reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Potrącenie kary pieniężnej za udzielenie zamówienia publicznego bez zachowania procedury

Potrącenie kary pieniężnej za udzielenie zamówienia publicznego bez zachowania procedury

Prowadzę sprawy kadrowo-płacowe w powiatowym urzędzie pracy. Dyrektor urzędu poinformował mnie o konieczności potrącenia specjaliście ds. zamówień publicznych kary pieniężnej w wysokości 7299 zł (trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia) za udzielenie zamówienia publicznego bez wcześniejszego zamieszczenia ogłoszenia o udzielenie takiego zamówienia. Jak zastosować karę w związku z przepisami o potrąceniach z wynagrodzenia? Czy mogę potrącić karę bez zgody pracownika, a jeżeli tak, to jaka część wynagrodzenia pracownika powinna zostać wolna od potrąceń?

RADA
Sumy egzekwowane na mocy tytułu wykonawczego na pokrycie należności pieniężnej z tytułu kary pieniężnej nałożonej na pracownika odpowiedzialnego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę do wysokości połowy wynagrodzenia. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia egzekwowanej kwoty na pokrycie kary pieniężnej nie jest wymagana.

UZASADNIENIE
W opisanym przez Panią przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością specjalisty ds. zamówień publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Jedną z kar przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy jest kara pieniężna, która może zostać nałożona w wysokości od jednokrotności do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia.

Karę za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nakłada organ orzekający, którym jest właściwa komisja orzekająca niezależna od pracodawcy.

Orzeczona kara powinna być uiszczona przez odpowiedzialną osobę w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty dołączonego do orzeczenia. W wyjątkowej sytuacji przewodniczący komisji orzekającej może, w drodze postanowienia, na wniosek obwinionego uzasadniony jego ważnym interesem, odroczyć termin płatności lub rozłożyć zapłatę kosztów postępowania lub kary pieniężnej na raty, na czas nie dłuższy niż 2 lata.

Potrącenie kary pieniężnej z wynagrodzenia za pracę jest możliwe dopiero w sytuacji, gdy orzeczoną karę egzekwuje się w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dzieje się tak wtedy, gdy pracownik nie zapłaci kary pieniężnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania albo w innym terminie wskazanym w postanowieniu wydanym przez przewodniczącego komisji orzekającej.

Organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę ukaranego jest przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w pierwszej instancji.

W tej sytuacji zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia za pracę należności pieniężnych egzekwowanych na zaspokojenie kary pieniężnej nie jest wymagana.

Należności te może Pani potrącać z wynagrodzenia za pracę pracownika do wysokości połowy tego wynagrodzenia, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykład:
Pracownik, po potrąceniu zaliczki na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1650 zł. Orzeczona kara wynosi 7299 zł. Połowa wynagrodzenia netto pracownika to 825 zł. Ponieważ kwota ta jest wyższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia netto, można ją potrącać z wynagrodzenia za pracę pracownika.


Podstawa prawna:•  art. 17, art. 31, art. 155, art. 168 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.),
•  art. 9, art. 19 § 3 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.),
•  art. 871 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

 
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r. (PDF)29.90 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama