracownika do świadczeń, jeżeli byłaby krótsza lub równa 30 dniom.

PRZYKŁAD

Pracownik z końcem lutego 2008 r. stracił pracę. Zarejestrował się w urzędzie pracy. Do 30 marca 2008 r. był zarejestrowany jako bezrobotny. Od 31 marca 2008 r. podpisał umowę o pracę na okres próbny. Wyrejestrował się z urzędu pracy, a pracodawca zgłosił go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych od 31 marca 2008 r. Pracownik 3 kwietnia 2008 r. miał wypadek samochodowy niezwiązany z wykonywaną pracą i trafił do szpitala. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego, ponieważ przerwa między kolejnymi umowami o pracę nie przekroczyła 30 dni. Dlatego do okresu wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego pracodawca powinien wliczyć 3 dni ubezpieczenia u siebie (od 31 marca do 2 kwietnia 2008 r.) oraz okres zatrudnienia przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy.

Podstawa prawna:

• art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 66 ust. 1 pkt 24, art. 75 ust. 9 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.),

• art. 36 ust. 6 i ust. 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.),

• art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Edyta Pisarczyk

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »