Kategorie

Jak rozliczyć koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku, jeśli w jednym miesiącu wypłacono wynagrodzenie za dwa miesiące

Krzysztof Rustecki
W związku z rozwiązaniem 7 maja 2010 r. umowy o pracę nasz pracownik otrzymał wynagrodzenie za okres od 1 do 7 maja. Zostało ono wypłacone 10 maja wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2010 r. Czy dobrze obliczyłam zaliczkę na podatek uwzględniając pojedyncze koszty uzyskania przychodu i przyjmując jedną kwotę wolną od podatku?

Licząc zaliczkę na podatek powinna Pani tylko raz uwzględnić koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Reklama

Przepisy nie określają wprost zasad rozliczenia kosztów i kwoty wolnej od podatku w sytuacji wypłaty w jednym miesiącu wynagrodzeń dotyczących dwóch lub więcej miesięcy. Eksperci prawa pracy radzą, aby w przypadku wypłaty dwóch lub większej liczby pensji w jednym miesiącu koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku do celów obliczenia zaliczki na podatek uwzględnić tylko raz. Takie stanowisko przyjmują również organy podatkowe.

Za dochód do celów ustalenia zaliczki na podatek pracowników uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu pracowników oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne (art. 32 ust. 2 updof).

Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów pracowników zostały określone w art. 22 ust. 2 updof. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

 • wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Zaliczkę na podatek zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej albo z najmu lub dzierżawy opodatkowanych na zasadach ogólnych, od których jest zobowiązany opłacać zaliczki,
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia (art. 32 ust. 3 updof).
Reklama

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof). O powstaniu u pracownika przychodu w danym miesiącu czy roku decyduje moment, w którym zakład pracy dokonał faktycznej wypłaty wynagrodzenia lub postawił je do dyspozycji pracownika. Bez znaczenia natomiast jest to, za jaki okres ono przysługuje. Za dany miesiąc obliczana jest tylko jedna zaliczka od wszystkich przychodów wypłaconych lub postawionych w tym miesiącu do dyspozycji pracownika. Skoro w przepisach regulujących zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy wskazano, że pracownikowi mogą przysługiwać zryczałtowane koszty określone miesięcznie, to zakład pracy przy obliczaniu miesięcznej zaliczki powinien zastosować pojedyncze koszty uzyskania przychodu. Nie ma tu znaczenia fakt, że dokonał jednorazowo wypłaty wynagrodzenia należnego za poprzedni miesiąc i część miesiąca, w którym były wypłacone te wynagrodzenia.

Dotyczy to również kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli od przychodów ze stosunku pracy otrzymanych bądź postawionych do dyspozycji pracownika należy obliczyć i potrącić tylko jedną zaliczkę, to nie można w niej uwzględnić podwójnie kwoty zmniejszającej podatek. W związku z powyższym od wynagrodzenia wypłaconego 10 maja br. (za kwiecień i za okres od 1 do 7 maja) należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu i kwotę zmniejszającą podatek w wysokości przysługującej za jeden miesiąc.

WAŻNE!

Korekta kosztów i kwoty wolnej od podatku jest możliwa dopiero w rozliczeniu rocznym.

W trakcie dokonywania przez zakład pracy rocznego obliczenia podatku lub składania przez pracownika zeznania rocznego istnieje możliwość uwzględnienia przysługujących w ciągu roku kosztów ze stosunku pracy, np. także w sytuacji, gdy pracownik świadczy pracę, a pracodawca ze względu na trudności finansowe nieregularnie dokonuje wypłat wynagrodzeń.

W informacji PIT-11 o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, którą sporządzają płatnicy będący zakładami pracy, w poz. 4 i 5 wykazują okres, w jakim podatnik uzyskał dochód, od którego pobrano zaliczkę. Na podstawie tego okresu pracownik może określić prawidłowe koszty, jakie mu przysługują za przepracowany okres. Natomiast w PIT-11 koszty uzyskania przychodów są wykazane w wysokości faktycznie uwzględnionej przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek dochodowy.


Pracownik powinien pomniejszyć dochód o koszty uzyskania przychodu za miesiące, których dotyczyło wynagrodzenie, tj. przyjąć koszty zarówno za kwiecień, jak i za maj dopiero w zeznaniu rocznym (pod warunkiem że w maju br. nie zastosuje ich np. jego nowy pracodawca).

Wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy jest ryczałtowa; nie jest uzależniona od okresu pracy w danym miesiącu. Nie należy pomniejszać miesięcznych kosztów osobom, które nie przepracowały pełnego miesiąca. Pracownik, który otrzymał przychód ze stosunku pracy za okres od 1 do 7 maja, powinien w swoim zeznaniu rocznym pomniejszyć dochód o pełne koszty uzyskania przychodu za maj. Powinien również uwzględnić koszty uzyskania przychodu za kwiecień. Musi mieć na uwadze, aby nie przekroczyć możliwych do odliczenia rocznych kwot (określonych w art. 22 ust. 2 updof). W zeznaniu rocznym pracownik powinien również rozliczyć całą kwotę zmniejszającą podatek przypadającą na 2010 r.

Podobne stanowisko, że w przypadku wypłaty dwóch lub więcej wynagrodzeń w jednym miesiącu koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku do celów obliczenia zaliczki na podatek należy uwzględnić tylko raz, zajęła również Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 13 czerwca 2008 r. (sygn. ITPB2-415/581/08/MM). Interpretacja ta dotyczyła wprawdzie zaległych wynagrodzeń wypłacanych przez komornika, ale zasady obliczania zaliczki są takie, jak w przypadku zakładu pracy. Izba uznała, że „jeżeli komornik sądowy wypłacił w danym miesiącu zaległe wynagrodzenie wyegzekwowane od pracodawcy za siedem miesięcy pracy, mógł on przy obliczaniu zaliczki na podatek uwzględnić tylko koszty uzyskania za jeden miesiąc i w takiej wysokości koszty te wykazać w informacji PIT-11. Należy jednak pamiętać, że zaliczki na podatek dochodowy mają charakter tymczasowy, a możliwość uwzględnienia pełnych kosztów uzyskania przychodów za przepracowane miesiące istnieje na etapie sporządzania przez podatnika zeznania rocznego. Podatnik wówczas ma możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym kosztów uzyskania przychodów za wszystkie miesiące, w których świadczył pracę”.

Podstawa prawna

 • art. 11 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 32 ust. 2, ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.