Kategorie

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla nakładcy

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Od 1 sierpnia 2011 r. zatrudniamy 5 osób, które wykonują pracę nakładczą. Jeden z tych pracowników rozchorował się i przedłożył nam zwolnienie lekarskie na okres od 1 do 10 lutego br. Jest on wynagradzany stawką jednostkową, która wynosi 0,25 gr. Miesięcznie dopłacamy pracownikom 150 zł z tytułu korzystania przez nich w pracy z własnych urządzeń. Jakie świadczenie wypłacić chałupnikowi? W jaki sposób je obliczyć?

Wykonawcy pracy nakładczej (chałupnikowi) przysługuje wynagrodzenie chorobowe, jeśli przystąpił do ubezpieczenia chorobowego. Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego należy obliczyć z okresu od sierpnia 2011 r. do stycznia 2012 r., uwzględniając w nim jedynie wynagrodzenie określone w stawce jednostkowej. W podstawie świadczenia należy natomiast pominąć kwotę wypłacaną z tytułu używania własnego urządzenia przy wykonywaniu pracy, jeżeli jest ona wyłączona z podstawy wymiaru składek jako ekwiwalent pieniężny za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika.

Reklama

Osoba wykonująca pracę nakładczą nie jest pracownikiem ani w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, ani przepisów ubezpieczeniowych. W odróżnieniu od pracowników, dla których wszystkie ubezpieczenia społeczne mają charakter obowiązkowy, taka osoba podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.

Aby wykonawca pracy nakładczej otrzymał świadczenie z ubezpieczenia chorobowego, musi upłynąć okres wyczekiwania, który w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi 90 dni. Dopiero po upływie tego okresu chałupnik nabywa prawo do świadczenia chorobowego.

Wykonawcy (chałupnikowi) przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres łącznie 33 dni (14 dni, jeżeli ukończył 50. rok życia) niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego (§ 12 ust. 5 rozporządzenia w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą). Począwszy od 34. albo 15. dnia choroby chałupnikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

WAŻNE!

Wykonawca pracy nakładczej ma prawo do wynagrodzenia chorobowego przez okres 33 albo 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, ale po 90-dniowym okresie wyczekiwania.

Wynagrodzenie chorobowe, tak jak w przypadku pracowników, jest finansowane ze środków podmiotu zatrudniającego taką osobę, w tym przypadku nakładcy. Oblicza się je według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego obowiązują odmienne reguły w zależności od tego, czy świadczeniobiorcą jest osoba będąca pracownikiem czy nie. Do tej drugiej grupy są zaliczani chałupnicy, zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Dla takich osób podstawę wymiaru przysługującego zasiłku chorobowego stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 48 ust. 1 ustawy zasiłkowej).


Reklama

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia – za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Przychodem jest kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy wymiaru.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek. Do podstawy zasiłku chorobowego chałupnika przyjmuje się przychód w faktycznej wysokości, bez uzupełniania. Nie ma tu także zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru świadczenia składników wynagrodzenia niepomniejszanych za okresy pobierania zasiłków (art. 41 ustawy zasiłkowej). Oznacza to, że podstawę zasiłku zwiększają również te przychody, do których wykonawca zachowuje prawo w okresach otrzymywania zasiłków.

WAŻNE!

Do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego osoby wykonującej pracę nakładczą wlicza się wszystkie przychody, nawet te, do których wykonawca zachowuje prawo w okresie niezdolności do pracy.

Chałupnik, o którym mowa w pytaniu, pracuje od 1 sierpnia 2011 r., a zachorował w lutym br. Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego dla chałupnika stanowi średni przychód podlegający oskładkowaniu, osiągnięty za okres od sierpnia 2011 r. do stycznia 2012 r. Będzie nim wynagrodzenie określone w stawce jednostkowej za wykonaną pracę. Natomiast konieczne jest rozstrzygnięcie, czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego należy również zaliczyć kwotę w wysokości 150 zł z tytułu używania przez chałupnika jego własnego urządzenia. Jeśli nakładca nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne od tej wypłaty, to nie wejdzie ona do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego. Ponadto, zgodnie z przepisami podatkowymi, przychodem nie jest m.in. zwrot kosztów za konserwację urządzeń (art. 12 ust. 5 updof). Kwota 150 zł nie jest zwrotem z tytułu poniesionych kosztów konserwacji, zatem stanowi przychód do celów podatkowych i składkowych. Może być jednak zwolniona ze składek.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Rozporządzenie to ma zastosowanie również do osób wykonujących pracę nakładczą. Ponadto ekwiwalenty te są również zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei według rozporządzenia w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą wykonawcy przysługuje odpłatność z tytułu użytkowania w pracy nakładczej maszyn, urządzeń i narzędzi stanowiących własność wykonawcy – w wysokości odpowiadającej wartości ich odtworzenia. Zasady stosowania tej odpłatności określają zakładowe regulaminy pracy nakładczej lub umowa o pracę nakładczą (art. 21 ust. 1 pkt 13 updof). Jeżeli zatem nakładca określił w umowie lub regulaminie, że odpłatność jest ekwiwalentem za używanie w procesie pracy urządzenia będącego własnością chałupnika i została ona skalkulowana na podstawie realnego zużycia tego urządzenia przy wykonywaniu pracy, to można uznać, że świadczenie to może być zwolnione ze składek i nie stanowi wówczas podstawy wymiaru świadczenia chorobowego.


Podsumowując, jeżeli płatnik nie opłaca składek (w tym składki na ubezpieczenie chorobowe) od kwoty 150 zł, uznając ją za zwolnioną z oskładkowania jako ekwiwalent pieniężny, to podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za luty należy ustalić tylko na podstawie wynagrodzenia jednostkowego za pracę.

Stawka jednostkowa wynosi u chałupnika 0,25 gr. Przyjmijmy, że w okresie od sierpnia 2011 r. do stycznia 2012 r. chałupnik osiągnął następujące wynagrodzenia:

Miesiąc/rok

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie po pomniejszeniu o 13,71%

Sierpień 2011

840 zł

724,84 zł

Wrzesień 2011

925 zł

798,18 zł

Październik 2011

790 zł

681,69 zł

Listopad 2011

886 zł

764,53 zł

Grudzień 2011

990 zł

854,27 zł

Styczeń 2012

850 zł

733,46 zł

Podsumowanie

5281 zł

4556,97 zł

4556,97 zł : 6 m-cy = 759,50 zł.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chałupników nie ulega podwyższeniu do najniższej podstawy odpowiadającej minimalnej stawce wynagrodzenia za pracę, po odjęciu części składkowej, tj. 13,71%.

WAŻNE!

Podstawa wymiaru zasiłku chałupnika nie podlega podwyższeniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pomniejszonego o 13,71%.

Wynagrodzenie chorobowe za luty należy obliczyć w następujący sposób:

 • 759,50 zł : 30 dni = 25,32 zł stawka dzienna zasiłku 100%,
 • 25,32 zł x 80% = 20,26 zł stawka dzienna zasiłku,
 • 20,26 zł x 10 dni = 202,60 zł kwota świadczenia.

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • § 2 ust. 1 pkt 9, § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
 • art. 92 Kodeksu pracy,
 • § 12 ust. 5, § 12a rozporządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.),
 • art. 12 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 3 pkt 4, art. 4 ust. pkt 2, art. 48 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?