Kategorie

Regulamin funduszu socjalnego - dopłata do wypoczynku

Jadwiga Stefaniak
W tym roku utworzyliśmy po raz pierwszy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Tworzymy właśnie regulamin funduszu. W regulaminie chcemy przyznać uprawnionym osobom prawo do dofinansowania do wypoczynku (w wysokości zależnej od dochodu na członka rodziny). Czy prawidłowe będzie wprowadzenie dodatkowo ograniczeń ilościowych przyznawania świadczeń, tzn. ograniczenie możliwości otrzymania dofinansowania do jednego rocznie (dla wszystkich uprawnionych) i ograniczenie możliwości otrzymania dofinansowania tylko do urlopów obejmujących co najmniej dwa tygodnie nieprzerwanego wypoczynku (w przypadku pracowników)? Spotkaliśmy się z różnymi opiniami na ten temat.

RADA

Pracodawca ma prawo w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) ustalać dodatkowe kryteria i wymagania formalne, których spełnienie umożliwia ubieganie się o dopłatę do wypoczynku. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie może być ograniczona do jednego rocznie i przysługiwać tylko w przypadku skorzystania z dwutygodniowego urlopu.

UZASADNIENIE

Reklama

Pracownik ma prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo, z tym że na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (licząc wszystkie dni następujące po sobie, a więc zarówno dni do przepracowania, jak i niedziele, święta i inne dni wolne dla pracownika, zgodnie z jego rozkładem czasu pracy - liczba dni urlopu jest wtedy mniejsza).

Ze względu na obowiązujące zasady udzielania urlopów wypoczynkowych uzasadnione jest wprowadzenie do regulaminu zfśs warunku korzystania z 14-dniowego wypoczynku przy ubieganiu się pracownika o dopłatę do wypoczynku organizowanego indywidualnie, czyli do tzw. wczasów pod gruszą. Nieustanowienie takiego warunku może spowodować ubieganie się pracowników o dopłaty do pojedynczych dni urlopu spędzonych np. na działce. Podobnie, nieograniczenie liczby możliwych dofinansowań w roku może skutkować nawet kilkunastoma wnioskami o dopłatę w roku składanymi przez jednego pracownika.

Szczegółowe zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, w tym formy wypoczynku dofinansowywanego z zfśs, określa pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi, a gdy one nie działają - z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Oznacza to, że przedmiotem regulacji zakładowych są:

• wybór form wypoczynku dofinansowywanych w ramach działalności socjalnej u danego pracodawcy i częstotliwość ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku (np. raz w roku do jednej formy wypoczynku, raz na dwa lata lub kilka razy w roku do różnych form wypoczynku),

• tryb (miejsce i termin) składania wniosków o dopłaty do wypoczynku,

• zasady i warunki dokumentowania wydatków związanych z nabywanymi przez pracowników i inne osoby uprawnione usługami wypoczynkowymi, objętymi dopłatą z funduszu,

• ustalenie odpłatności za usługi wypoczynkowe zakupione i oferowane przez pracodawcę,

• ustalenie wymagań urlopowych (co do liczby dni wypoczynku) w stosunku do pracowników, którzy będą ubiegać się o dopłatę do wydatków ponoszonych w związku z organizowaniem wypoczynku na urlopie; dotyczy to przede wszystkim tzw. wczasów pod gruszą, czyli pomocy finansowej na zorganizowanie wypoczynku we własnym zakresie,

• termin wypłaty dofinansowania do wypoczynku,

• wysokość dopłat do przyjętych w regulaminie form wypoczynku,

• zasady przyznawania dopłat do wypoczynku członkom rodzin pracowników i rodzin emerytów.

Reklama

Dofinansowywanie usług wypoczynkowych z zfśs stanowi ważny rodzaj działalności socjalnej każdego pracodawcy, przede wszystkim ze względu na wynikające z Kodeksu pracy przepisy przyznające pracownikowi niezbywalne prawo do wypoczynku urlopowego. Pracodawca dysponujący środkami zfśs może w istotny sposób pomagać pracownikowi w realizacji omawianego prawa. Dotyczy to także członków rodziny pracownika, a zwłaszcza ich dzieci w wieku szkolnym. Dlatego w praktyce najwięcej środków zfśs przeznacza się na dopłaty do wypoczynku, a regulamin zfśs w części dotyczącej dopłat do wypoczynku powinien być odpowiednio powiązany z kodeksowymi zasadami udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych.

Wybór form wypoczynku wprowadzanych do regulaminu zfśs jest uzależniony przede wszystkim od wartości środków funduszu przeznaczanych na ten rodzaj działalności socjalnej przez pracodawcę i związki zawodowe (lub przedstawiciela załogi) oraz od preferencji co do sposobu wypoczywania pracowników. Od formy wypoczynku zależy też czas jej trwania. Rynek usług turystycznych oferuje np. 10-dniowe i 14-dniowe wczasy czy kilkudniowe wycieczki. Natomiast wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży np. w formie wczasów w mieście, kolonii, obozów itp. jest pod nadzorem organów oświatowych ze względu na obowiązek spełnienia przez organizatorów tego wypoczynku szczególnych warunków i zasad, określonych w przepisach oświatowych. Wypoczynek dzieci i młodzieży (organizowany przez uprawnione podmioty), dofinansowywany z zfśs, jest zresztą preferowany w przepisach podatkowych nielimitowanym zwolnieniem tych dopłat z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof).

Inną formą świadczenia związanego z wypoczynkiem pracowników są tzw. wczasy pod gruszą. Jest to rodzaj pomocy finansowej z zfśs, której wysokość jest zawsze, jak przy wszystkich innych świadczeniach z zfśs, uzależniona wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i która jest przeznaczona na pokrycie co najmniej części wydatków, które pracownik musi ponieść, aby zorganizować sobie wypoczynek na urlopie wypoczynkowym. I tutaj, stanowiąc w regulaminie zasady przyznawania takiego świadczenia, warto ustalić liczbę dni wypoczynku urlopowego warunkującą możliwość (przy spełnieniu kryteriów socjalnych) jego otrzymanie przez pracownika.

Podstawa prawna:

• art. 8 ust. 1-2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),

• art. 161-162 Kodeksu pracy.

Jadwiga Stefaniak

specjalista w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?