Kategorie

Czy byłemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za udział w inwentaryzacji

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jeden z naszych pracowników objęty umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej weźmie udział w inwentaryzacji już po ustaniu zatrudnienia, ponieważ w czasie trwania zatrudnienia w dniu, w którym początkowo miała odbyć się inwentaryzacja, pracownik był chory. Czy byłemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za udział w inwentaryzacji?

Tak, pracownikowi objętemu wspólną odpowiedzialnością materialną przysługuje od Państwa wynagrodzenie za udział w inwentaryzacji, w której uczestniczył po ustaniu zatrudnienia.

UZASADNIENIE

Reklama

Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym majątku. Od odpowiedzialności pracownik może się zwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mu mienia (art. 124 § 3 Kodeksu pracy). Na powyższych zasadach pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera rozporządzenie w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, którego przepisy mają zastosowanie w przypadkach łącznego powierzenia pracownikom mienia, z obowiązkiem wyliczenia się, w zakładzie pracy lub w wydzielonej jego części, w której odbywa się sprzedaż, produkcja lub świadczenie usług albo przechowuje się mienie stanowiące przedmiot powierzenia i oddzielnego rozliczania.

Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzialności materialnej jest powierzenie mienia łącznie wszystkim pracownikom, którzy mają być objęci taką odpowiedzialnością – na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej z ich udziałem lub z udziałem osób przez nich wskazanych (pracownik, za zgodą pracodawcy, może wskazać na piśmie swojego zastępcę podczas inwentaryzacji w razie np. choroby czy innej ważnej przyczyny uniemożliwiającej mu osobisty udział w remanencie) oraz zapewnienie im możliwości zgłaszania uwag w związku z przebiegiem i wynikami inwentaryzacji. Zatem przyjęcie wspólnej odpowiedzialności musi być poprzedzone spisem inwentarza. Pracownicy muszą wiedzieć, za jaki stan będą odpowiadać pod względem wartościowym i ilościowym.


Spisu z natury dokonuje się również w innych przypadkach, mogących mieć wpływ na zakres odpowiedzialności czy bilans mienia, takich jak:

 • przedłużająca się, ponad ustalony w umowie okres, nieobecność pracownika w pracy, która może wpływać na zakres odpowiedzialności zarówno tego pracownika, jak i pozostałych pracowników związanych umową o wspólnej odpowiedzialności,
 • stwierdzenie przez odpowiedzialnego pracownika nieprawidłowości przy sprawowaniu pieczy nad powierzonym mieniem przez innego współpracownika objętego wspólną odpowiedzialnością,
 • odstąpienie od umowy o wspólnej odpowiedzialności pracownika, który uprzednio wystąpił do pracodawcy z pismem w sprawie zarzutów co do utraty zaufania wobec osób trzecich (spoza kręgu ponoszących odpowiedzialność, np. pracowników młodocianych) i cofnął zgodę na przebywanie tych osób w miejscu powierzenia mienia, a pracodawca nie uwzględnił skutków cofnięcia takiej zgody,
 • wypowiedzenie umowy o wspólnej odpowiedzialności zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę,
 • wypowiedzenie przez jedną ze stron umowy o pracę z pracownikiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność materialną (w razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem ponoszącym solidarną odpowiedzialność).
Reklama

Jeśli wystąpią przeszkody uniemożliwiające udział pracownika w inwentaryzacji z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, pracownik może wskazać na piśmie inną osobę, która – za zgodą pracodawcy – będzie uczestniczyła w przeprowadzeniu inwentaryzacji. Takim zastępcą może być zarówno inny pracownik tego pracodawcy, jak i osoba z zewnątrz.

Gdy pracownik nie weźmie udziału w spisie ani nie wskaże swojego zastępcy, pracodawca przeprowadza inwentaryzację przez komisję złożoną co najmniej z 3 osób. Choć przepisy rozporządzenia wprost tego nie regulują, to należy przyjąć, że komisyjna inwentaryzacja odbywa się także wówczas, gdy pracodawca nie wyrazi zgody na udział w inwentaryzacji osoby trzeciej, wskazanej przez pracownika.

Prawo do udziału w remanencie ma także pracownik ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną, z którym ustał stosunek pracy. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy np. doszło do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia lub pracownik był chory w dniu zapowiedzianej inwentaryzacji i niezdolność do pracy trwała do końca zatrudnienia). Wówczas remanent należy zorganizować w ciągu 7 dni od rozwiązania umowy o pracę.

WAŻNE!

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność materialną inwentaryzację należy zorganizować w ciągu 7 dni od dnia ustania zatrudnienia.

Pracownikowi ponoszącemu wspólną odpowiedzialność materialną, który po ustaniu stosunku pracy bierze udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji, przysługuje wynagrodzenie obliczone według przeciętnej stawki dziennej z ostatniego miesiąca jego pracy. Takie samo wynagrodzenie przysługuje osobie, która zastępuje byłego pracownika w czynnościach inwentaryzacyjnych. Wynagrodzenie to ustala się na podstawie dniówki z ostatniego miesiąca pracy pracownika, przy czym nie jest to miesiąc kalendarzowy (§ 24 rozporządzenia w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie).

Wynagrodzenie za udział pracownika w inwentaryzacji, która odbyła się po ustaniu zatrudnienia, jest nadal przychodem tego pracownika ze stosunku pracy. Jest tak, gdyż źródłem tego przychodu był uprzednio zawarty stosunek pracy, w tym umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

WAŻNE!

Wynagrodzenie za udział pracownika w inwentaryzacji, która odbyła się po ustaniu zatrudnienia, jest nadal przychodem tego pracownika ze stosunku pracy.


Gdyby jednak w zastępstwie byłego pracownika w remanencie uczestniczyła osoba spoza pracowników, np. członek rodziny tego pracownika, wówczas z taką osobą należałoby zawrzeć umowę cywilnoprawną, np. zlecenia, na czynności związane ze spisem. Przychód z takiej umowy należy wówczas rozliczyć jak przychód z działalności wykonywanej osobiście.

PRZYKŁAD

Stosunek pracy pracownika objętego wspólną odpowiedzialnością materialną zakończył się 15 września br. Przed rozwiązaniem umowy o pracę, w trakcie okresu wypowiedzenia, pracownik chorował i nie mógł uczestniczyć w inwentaryzacji, która powinna odbyć się wcześniej i zakończyć najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę. Z powodów technicznych remanent przesunięto na 19 września. Były pracownik stawił się na inwentaryzację w tym dniu i uczestniczył w niej przez 3 dni. Do ustalenia wynagrodzenia za te dni należy przyjąć wynagrodzenie przysługujące pracownikowi od 16 sierpnia do 15 września br. Pracownik był zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku ze stawką godzinową, która zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu br. wynosiła 18 zł. Ze względu na chorobę pracownik we wrześniu przepracował 32 godziny (4 dni robocze). Jego wynagrodzenie wyniosło łącznie 2304 zł [18 zł x 96 godzin (od 16 do 31 sierpnia) + 18 zł x 32 godziny (od 1 do 15 września)]. Wynagrodzenie za 3 dni inwentaryzacji wyniesie 432 zł, zgodnie z poniższym obliczeniem, przy czym stawkę dzienną można ustalić na 2 sposoby:

18 zł x 8 godzin (obowiązująca tego pracownika dobowa norma czasu pracy) = 144 zł lub

2304 zł : 16 dni (liczba dni przepracowanych od 16 sierpnia do 15 września) = 144 zł,

144 zł x 3 dni = 432 zł (wynagrodzenie za inwentaryzację).

Podstawa prawna

 • art. 124, art. 125 Kodeksu pracy,
 • § 1, § 8, § 12, § 22–24 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663),
 • art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?