Kategorie

Renta rodzinna dla dzieci

Emilia Derucka
Prawo do renty rodzinnej mają nie tylko dzieci własne, ale również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. W sytuacji śmierci obojga rodziców dzieciom przysługuje jedna łączna renta rodzinna.

Renta rodzinna jest świadczeniem o charakterze kompensacyjnym, stanowiącym rekompensatę dochodu utraconego w związku ze śmiercią bliskiej osoby. Ma ona służyć dostarczeniu członkom rodziny zmarłego środków utrzymania niezbędnych do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb.

Do renty rodzinnej uprawnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • małżonek (wdowa i wdowiec), a także małżonka rozwiedziona,
 • rodzice (w tym ojczym, macocha, osoby przysposabiające).

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku – do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed osiągnięciem 16 lat lub w czasie nauki w szkole do osiągnięcia 25 lat. Jeśli dziecko ukończyło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do ukończenia tego roku studiów.

Nauka w szkole

Najwięcej wątpliwości w zakresie przyznawania i wypłaty tego świadczenia powstaje w razie wystąpienia szczególnych okoliczności nieuregulowanych wprost w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przepisy ustawy emerytalnej przewidują, że prawo do renty rodzinnej uzależnione jest zarówno od wieku, jak i konieczności kontynuowania nauki w szkole, nie precyzując jednak, co należy rozumieć przez pojęcie „nauka w szkole”.

Za szkoły, w których nauka uprawnia do pobierania renty rodzinnej po przekroczeniu przez dziecko 16 lat, uważa się szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe, publiczne lub niepubliczne, szkoły wyższe państwowe lub niepaństwowe, szkoły prowadzone przez Kościół katolicki, a ponadto pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania bądź doskonalenia zawodowego, w tym kursy języków obcych prowadzone pod nazwą szkół lub ośrodków, trwające co najmniej 3 miesiące. Prawa do renty rodzinnej nie nabędzie jednak osoba, która korzysta z tzw. kursów hobbystycznych, tj. prowadzonych na potrzeby własnych słuchaczy, np. kursów tańca towarzyskiego.


Do renty uprawnia kształcenie się w formach szkolnych i pozaszkolnych w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w szkołach lub placówkach zarejestrowanych w ewidencji kuratora oświaty, w systemie stacjonarnym, zaocznym, wieczorowym lub korespondencyjnym. Do podstawowych form kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych zalicza się studia podyplomowe, kursy i seminaria.

Renta rodzinna przysługuje również młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu, realizującym obowiązek dokształcania się w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Uprawnienia do renty rodzinnej przysługują również dzieciom kształcącym się za granicą w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkołach wyższych, a także na kursach języków obcych trwających co najmniej 3 miesiące.

Wypłata renty rodzinnej

Jeśli do wniosku o rentę rodzinną zostanie przedłożone zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (uczelni) i jest w nim zawarta informacja, do której klasy dziecko uczęszcza, oraz programowy rok ukończenia szkoły, to na podstawie takiego zaświadczenia ZUS wypłaca świadczenia bez przerwy aż do przewidzianego programem terminu ukończenia nauki przez dziecko.

Renta rodzinna przysługuje przez cały rok szkolny (akademicki), tj. do 31 sierpnia lub do 30 września, a zatem także przez okres ferii letnich – zasada ta ma zastosowanie również do dzieci kończących szkołę lub uczelnię.

Wypłata świadczeń rentowych dla dzieci uczących się w szkołach ponadpodstawowych lub odbywających naukę na studiach w szkołach wyższych realizowana jest przez okres trwania nauki. Zasada ta ma także zastosowanie w odniesieniu do osób, które wiek 25 lat osiągnęły, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, przy czym naukę kończą zgodnie z programem i regulaminem studiów, na które uczęszczają. Prawo do renty rodzinnej przysługuje również za okres wakacji.

Tylko jedno świadczenie

Niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje im jedno (łączne) świadczenie. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku śmierci obojga rodziców, którzy podlegali ubezpieczeniu i byli żywicielami rodziny. Nie ma możliwości, aby jedno z dzieci otrzymywało pełną rentę po matce, a drugie pełną rentę po ojcu. Istnieje jedynie możliwość wyboru świadczenia. W przypadku gdy oboje rodzice nie żyją, dzieci mogą wystąpić do ZUS o przyznanie tzw. dodatku dla sieroty zupełnej. Dodatek ten nie podlega podziałowi na równe części między uprawnionych, tak jak ma to miejsce w przypadku jednej łącznej renty rodzinnej.


Renta rodzinna wynosi:

 • 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu – dla jednej osoby uprawnionej,
 • 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu – dla dwóch osób uprawnionych,
 • 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu – dla trzech lub więcej osób uprawnionych.

Przerwa w nauce

W przypadku stwierdzenia przerw w nauce trwających dłużej po faktycznym przerwaniu nauki, np. w połowie roku szkolnego lub akademickiego, potwierdzonym przez szkołę lub uczelnię w zaświadczeniu o skreśleniu z listy uczniów lub studentów, ZUS dochodzi zwrotu świadczeń na zasadach ogólnie obowiązujących przy świadczeniach emerytalno-rentowych.

Gdy osoba pobierająca rentę rodzinną skorzysta z urlopu dziekańskiego (niezależnie od powodu), wypłata renty rodzinnej będzie przez ZUS kontynuowana, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.

Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym do zachowania uprawnień do renty rodzinnej w okresie przebywania na urlopie dziekańskim jest zachowanie statusu studenta w danym roku akademickim, w którym korzysta się z urlopu. Dopiero wówczas zostaną spełnione wszystkie warunki niezbędne do korzystania z renty rodzinnej.

Podstawa prawna:

 • art. 67 ust. 1, art. 68, art. 73 ust. 1–2, art. 74 ust. 1–2, art. 76 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.