| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy pracownik może odwołać zgodę na dobrowolne potrącanie z jego pensji rat pożyczki

Czy pracownik może odwołać zgodę na dobrowolne potrącanie z jego pensji rat pożyczki

Nasz pracownik podpisał oświadczenie w firmie udzielającej pożyczek, że w razie niespłacenia pożyczki zgadza się na potrącanie rat z jego wynagrodzenia za pracę. Firma ta zgłosiła się obecnie do nas z żądaniem, abyśmy na podstawie tego oświadczenia potrącali z pensji pracownika zaległe raty. Pracownik twierdzi, że zmieniła się jego sytuacja życiowa (żona straciła pracę i jest bezrobotna) i nie zgadza się na potrącanie rat pożyczki z jego wynagrodzenia. Co w tej sytuacji mamy zrobić? Czy oświadczenie złożone i podpisane w firmie kredytowej ma moc prawną i zobowiązuje nas do potrącania rat pożyczki z wynagrodzenia?

Pracownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę na dobrowolne potrącanie należności wierzycieli innych niż jego pracodawca. Cofnięcie zgody na pomniejszanie pensji o raty powinno mieć formę pisemną. Jest ono wiążące dla pracodawcy.

UZASADNIENIE

Jedną z podstawowych funkcji wynagrodzenia za pracę jest funkcja alimentacyjna (wynagrodzenie z założenia służy zaspokojeniu bieżących potrzeb życiowych pracownika oraz jego rodziny). Z tego względu wynagrodzenie za pracę z mocy prawa podlega szczególnej ochronie, przejawiającej się m.in. w ustawowym określeniu rodzajów, kolejności, reguł i granic potrąceń (w tym kwot wolnych od potrąceń), które mogą być dokonywane z pensji należnej zatrudnionemu.

WAŻNE!

Z wynagrodzenia pracownika mogą być dokonywane zarówno tzw. potrącenia ustawowe, jak i umowne (dobrowolne).

W przypadku potrąceń umownych bezwzględnym warunkiem ich legalności jest zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń udzielona pracodawcy na piśmie (art. 91 § 1 Kodeksu pracy), a pracownik musi posiadać świadomość wielkości zobowiązania i przesłanek swojej odpowiedzialności. Jeśli nie zostanie zachowana pisemna forma, zgoda zatrudnionego na potrącenie wyrażona np. ustnie jest nieważna (art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 91 i art. 300 Kodeksu pracy). Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 1 października 1998 r. (I PKN 366/98, OSNP 1999/21/684). Pracownik ma prawo nie wyrazić zgody na dobrowolne potrącenia i nie może z tego powodu ponieść żadnych konsekwencji.

Pisemna zgoda jest skuteczna wyłącznie do wysokości kwoty wolnej od potrąceń, którą przy tzw. potrąceniach dobrowolnych jest kwota:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy oraz
  • 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniach składkowo-podatkowych – przy potrącaniu innych należności niż określone w powyższym punkcie.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymienione wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy (art. 871 § 2 Kodeksu pracy).

WAŻNE!

Pracownik ma prawo w każdej chwili wycofać udzieloną wcześniej zgodę na potrącenia.

Jeżeli jednak zgoda na dokonywanie potrąceń dotyczy wierzytelności pracodawcy, wówczas odwołanie tej zgody, która została złożona pracodawcy na piśmie, może nastąpić jedynie za jego przyzwoleniem. Z uwagi na wymóg formy pisemnej przy wyrażaniu zgody, jej cofnięcie powinno zostać dokonane również pisemnie.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »