Kategorie

Pożyczki na cele mieszkaniowe

Anna Martuszewicz
Pracodawca może pokryć część wydatków mieszkaniowych pracowników, jeżeli takie postanowienia znajdą się w regulaminie zfśs. Regulamin tworzy pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź pracownikami.

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mogą udzielać osobom uprawnionym do korzystania z funduszu zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Warunkiem udzielenia takiej pomocy jest zawarcie stosownej umowy między pracodawcą a osobą korzystającą z pomocy (art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Przepisy nie precyzują rodzajów wydatków mieszkaniowych, jakie mogą być finansowane z funduszu. Decyzje w tych sprawach pozostawiono tworzącym fundusz. Wydatki te powinny być określone w regulaminie funduszu, uzgadnianym bądź z zakładowymi organizacjami związkowymi, bądź (jeżeli takie organizacje w zakładzie nie działają) z przedstawicielem pracowników.

Na co można udzielać pożyczek

Brak ustawowej definicji „celów mieszkaniowych” sprawia, że każdy pracodawca na własne potrzeby może sam taką definicję stworzyć. Mogą w niej mieścić się zarówno wydatki związane z uzyskaniem mieszkania, jak i jego utrzymaniem.

Z reguły pracodawcy przeznaczają środki na:

 • budowę domu jednorodzinnego,
 • budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • modernizację i remont mieszkania lub domu,
 • przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych (np. strychu) na mieszkanie,
 • przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wykup lokalu na własność,
 • uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni,
 • doraźną lub systematyczną pomoc na zmniejszenie bieżących wydatków mieszkaniowych.

Ponieważ pożyczki mogą być przyznawane wyłącznie na cele mieszkaniowe, nie można ich udzielać np. na budowę i zakup domków letniskowych, garaży, działek rekreacyjnych itp.

Kto może uzyskać pożyczkę na cele mieszkaniowe

W tym zakresie ustawa o funduszu jest precyzyjna - taką pomoc mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z funduszu - pracownicy i ich rodziny, byli pracownicy - emeryci, renciści i ich rodziny, a także inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania z funduszu (art. 2 pkt. 5 ustawy).


Jaka powinna być treść zapisów regulaminu dotyczących pożyczek

Regulamin powinien przede wszystkim określać:

 • na jakie rodzaje pomocy mieszkaniowej przeznaczone są pożyczki,
 • zasady i tryb (w tym np. niezbędne dokumenty, wzór wniosku) ubiegania się o pożyczkę,
 • zasady i tryb rozpatrywania wniosków (np. częstotliwość rozpatrywania),
 • warunki udzielania (rodzaje pożyczek, wysokość, częstotliwość ich przyznawania, oprocentowanie, sposób zabezpieczenia spłaty pożyczek, okres spłaty, tryb ściągania zadłużenia w przypadku niespłacania, zmiany miejsca zamieszkania lub niewypłacalności pożyczkobiorcy, zasady umarzania części lub całości udzielonej pożyczki, warunki zawieszania spłaty, okoliczności powodujące natychmiastową wymagalność spłaty, maksymalną i minimalną wysokość pomocy na cele mieszkaniowe, zasady udzielania pożyczek mieszkaniowych na ten sam cel dla członków rodziny zatrudnionych u tego samego pracodawcy, tryb spłaty w przypadku rozwiązania umowy o pracę itp.).
Reklama

Należy przy tym pamiętać, że im bardziej szczegółowo zasady udzielania pomocy zostaną uregulowane w regulaminie, tym lepiej będą zabezpieczone interesy funduszu (a pośrednio - osób uprawnionych do korzystania z pomocy), a także i pracodawcy jako dysponenta funduszu.

Umowę pożyczki regulują przepisy art. 720-724 Kodeksu cywilnego i dochodzenie przez każdą ze stron umowy roszczeń z tytułu niewykonania warunków umowy będzie podlegać jurysdykcji sądów powszechnych. Jednak w przypadku gdy stroną dochodzącą roszczeń jest pracodawca, wszelkie koszty procesowe ponosi on z własnych środków, gdyż ustawa o funduszu nie dopuszcza możliwości wydatkowania na taki cel środków funduszu.

Przykład zakładowych regulacji dotyczących pomocy mieszkaniowej:

Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych w ......................................

(...)

Rozdział 4. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe

§ 11. Pomoc udzielana na cele mieszkaniowe może zostać przyznana na:

budowę domu jednorodzinnego,

budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym,

zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,

modernizację i remont mieszkania lub domu,

przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych (np. strychu) na mieszkanie,

przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych,

wykup lokalu na własność,

uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni,

na zmniejszenie bieżących wydatków mieszkaniowych.

§ 12. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana w formie zwrotnej (pożyczka) lub bezzwrotnej (zapomoga).

§ 13. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

§ 14. Pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłaty na okres do 6 miesięcy.

§ 15. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia dwóch osób będących pracownikami...., niepozostających w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

§ 16. 1. Pożyczki są udzielane na okresy do 3 lat i oprocentowane w wysokości:

1) 1% - jeżeli pożyczka udzielana jest na okres do roku,

2) 2% - jeżeli pożyczka udzielana jest na okres do lat 2,

3) 3% - jeżeli pożyczka udzielana jest na okres do lat 3.

2. W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie uprawnionego przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę wskazane w ust. 1 oprocentowanie podwyższa się o 1%.

§ 17. Maksymalną wysokość pożyczki określa corocznie pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, biorąc pod uwagę wysokość środków Funduszu przeznaczonych na pomoc mieszkaniową.

§ 18. Pożyczka może być przyzna raz na 3 lata.

§ 19. Umorzenie całości lub części pożyczki może mieć zastosowanie do pożyczkobiorców, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, po spełnieniu warunków określonych w umowie. Umorzenie pożyczki może nastąpić także w razie śmierci pożyczkobiorcy.

§ 20. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku:

1) rozwiązania z pożyczkobiorcą umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy,

2) wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie,

3) udzielenia pożyczki na podstawie nieprawdziwych danych przedłożonych przez pożyczkobiorcę.

§ 21. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli. Spłacie przez poręczycieli nie podlega kwota pożyczki niespłacona z powodu śmierci pożyczkobiorcy.

§ 22. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik do regulaminu.

Podstawa prawna:

 •  art. 2 pkt 1 i 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.