Kategorie

Kiedy należy dopełnić podstawę ekwiwalentu za urlop

Monika Wacikowska
Pracodawca, obliczając podstawę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, musi pamiętać, aby uzupełnić wynagrodzenie za miesiące, których pracownik nie przepracował w całości.

Podstawą służącą do ustalenia wysokości przysługującego pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest średnie miesięczne wynagrodzenie pochodzące z okresu poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy o pracę.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala się, przyjmując do jego podstawy co do zasady wszystkie składniki wynagrodzenia. Katalog wyjątków od tej reguły jest jednak szeroki.

Do podstawy nie wlicza się:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Średnie miesięczne wynagrodzenie

Ustając wysokość ekwiwalentu urlopowego, w pierwszej kolejności należy obliczyć średnie miesięczne wynagrodzenie.

Obliczając jego wysokość, należy uwzględnić:

Reklama

1) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (np. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, miesięczną premię regulaminową wypłacaną w stałej wysokości) – w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu, w którym rozwiązywana jest jego umowa o pracę,

2) składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (np. wynagrodzenie zasadnicze określone stawką godzinową, premię miesięczną w zmiennej wysokości) – w średniej miesięcznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę,

3) składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premię kwartalną), wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu – w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy.

Ustalając średnie miesięczne wynagrodzenie pochodzące ze składników, o których mowa w pkt 2 i 3, należy pominąć miesiące, w których pracownik nie otrzymał tych składników i uwzględnić wynagrodzenie z najbliższych miesięcy, za które takie wynagrodzenie przysługiwało.


Przykład

Stosunek pracy pracownika uległ rozwiązaniu 31 października 2011 r. Pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3000 zł oraz miesięczną premię regulaminową wypłacaną w wysokości 3% od wypracowanego utargu.

Reklama

Średnią miesięczną wysokość premii uwzględnianą w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracodawca powinien ustalić, przyjmując jej wysokość wypłaconą w lipcu, sierpniu i we wrześniu. W sierpniu pracownik nie otrzymał premii, gdyż cały miesiąc korzystał z urlopu wypoczynkowego. Dlatego średnią miesięczną wysokość tej premii pracodawca ustalił, sumując premie wypłacone w czerwcu, lipcu i we wrześniu.

W przypadku gdy pracownik nie przepracował pełnych 3 miesięcy (dotyczy składników, o których mowa w pkt 2) lub 12 miesięcy (dotyczy składników, o których mowa w pkt 3), ustalając średnie miesięczne wynagrodzenie z tego okresu, należy ww. składki wynagrodzenia wypłacone za ten okres podzielić przez liczbę dni pracy, za które one przysługiwały. Następnie otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jest to tzw. dopełnienie wynagrodzenia i należy go dokonywać w odniesieniu do całego okresu przyjmowanego do ustalenia średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Przykład

Stosunek pracy pracownika uległ rozwiązaniu 30 października 2011 r. Pracownik w okresie zatrudnienia był wynagradzany stawką 3000 zł oraz miesięczną premią regulaminową w zmiennej wysokości, pomniejszaną za okresy niewykonywania pracy. Przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc rozwiązania umowy o pracę pracownik otrzymał premię w następujących wysokościach: w lipcu – 1000 zł, w sierpniu – 450 zł, we wrześniu – 900 zł.

W dniach od 1 do 12 sierpnia, pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego (pracownik zgodnie z rozkładem czasu pracy wykonywał swoje obowiązki od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin).

Aby ustalić wysokość średniej miesięcznej premii, należy ją uzupełnić za okres urlopu. Obliczenia w tym przypadku będą przebiegały następująco:

1000 zł + 450 zł + 900 zł = 2350 zł (premia wypłacona w okresie od lipca do września),

21 dni + 12 dni + 22 dni = 55 dni (dni przepracowane w okresie od lipca do września),

21 dni + 22 dni + 22 dni = 65 dni (dni, które pracownik powinien przepracować w okresie od lipca do września),

(2350 zł : 55 dni) x 65 dni = 2777, 27 zł (wysokość premii po dopełnieniu),

2777, 27 zł : 3 miesiące = 925, 76 zł – średnia miesięczna wysokość premii, którą należy przyjąć do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Nie zawsze dopełniamy

W przypadku gdy składnik wynagrodzenia nie jest pomniejszany za czas nieobecności, pracodawca, dokonując ustalenia podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nie musi dokonywać dopełnienia wynagrodzenia.

Przykład

Stosunek pracy pracownika uległ rozwiązaniu 30 października 2011 r. Pracownik w okresie zatrudnienia był wynagradzany stawką 3000 zł oraz miesięczną premią regulaminową w zmiennej wysokości, która zgodnie z regulaminem nie jest pomniejszana za okres urlopu wypoczynkowego. Przez 3 miesiące poprzedzające miesiąc rozwiązania umowy o pracę pracownik otrzymał premię w następujących wysokościach: w lipcu – 1000 zł, w sierpniu – 800 zł, we wrześniu – 900 zł.

Od 1 do 12 sierpnia pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego (zgodnie z rozkładem czasu pracy wykonywał swoje obowiązki od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin). Skoro premia ta nie jest pomniejszana za okres urlopu wypoczynkowego, jej średnią miesięczną wysokość ustala się w następujący sposób:

1000 zł + 800 zł + 900 zł = 2700 zł (premia wypłacona w okresie od lipca do września),

2700 zł : 3 miesiące = 900 zł.

Podstawa prawna:

 • § 6, 14–17 rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?