REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Mariusz Pigulski
ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

REKLAMA

Nasz pracownik 30 grudnia 2008 r. dostał wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące. Od 2 do 16 stycznia 2009 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Po tym okresie został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jak obliczyć pracownikowi wynagrodzenie za cały 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Pracownik ten ma wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1500 zł. W październiku 2008 r. dostał dodatkowo premię uznaniową w wysokości 300 zł (w listopadzie i grudniu nie została mu przyznana). W październiku, listopadzie i grudniu otrzymał również dodatek stażowy w wysokości 200 zł.

RADA

Autopromocja

Wynagrodzenie przysługujące za cały okres 3 miesięcy wypowiedzenia wyniesie 5083,84 zł. Przy wyliczeniach kwoty należnej za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy powinni Państwo posłużyć się zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

UZASADNIENIE

W przepisach prawa pracy nie ma uregulowań dotyczących zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia. W praktyce jednak występują sytuacje, kiedy pracodawca, po wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę, odsuwa go od wykonywania pracy. W celu uniknięcia zarzutu naruszenia postanowień chociażby Kodeksu pracy, na zastosowanie takiego rozwiązania pracodawca powinien uzyskać od pracownika zgodę w formie pisemnej. Jest również prezentowane w literaturze prawa pracy stanowisko, zgodnie z którym, wyjątkowo, można pracownika odsunąć od wykonywania pracy, bez jego pisemnej zgody, jednostronnie - decyzją pracodawcy. Może się tak zdarzyć w przypadku utraty zaufania do pracownika, gdy pracownik dopuścił się naruszenia obowiązków, uzasadniającego zwolnienie dyscyplinarne (art. 52 Kodeksu pracy), a pracodawca dał mu wypowiedzenie w trybie ustawowym. Drugi przypadek, kiedy do zwolnienia ze świadczenia pracy wystarczy jednostronna decyzja pracodawcy - to obiektywne przeszkody uniemożliwiające pracownikowi faktyczne świadczenie pracy w okresie wypowiedzenia. Taką przeszkodą może być np. rzeczywista likwidacja stanowiska.

Za pełny okres niewykonywania pracy z powodu zwolnienia ze świadczenia pracy zatrudniona osoba powinna otrzymać wynagrodzenie na warunkach nie mniej korzystnych niż te, które by obowiązywały, gdyby normalnie pracowała.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po skutecznym zwolnieniu pracownika z obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia pracodawca nie może jednostronnie zmienić podjętej decyzji i wezwać podwładnego do stawienia się do pracy. Nawet jeśli pracownik w takim okresie niewykonywania pracy podejmie inne zatrudnienie, nie zwalnia to pracodawcy z konieczności wypłaty pensji.

WAŻNE!

Za okres niewykonywania pracy z powodu zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie nie niższe od tego, które otrzymałby, gdyby normalnie pracował.


Odnosząc się do zagadnienia obliczania płacy należnej za czas zwolnienia ze świadczenia pracy, obecnie funkcjonują dwie zasady ustalające sposób liczenia wynagrodzenia za ten czas.

Pierwsza z nich zakłada, że zatrudnionemu za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania - określone stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia (art. 81 Kodeksu pracy). Przy czym, w żadnym przypadku takie wynagrodzenie (w odniesieniu do pełnego etatu) nie może być niższe od płacy minimalnej, czyli w 2009 r. od kwoty 1276 zł.

Takie stanowisko zajął też Sąd Najwyższy w wyroku z 16 czerwca 2005 r. (sygn. I PK 260/04; OSNP 2006/9-10/145). Sąd orzekł, że pracownik zwolniony przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy doznaje przeszkód w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 81 § 1 Kodeksu pracy) i z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości określonej w tym przepisie.

Zgodnie z drugim stanowiskiem, kalkulując wartość pensji za dni zwolnienia ze świadczenia pracy należy stosować reguły przyjęte do wyliczania pieniężnego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Ustalając kwotę należnego świadczenia za okres zwolnienia z wykonywania pracy, przy zastosowaniu zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu na urlop wypoczynkowy, bierzemy pod uwagę zarówno składniki o charakterze stałym, jak i zmiennym, uwzględniając:

 • stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia ze świadczenia pracy,
 • zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc - w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świaczenia pracy. Jeżeli pracownik nie przepracował takiego pełnego okresu, to dokonujemy tzw. dopełnienia podstawy, polegającego na podzieleniu faktycznie uzyskanego przez niego wynagrodzenia przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało, i pomnożeniu otrzymanego wyniku przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Z tej grupy składników wyłączamy (analogicznie jak przy wynagrodzeniu urlopowym) m.in.: jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z zakładowego funduszu nagród,
 • składniki płacowe przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia ze świadczenia pracy.

Porównując oba podejścia wyliczania wynagrodzenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy należy stwierdzić, że stosowanie zasad obowiązujących przy ekwiwalencie za urlop jest korzystniejsze dla pracownika z uwagi na uwzględnianie składników stałych i zmiennych i z tego samego powodu jest bezpieczniejsze.

W pojęciu wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną (art. 81 Kodeksu pracy) mieści się bowiem jedynie stawka wynagrodzenia zasadniczego, wynikająca z umowy o pracę, określona godzinowo lub miesięcznie (wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r., sygn. II PZP 4/07, Biul. SN 2007/4/26)


Naliczanie pensji za czas zwolnienia ze świadczenia pracy będzie polegać na:

 • ustaleniu średniej miesięcznej podstawy obliczeń,
 • skalkulowaniu kwoty za 1 godzinę pracy przez podzielenie ww. podstawy przez współczynnik do ekwiwalentu (wynoszący w 2009 r. 21,08), a później przez 8,
 • obliczeniu należnego wynagrodzenia przez pomnożenie stawki za 1 godzinę przez liczbę godzin zwolnienia z wykonywania pracy (§ 18 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop).

Z tego względu przyjmując założenia z pytania, obliczenie wynagrodzenia za okres 3-miesięcznego wypowiedzenia przedstawiają się następująco:

Kwota za 1 godzinę zwolnienia ze świadczenia pracy:

[1500 zł + 200 zł (stałe składniki: zasadnicze i dodatek stażowy)] : 21,08 (wskaźnik do ekwiwalentu) = 80,65 zł,

80,65 zł : 8 godz. = 10,08 zł.

Przy wyliczeniach należy pominąć premię uznaniową, gdyż nie ma ona charakteru roszczeniowego i nie jest wypłacana periodycznie, nie była bowiem wypłacana co miesiąc.

Wynagrodzenie za styczeń:

- za urlop:

[1500 zł + 200 zł (stałe składniki)] : 168 godz. (czas do przepracowania w styczniu 2009 r.) = 10,12 zł,

10,12 zł x 88 godz. urlopu = 890,56 zł,

- za czas zwolnienia ze świadczenia pracy:

10,08 zł x 80 godz. zwolnienia ze świadczenia pracy = 806,40 zł.

Razem za styczeń: 1696,96 zł.

Wynagrodzenie za luty:

10,08 zł x 160 godz. zwolnienia ze świadczenia pracy = 1612,80 zł.

Wynagrodzenie za marzec:

10,08 zł x 176 godz. zwolnienia ze świadczenia pracy = 1774,08 zł.

Łącznie za cały okres wypowiedzenia wynagrodzenie wynosi 5083,84 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 81 § 1 Kodeksu pracy,
 • § 6, § 14-19 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.),
 • § 1 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające:

 • Tak zwana premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego. (Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lipca 2000 r., I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77)
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Prace interwencyjne PUP - co to? Jakie to korzyści dla pracodawcy i bezrobotnego?

Czym są prace interwencyjne z PUP? Dlaczego warto skorzystać z tego wsparcia z urzędu pracy? Jakie korzyści ma bezrobotny, a jakie pracodawca? Ile wynosi refundacja wynagrodzenia?

1780,96 zł brutto do 19 kwietnia 2024 r. dla tej grupy emerytów

W piątek, 19 kwietnia 2024 r., na konta 6,6 mln emerytów trafi ponad 11 mld złotych. Tego dnia ZUS przeleje kolejną transzę trzynastych emerytur.

Policjant chciał uzyskać dodatkowy płatny urlop bo pracował gdy był smog. Czy uzyskał?

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach toczyła się ciekawa sprawa, która trafiła tam na skutek wniesienia przez policjanta A.K. skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dlaczego policjant wniósł skargę? Ponieważ decyzja nie była wydana po jego myśli. Mianowicie Komendant nie przyznał policjantowi dodatkowego płatnego urlopu, o który ten wnosił. Policjant chciał dostać urlop ze względu, na jego zdaniem, pracę w szkodliwych dla zdrowia warunkach - gdy stężenie SMOGU było wysokie.

Zmiany w kodeksie pracy co do BHP - dotyczą wielu branż

To będzie nie mała rewolucja dla takich branż i rodzajów pracy jak: praca przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, w budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i warsztatach samochodowych. Dlaczego? Ponieważ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kolejny już projekt zmian w zakresie prawa pracy. Tym razem chodzi o pewne czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. Trzeba będzie zmienić rejestry prac i pracowników.

REKLAMA

Trzęsienie ziemi w Poczcie Polskiej. Tysiące osób ma stracić pracę

Poczta Polska, narodowy operator pocztowy, planuje wprowadzić istotne zmiany w swojej strukturze zatrudnienia i funkcjonowaniu placówek. Według doniesień prasowych, spółka zamierza znacznie ograniczyć liczbę pracowników oraz zmniejszyć liczbę otwartych okienek i skrócić godziny pracy swoich urzędów.

336,36 zł dodatku do emerytury dla sołtysów już po 7 latach

336,36 zł to kwota dodatku do emerytury dla sołtysów, do której prawo nabędą już po 7 latach pełnienia funkcji.

Gaslighting - jak się bronić i radzić sobie z manipulacją emocjonalną?

Czym jest gaslighting? Jak go rozpoznać, bronić się i radzić sobie z manipulacją emocjonalną? Oto 6 strategii na zdemaskowanie gaslightingu: rozpoznanie i przezwyciężanie manipulacji emocjonalnej.

Nastolatek też może mieć konto na PUE ZUS. Przyda się np. do ubezpieczenia zdrowotnego lub renty rodzinnej

ZUS informuje, że nie tylko osoby pełnoletnie mogą mieć swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takie konto może też mieć nastolatek, który ukończył 13 lat. Aby je założyć musi mieć swój dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport. Do czego nastolatkowi może się przydać konto na PUE ZUS?

REKLAMA

Zwolnienie ze świadczenia pracy, wypowiedzenie zmieniające lub rozwiązanie umowy o pracę? To może dotknąć tę grupę pracowników

Stwierdzenie przez lekarza medycyny pracy przeciwskazań do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownika powoduje brak możliwości jej wykonywania. Co powinien wówczas zrobić pracodawca?

Kilometrówka 2024 – ile wynosi stawka za kilometr?

Kilometrówka w 2024 roku wynosi 1,15 zł . Czy jest to stawka kilometrówki dla wszystkich pojazdów? Jaki jest wzór na wyliczenie, ile należy się pracownikowi za podróż prywatnym samochodem w celach służbowych w 2024 roku?

REKLAMA