| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Czy dofinansowanie do wypoczynku z zfśs podlega zajęciu komorniczemu

Czy dofinansowanie do wypoczynku z zfśs podlega zajęciu komorniczemu

Jednemu z naszych pracowników komornik zajął wynagrodzenie z tytułu niespłaconego kredytu bankowego. W czerwcu br. pracownik w związku z planowanym urlopem wypoczynkowym otrzyma ze środków zfśs dofinansowanie do wypoczynku w kwocie 650 zł. Czy dofinansowanie będzie podlegać egzekucji komorniczej? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

RADA

 Tak. Dofinansowanie do wypoczynku z zfśs jest przychodem pracownika i podlega potrąceniu na zaspokojenie należności egzekwowanych na podstawie tytułu wykonawczego. Ponieważ to świadczenie nie jest wynagrodzeniem za pracę, może być potrącone w całości.

UZASADNIENIE

Pracodawca zatrudniający pracownika, któremu na mocy tytułu wykonawczego zajęto część wynagrodzenia za pracę, musi wywiązać się z kilku obowiązków względem organu egzekucyjnego (np. komornika). Oprócz dostarczenia zestawienia wynagrodzenia pracownika z danego okresu, powinien poinformować wierzyciela, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie mu przekazywane. Jeśli zaistnieją przeszkody do wypłacenia wynagrodzenia za pracę, pracodawca powinien złożyć oświadczenie o rodzaju tych przeszkód.

Z wynagrodzenia za pracę organ egzekucyjny zajmuje w szczególności:

  • miesięczne wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone,
  • nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia.

Do innych świadczeń, które podlegają potrąceniu na zaspokojenie należności egzekwowanych na podstawie tytułu wykonawczego, możemy zaliczyć przyznawane pracownikom ze środków zfśs zapomogi czy dofinansowania do indywidualnego wypoczynku pracownika (tzw. wczasy pod gruszą).

Mimo że świadczenia pokrywane z zfśs nie są składnikiem wynagrodzenia (co potwierdza Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 12 maja 2005 r., I PK 248/04), to ponieważ może je otrzymać jedynie osoba uprawniona, np. pracownik i jego rodzina lub były pracownik, pozostają w ścisłym związku ze stosunkiem pracy. Z tego względu świadczenia te podlegają egzekucji komorniczej.

Fakt, że omawiane świadczenia nie są składnikiem wynagrodzenia, decyduje o niemożności zastosowania wobec nich przepisów Kodeksu pracy dotyczących ochrony płacy za wykonaną pracę. Oznacza to, że świadczenia pochodzące ze środków zfśs, w tym dofinansowanie do wypoczynku, powinny być potrącane w drodze postępowania egzekucyjnego w całości.

PRZYKŁAD

Zakład pracy został wezwany przez komornika, aby w ramach egzekucji świadczeń niealimentacyjnych jednemu z pracowników, zalegającemu ze spłatą kredytu, nie wypłacał wynagrodzenia, lecz zajęte pobory przekazywał na wskazane konto do czasu zaspokojenia pełnej kwoty długu wynoszącej 3000 zł. W czerwcu 2009 r. pracownik zaplanował 3-tygodniowy urlop i w związku z tym przyznano mu z zfśs dofinansowanie do wypoczynku w kwocie 650 zł. Pracodawca będzie zobowiązany potrącić pracownikowi z czerwcowej pensji sumę odpowiadającą połowie wynagrodzenia (pozostawiając część wolną od potrąceń) i przekazać ją komornikowi wraz z pełną kwotą przyznanego pracownikowi dofinansowania do wypoczynku.

Należy wspomnieć, że egzekucji nie podlegają m.in. sumy i świadczenia w naturze przeznaczone na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Zajęciu nie podlegają również inne świadczenia, których celem jest zrekompensowanie pracownikowi poniesionych przez niego wcześniej wydatków (np. ekwiwalenty za pranie i konserwację obuwia i odzieży roboczej, za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalenty za używanie przez pracownika własnych narzędzi).

Podstawa prawna:

  • art. 831 § 1 pkt 1, art. 833, art. 881, art. 882 Kodeksu postępowania cywilnego,
  • art. 87 i 871 Kodeksu pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »