reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wyrok SN z dnia 15 września 2006 r., sygn. I PK 97/06

Wyrok SN z dnia 15 września 2006 r., sygn. I PK 97/06

1. Skorzystanie z możliwości dopuszczenia z urzędu dowodu niewskazanego przez stronę (art. 232 zdanie drugie k.p.c.) jest uprawnieniem sądu zmierzającego do wymierzenia sprawiedliwości w sposób rzetelny, zgodny z ustalonym stanem faktycznym opartym o prawidłową ocenę dowodów oraz prawem materialnym mającym do niego zastosowanie, jeżeli nie prowadzi do naruszenia bezstronności sądu, a w szczególności nie jest działaniem dokonanym wyłącznie w interesie jednej ze stron. 2. Pracownik dochodzący odszkodowania z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania pracowników w zakresie wynagrodzenia za pracę (art. 183d k.p.) powinien wykazać, że wykonywał jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości co pracownik wynagradzany korzystniej (art. 183c § 1 k.p.).

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosły powódki, które zarzuciły naruszenie:

1) art. 3 k.p.c. w związku z art. 227 k.p.c., przez zaaprobowanie przez Sąd drugiej instancji inicjatywy dowodowej Sądu pierwszej instancji przy całkowitej bierności w tym zakresie strony pozwanej;

2) art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) w związku z art. 386 § 4 k.p.c., przez zaaprobowanie przez Sąd drugiej instancji naruszenia zasady równości wobec prawa, równego traktowania powódek oraz ich prawa do rzetelnego procesu sądowego prowadzonego przez bezstronny sąd polegające na przejęciu inicjatywy dowodowej przez Sąd pierwszej instancji i dopuszczenie z urzędu dowodu z zakresów czynności innych głównych specjalistów mimo braku inicjatywy dowodowej ze strony pełnomocnika pozwanego oraz przez oddalenie apelacji i uznanie, że postępowanie dowodowe przeprowadzone przez Sąd pierwszej instancji nie naruszało obowiązujących przepisów;

3) art. 229 k.p.c., przez jego niezastosowanie, mimo że w piśmie pozwanego z dnia 20 czerwca 2005 r. przyznaje on, iż powództwo w zakresie wysokości powinno ulec w znacznej części oddaleniu, a nie oddaleniu w całości;

4) art. 232 k.p.c. w związku z art. 386 § 1 k.p.c., przez naruszenie zasady kontradyktoryjności, zgodnie z którą na stronach ciąży obowiązek dowodzenia swych racji oraz wskazywania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których strony wywodzą skutki prawne; w tak ukształtowanym procesie sąd powinien być bezstronnym arbitrem, ingerującym w spór stron w wyjątkowych sytuacjach; natomiast Sąd drugiej instancji zaaprobował inicjatywę dowodową Sądu pierwszej instancji w postaci dopuszczenia z urzędu na rozprawie w dniu 30 września 2005 r. dowodów z zakresów czynności innych głównych specjalistów, mimo iż nie zachodziła ani wyjątkowa, ani szczególna sytuacja, wyręczając tym samym stronę pozwaną, która nie widziała konieczności przeprowadzenia takiego dowodu, co w konsekwencji doprowadziło do negatywnego rozstrzygnięcia dla powódek;

5) art. 328 § 2 w związku z art. 391 k.p.c., przez niedostateczne wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku, gdyż „Sąd ograniczył się w zasadzie do przytoczenia przepisów prawa, pomijając lub traktując w sposób lakoniczny te elementy decyzyjne, które legły u podstaw rozstrzygnięcia oddalającego apelację”;

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama