| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Renta rodzinna (cz. 3)

Renta rodzinna (cz. 3)

Postępowanie o przyznanie renty rodzinnej wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego. Wniosek taki składa osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik.

Wniosek o rentę rodzinną należy zgłosić w organie rentowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek. Za miejsce zamieszkania uważa się miejsce stałego zameldowania. Organy rentowe mają obowiązek informowania o warunkach i dowodach wymaganych do uzyskania renty rodzinnej oraz do udzielania pomocy przy ubieganiu o to świadczenie.

Pośrednikiem między osobą składającą wniosek o rentę rodzinną, czyli członkiem rodziny zmarłego, a organem rentowym najczęściej jest pracodawca. Chodzi tu oczywiście o sytuację, gdy umiera osoba pozostająca w stosunku pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy wówczas:

  • współdziałanie z osobą składającą wniosek w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania renty,
  • wydawanie zainteresowanemu lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości,
  • poinformowanie, bezzwłocznie po śmierci pracownika, pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentowemu.

Wypełnienie formularza

Osoba ubiegająca się o rentę rodzinną wypełnia formularz ZUS Rp-2. Składa się on z kilku części. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem płatnika składek, w pierwszej części powinien on podać swoje dane (NIP, REGON lub PESEL, numer PKD), umieścić pieczątkę i podać datę sporządzenia wniosku. W kolejnej części wniosku wpisuje się dane personalne osoby zmarłej oraz stwierdza się, czy miała ona ustalone prawo do emerytury, renty, uposażenia oraz czy miała ustalony kapitał początkowy, a także czy śmierć była następstwem wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy bądź też choroby zawodowej. W dalszej kolejności podaje się dane personalne oraz adresowe osoby pełnoletniej ubiegającej się o rentę, dane personalne i adresowe małoletniego dziecka (małoletnich dzieci). W kolejnej części wniosku osoba ubiegająca się o rentę wskazuje sposób ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, oraz sposób wypłaty renty rodzinnej. Ostatnia część wniosku to oświadczenie osoby ubiegającej się o rentę znajdującej się w okolicznościach będących przyczyną złożenia wniosku. Okoliczności wymagające stwierdzenia różnią się w zależności od tego, kto ubiega się o rentę rodzinną (np. wdowa czy wdowiec muszą złożyć oświadczenie, czy do dnia śmierci współmałżonka istniała wspólność małżeńska; rodzic – czy zmarły przyczyniał się do jego utrzymania). Na końcu należy wpisać liczbę dowodów dołączonych do wniosku oraz osoba wnioskująca musi go podpisać w sposób czytelny, oświadczając jednocześnie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe (pod rygorem odpowiedzialności karnej).

Jeśli z wnioskiem o rentę rodzinną występują dwie lub więcej osób pełnoletnich, każda z tych osób wypełnia druk ZUS Rp-2a.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »