| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Odprawa związana ze zwolnieniem pracownika z pracy

Odprawa związana ze zwolnieniem pracownika z pracy

Obowiązujący u nas regulamin wynagradzania przewiduje, że w sytuacji rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pracownikom z co najmniej 5-letnim zakładowym stażem pracy firma wypłaca dodatkowe odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Z końcem maja zostanie rozwiązana umowa o pracę w drodze porozumienia stron z powodu likwidacji stanowiska pracy. Pracownik pracował u nas 5,5 roku i osiągał bardzo dobre wyniki w pracy, dlatego chcemy mu wypłacić dodatkową odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Obowiązek wypłaty tej odprawy będzie wynikał z zawartego z pracownikiem porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. Pracownik otrzyma również przysługującą mu odprawę przewidzianą w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Od którego z tych świadczeń pieniężnych należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek?

RADA

Ze składek jest zwolniona zarówno odprawa pieniężna przewidziana w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jak i odprawa firmowa przewidziana w regulaminie wynagradzania oraz przyznana indywidualnie dodatkowa odprawa w drodze porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. Wypłacone pracownikowi odprawy należy opodatkować.

UZASADNIENIE

 Zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne są m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Oznacza to, że zwolnione ze składek są odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

WAŻNE!

Każdy rodzaj świadczenia pieniężnego, który jest wypłacany w związku z rozwiązaniem umowy o pracę lub jej wygaśnięciem, jest zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Bez znaczenia jest nazwa wypłaconego pracownikowi świadczenia, liczba wypłaconych świadczeń w związku z rozwiązaniem umowy o pracę oraz podstawa prawna ich wypłaty.

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawy, odszkodowania, rekompensaty wynikające z ustaw. Może też przyznać pracownikom inne, dodatkowe świadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę (wszystkie te odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy będą zwolnione ze składek). Do świadczeń obowiązkowo wypłacanych pracownikom są zaliczane m.in.: odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, odprawy emerytalna lub rentowa, wypłacane w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę lub rentę, odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę, odprawa pośmiertna. Wypłaty tych świadczeń mogą się kumulować. To oznacza, że jeżeli w przypadku rozwiązania umowy o pracę pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty kilku świadczeń, zwolniona ze składek jest kwota będąca równowartością wszystkich wypłaconych świadczeń. Przy zwolnieniu ze składek nie ma ograniczenia kwotowego co do maksymalnej, ustawowej wysokości tych świadczeń. Wolne od składek są zawsze świadczenia w wysokości faktycznie wypłaconej.

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wojciechowski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »