Kategorie

Czy wypłata nagrody w ratach może być korzystna dla pracownika uprawnionego do świadczenia przedemerytalnego

Dariusz Noszczak
Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Od niedawna prowadzę niewielką firmę. Zatrudniam pracownika, który od marca 2007 r. jest uprawniony do świadczenia przedemerytalnego. Wypłacam mu wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej wysokości 1600 zł brutto. W przyszłym miesiącu chciałbym wypłacić mu nagrodę w kwocie 500 zł za bardzo dobre wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale 2010 r. Zastanawiam się jednak, czy nie spowoduje to zawieszenia przez ZUS świadczenia przedemerytalnego za miesiąc, w którym nagroda zostanie wypłacona. Czy w związku z tym lepiej dla pracownika byłoby, gdybym wypłacił nagrodę np. w dwóch miesięcznych ratach po 250 zł?

Nie ma znaczenia, czy wypłaci Pan pracownikowi nagrodę jednorazowo czy w ratach. W przypadku świadczeń przedemerytalnych obowiązuje bowiem rozliczenie przychodu w stosunku rocznym. Istotna jest więc suma przychodu pracownika w całym roku rozliczeniowym.

UZASADNIENIE

Reklama

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego mogą zarobkować. Jeśli jednak przychód, jaki osiągają, pochodzi z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę, umowy zlecenia), mają bardzo ograniczone możliwości dorabiania. Przepisy przewidują dla nich dwa progi zarobkowe, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia wpływa przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku pracownika jest to m.in. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki czy nagrody. Zatem nagroda wypłacona pracownikowi zostanie zaliczona do przychodu, który ZUS będzie rozliczał.

Reklama

ZUS zawiesza wypłatę świadczenia przedemerytalnego, jeśli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekracza graniczną kwotę przychodu, tj. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji. W roku rozliczeniowym trwającym od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. jest to kwota 2172,10 zł.

Jeśli uzyskiwany przychód nie przekracza tego progu zarobkowego, ZUS porównuje łączną kwotę przychodu i świadczenia przedemerytalnego z dopuszczalną kwotą przychodu (którą stanowi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji). W bieżącym roku rozliczeniowym limit ten wynosi 1551,50 zł. Jeśli suma świadczenia przedemerytalnego i przychodu jest wyższa od tej kwoty, ZUS zmniejsza świadczenie przedemerytalne o kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu (kwotę przekroczenia pomniejsza o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od tej kwoty, finansowane przez ubezpieczonego). Przepisy gwarantują jednak, że po zmniejszeniu świadczenie przedemerytalne nie może być niższe od gwarantowanej kwoty, która w trwającym obecnie roku rozliczeniowym wynosi 420,58 zł.

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego ma obowiązek poinformować o podjęciu działalności zarobkowej oraz o osiąganych przychodach – zaraz po podjęciu pracy i po zakończeniu roku rozliczeniowego (trwającego od 1 marca do końca lutego następnego roku). Termin na złożenie informacji o przychodach osiągniętych w minionym roku rozliczeniowym to 31 maja każdego roku. W przypadku świadczeń przedemerytalnych nie obowiązują, w odróżnieniu od emerytur i rent, dwa warianty rozliczenia (roczny i miesięczny). ZUS rozlicza przychód osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego zawsze w stosunku rocznym. Porównuje więc kwotę przychodu (lub sumę świadczenia i przychodu) uzyskanego w całym poprzednim roku rozliczeniowym z rocznymi progami zarobkowymi. Bez znaczenia są więc kwoty przychodu uzyskane w poszczególnych miesiącach roku rozliczeniowego. Istotna jest suma przychodu w całym tym okresie.

WAŻNE!

ZUS rozlicza świadczenie przedemerytalne tylko w stosunku rocznym.

W związku z tym nie ma znaczenia, czy wypłaci Pan nagrodę jednorazowo w pełnej wysokości czy w kilku miesięcznych ratach. W obydwu przypadkach wpłynie ona w taki sam sposób na ewentualne zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego. Wyjątkiem byłaby sytuacja, w której część nagrody zostałaby wypłacona np. w czerwcu 2010 r., a druga część np. w marcu 2011 r. W takim przypadku druga część nagrody zostałaby zaliczona do przychodu dopiero w kolejnym roku rozliczeniowym.

Rozliczając przychód Pana pracownika uzyskany w okresie od marca 2010 r. do lutego 2011 r. ZUS sprawdzi najpierw, czy przychód ten przekroczył roczną graniczną kwotę przychodu ustaloną dla tego okresu (26 065,20 zł). Jeśli wynagrodzenie pracownika się nie zmieni, kwota przychodu z całego roku rozliczeniowego wraz z planowaną nagrodą wyniesie 19 700 zł. Zatem przychód nie przekroczy rocznej granicznej kwoty przychodu. ZUS zsumuje więc wysokość świadczenia przedemerytalnego przysługującego w całym roku rozliczeniowym (841,17 zł x 12 = 10 094,04 zł) oraz osiągniętego w tym okresie przychodu. Otrzymaną kwotę porówna do rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu (w roku rozliczeniowym 2010/2011 – 18 618 zł). Suma przychodu i świadczenia Pana pracownika wyniesie 29 794,04 zł, a więc przekroczy wspomniany limit o 11 176,04 zł. Po potrąceniu z kwoty tego przekroczenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika (13,71% tego przekroczenia) kwota zmniejszenia wyniosłaby 9643,80 zł. ZUS uznałby więc, że świadczenie za cały rozliczany rok przysługuje w minimalnej gwarantowanej kwocie, tj. 5046,96 zł (420,58 zł x 12).

Podstawa prawna

 • art. 5 i art. 6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.),
 • komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15 lutego 2010 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. Nr 10, poz. 113).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?