Kategorie

Bony dla pracowników z okazji świąt - podatki i składki ZUS

Mariusz Pigulski
Na początku kwietnia br. na święta Wielkiejnocy pracownicy naszej firmy otrzymają bony świąteczne. Będą one finansowane w równych częściach z zfśs i ze środków obrotowych. Czy w takim przypadku bony będą podlegały opodatkowaniu? Czy trzeba od nich potrącić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Kwota bonów w części sfinansowanej z zfśs (które powinny być rozdawane pracownikom z uwzględnieniem kryterium socjalnego) nie jest objęta składkami na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Bony finansowane ze środków obrotowych są już jednak oskładkowane. W każdym przypadku wartość bonów będzie stanowić podstawę naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wręczane pracownikom z okazji świąt bony towarowe (świąteczne) stają się przychodem ze stosunku pracy w miesiącu, w którym faktycznie zostaną one przekazane uprawnionym osobom.

O sposobie rozliczenia bonów towarowych decyduje źródło ich finansowania. Bony towarowe zakupione przez pracodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione z oskładkowania w pełnej wysokości i bez ograniczenia kwotowego (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dalej rozporządzenie składkowe). Warunkiem tego zwolnienia jest to, aby bony stanowiły pomoc socjalną i były przyznawane zgodnie z regulaminem zfśs. Przekazując pracownikom bony towarowe trzeba brać pod uwagę tzw. kryterium socjalne, czyli sytuację życiową, rodzinną i materialną zatrudnionych osób. Nie powinno się rozdawać wszystkim pracownikom bonów o jednakowej wysokości. Ich wartość należy różnicować w zależności od sytuacji bytowej osób, które mają je otrzymać. Jeśli zakład pracy przy rozdawaniu bonów nie uwzględni kryterium socjalnego, wówczas należy uznać, że nie spełniono wymagań narzuconych ustawą o zfśs, co z kolei będzie się wiązać z koniecznością naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 16 września 2009 r. (I UK 121/09, OSNP 2011/9–10/133).

WAŻNE!

Bony towarowe zakupione przez pracodawcę ze środków zfśs są całkowicie zwolnione ze składek ZUS.

Z podstawy wymiaru składek są także wyłączone bony finansowane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego na zfśs (§ 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia składkowego). W 2012 r. wynosi on 1093,93 zł – kwota ta nie uległa zmianie w stosunku do 2011 r. (art. 1 ustawy z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej). Fundusz na cele socjalno-bytowe tworzą pracodawcy na podstawie układu zbiorowego pracy, u których nie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Przekazując bony z tego funduszu pracodawca musi ustalić, czy w danym roku pracownik otrzymał już z niego jakieś świadczenia, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Od składek na ubezpieczenia społeczne są bowiem zwolnione jedynie świadczenia do wysokości odpisu podstawowego. Od świadczeń przewyższających ten limit należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE!

Świadczenia wypłacane pracownikom z funduszu socjalno-bytowego są zwolnione ze składek ZUS do kwoty 1093,93 zł rocznie.

Inaczej kształtuje się kwestia składek ZUS, jeżeli bony są kupowane ze środków obrotowych. Wtedy ich wartość w całości stanowi podstawę wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE!

Od bonów zakupionych ze środków obrotowych firmy pracodawca powinien potrącić składki ZUS.

Reklama

Gdyby zatrudniający podmiot obdarował bonami sfinansowanymi z zfśs zleceniobiorcę, wówczas korzystałyby one ze zwolnienia składkowego na zasadach obowiązujących pracowników. Wynika to z faktu, iż przepisy rozporządzenia składkowego, wyłączającego niektóre grupy świadczeń z podstawy wymiaru naliczania należności na rzecz ZUS, od 1 sierpnia 2010 r. stosuje się również odpowiednio do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (§ 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego). Zmiana rozporządzenia w tym zakresie była konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 2010 r. (sygn. akt P 16/09), w którym TK uznał, że dotychczasowa treść rozporządzenia składkowego w sposób nieuprawniony dyskryminuje zleceniobiorców, a w związku z tym jest niezgodna z konstytucją.

Zatem wartość bonów świątecznych przyznanych zleceniobiorcom będzie również wyłączona z oskładkowania, ale tylko przy zachowaniu ogólnych warunków, na jakich wyłączenie to może mieć zastosowanie:

 • w przypadku finansowania bonów z zfśs – jeżeli świadczenie przysługuje zleceniobiorcy na podstawie regulaminu zfśs i są spełnione pozostałe warunki określone powołaną ustawą (w szczególności wynikający z art. 8, nakazujący uzależnienie wysokości dopłat od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do skorzystania ze świadczeń z zfśs),
 • w przypadku finansowania bonów z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe – jeżeli świadczenia są wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe, fundusz zaś jest utworzony na podstawie układu zbiorowego pracy, który przewiduje, że do świadczeń z tego funduszu są uprawnieni zleceniobiorcy. Wyłączenie obowiązuje do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego na zfśs.

Wartość bonów towarowych w każdym przypadku jest opodatkowana. Ustawa o pdof przewiduje wyłączenie z podatku wartości rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez zatrudnionego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są jednak bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).

WAŻNE!

Bony, talony lub znaki uprawniające do wymiany na towar lub usługę niezależnie od wartości i źródła ich finansowania zawsze są opodatkowane.

PRZYKŁAD

Spółka akcyjna, biorąc pod uwagę sytuację materialną swych pracowników, w kwietniu 2012 r. rozda im bony towarowe, które będą finansowane w równych częściach zarówno z zfśs, jak i ze środków obrotowych. Jednemu z pracowników, zarabiającemu miesięcznie 3000 zł brutto, przypadły w udziale bony na łączną kwotę 400 zł (200 zł finansowane z zfśs, a reszta ze środków obrotowych). Wyliczenie jego pensji za kwiecień 2012 r. będzie wyglądać następująco:

Wyszczególnienie

Wartość w zł

1

2

Kwota wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o pracę

3000,00

Wartość bonów finansowanych z zfśs

200,00

Wartość bonów finansowanych ze środków obrotowych

200,00

Łączny przychód pracownika osiągnięty w miesiącu

3400,00

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

3200,00

Składka na ubezpieczenie emerytalne (3200 zł x 9,76%)

312,32

Składka na ubezpieczenia rentowe (3200 zł x 1,5%)

48,00

Składka na ubezpieczenie chorobowe (3200 zł x 2,45%)

78,40

Suma składek na ubezpieczenia społeczne

438,72

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (3200 zł – 438,72 zł)

2761,28

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona (2761,28 zł x 9%)

248,52

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (2761,28 zł x 7,75%)

214,00

Koszty uzyskania przychodu

111,25

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnego złotego (3000 zł + 200 zł + 200 zł – 438,72 zł – 111,25 zł)

2850,00

po zaokrągleniu

Zaliczka na podatek (2850 zł x 18%) – 46,33 zł

466,67

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego

po zaokrągleniu do pełnego złotego (466,67 zł – 214 zł)

253,00

po zaokrągleniu

Kwota do wypłaty (3000,00 zł – 438,72 zł – 248,52 zł – 253,00 zł)

2059,76

 Podstawa prawna:

 • art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.),
 • § 2 ust. 1 pkt 19, pkt 20, § 5 ust. 2 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
 • art. 1 ustawy z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 291, poz. 1707).
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.