| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Student nie zawsze zwolniony z opłacania składek

Student nie zawsze zwolniony z opłacania składek

Ukończenie 26 lat przez zleceniobiorcę będącego studentem bądź utrata przez niego statusu studenta sprawia, że po jego stronie powstaje obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

W okresie przerwy międzysemestralnej, wakacyjnej itp. zakłady pracy często korzystają z możliwości zatrudniania studentów m.in. przy pracach sezonowych czy porządkowych. Z racji ponoszonych kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeniem zdrowotnym i funduszami pozaubezpieczeniowymi (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) bardzo korzystne dla pracodawcy jest zawarcie ze studentem umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu. Ale student nie zawsze zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Umowa-zlecenie

Przez umowę-zlecenie (do której stosuje się przepisy art. 734 i 751 k.c.), przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przepisy o zleceniu stosuje się też do umów o świadczenie usług, np. o zarządzanie przedsiębiorstwem czy też do kontraktu menedżerskiego (jednak pod warunkiem że z jego unormowania nie wynika, iż kontrakt należy traktować jak umowę o pracę). Umowa-zlecenie jest z reguły odpłatna. Jeżeli jednak strony tak postanowią, może być wykonana nieodpłatnie. Nieodpłatne umowy-zlecenia nie stanowią podstawy do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składek. Kodeks cywilny dopuszcza wprawdzie zawieranie nieodpłatnych umów-zleceń, z tym jednak zastrzeżeniem, że nieodpłatny charakter umowy musi wynikać z postanowień tej umowy.

Definicja studenta

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych, tj. na studiach pierwszego stopnia (które są zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzone odpowiednim dyplomem), na studiach drugiego stopnia (zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzone odpowiednim dyplomem), na jednolitych studiach magisterskich (na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego).

Za studenta uznaje się osobę od dnia wpisania na listę studentów do dnia ukończenia przez nią studiów lub skreślenia z listy studentów.

Za dzień ukończenia studiów uważa się datę:

  • złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego,
  • złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu – w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii,
  • zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki – w przypadku kierunku farmacji.

Student–zleceniobiorca

Studenci do ukończenia 26. roku życia nie są obejmowani ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi ani obowiązkowo, ani dobrowolnie z tytułu wykonywania umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W przypadku studentów nie ma znaczenia, czy uczelnia, do której uczęszczają, jest uczelnią publiczną czy prywatną, nie ma również znaczenia to, czy nauka odbywa się w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.

Zwolniony z obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy-zlecenia jest każdy student do ukończenia 26 lat, bez względu na obywatelstwo i kraj odbywania studiów.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »