| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Jak prawidłowo zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczenia chorobowego

Jak prawidłowo zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczenia chorobowego

Jeden z naszych zleceniobiorców rozpoczął wykonywanie zlecenia 1 października 2012 r. Wynagrodzenie zostało określone w wysokości 2400 zł miesięcznie. 5 października zgłosiliśmy go do obowiązkowych ubezpieczeń na druku ZUS ZUA. Zleceniobiorca wyraził wolę przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 17 października br. W jakim terminie i w jaki sposób powinniśmy zgłosić go do ubezpieczenia chorobowego? Czy składka chorobowa ma być pomniejszona proporcjonalnie za część miesiąca, kiedy nie podlegał on ubezpieczeniu chorobowemu?

W Państwa sytuacji zleceniobiorca, który wykonuje zlecenie od 1 października, został najpierw zgłoszony tylko do obowiązkowych ubezpieczeń i zgłoszenie zostało dokonane terminowo, tzn. w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia współpracy. W trakcie miesiąca wystąpił z wnioskiem o objęcie go również ubezpieczeniem chorobowym od 17 października. Aby zleceniobiorca podlegał ubezpieczeniu chorobowemu od tego dnia, powinni Państwo najpierw wyrejestrować zleceniobiorcę od 17 września z dotychczasowych ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA i zgłosić go ponownie, również z datą 17 września, do wszystkich ubezpieczeń, tzn. obowiązkowych emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego oraz dobrowolnego chorobowego, na druku ZUS ZUA.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku ubezpieczenia chorobowego nie stosuje się rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek do 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe nie może jednak przekroczyć miesięcznie kwoty stanowiącej 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (od września do listopada 2012 r. – 8742,05 zł).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, a tym samym również na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorców stanowi przychód ze zlecenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w umowie określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Jeżeli wynagrodzenie określono inaczej lub w ogóle go nie ustalono, podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem jeśli wynagrodzenie za wykonanie zlecenia strony ustaliły np. w stałej stawce miesięcznej lub godzinowej, to podstawę składek na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe, za dany miesiąc, stanowi przychód uzyskany z tytułu umowy zlecenia, wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji zleceniobiorcy w tym miesiącu (art. 18 ust. 3 ustawy systemowej). Natomiast jeżeli podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych ze zlecenia stanowi zadeklarowana kwota (art. 18 ust. 7 ustawy systemowej), wówczas podstawa wymiaru składki chorobowej będzie równa tej kwocie, z zastosowaniem wyżej wskazanego, miesięcznego ograniczenia tej podstawy (art. 20 ustawy systemowej). Ustalanie podstawy wymiaru składek ze zlecenia w ten sposób jest jednak sporadyczne.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy może być pomniejszona proporcjonalnie do okresu podlegania w danym miesiącu tym ubezpieczeniom jedynie w przypadku, gdy:

  • podstawę wymiaru składek zleceniobiorcy stanowi zadeklarowana kwota, ustalona na najniższym wskazanym przez przepisy poziomie (czyli w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę) oraz
  • objęcie ubezpieczeniami nastąpiło lub ustało w trakcie miesiąca, przez co ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniom społecznym przez cały miesiąc.

W takiej sytuacji kwotę minimalnego wynagrodzenia zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc podstawę oskładkowania przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnożąc wynik przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Dotyczy to również podstawy wymiaru składki chorobowej. Jeżeli jednak zleceniobiorca podlegał ubezpieczeniu chorobowemu tylko przez część okresu, w którym był objęty obowiązkiem ubezpieczeń emerytalno-rentowych, to i tak podstawę składki chorobowej ustala się w wysokości podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu od 17 września br. W umowie zlecenia nie określono wynagrodzenia, nie ma również wzmianki, że zlecenie ma być wykonywane nieodpłatnie. W tej sytuacji podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zleceniobiorca ten nie podlegał jednak ubezpieczeniom przez cały miesiąc. Minimalną obowiązującą go podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy proporcjonalnie pomniejszyć w następujący sposób:

1500 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r.) : 30 dni września x 14 dni (okres od 17 do 30 września) = 700 zł.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »