Kategorie

Student nie zawsze zwolniony z opłacania składek

Barbara Zabieglińska
Ukończenie 26 lat przez zleceniobiorcę będącego studentem bądź utrata przez niego statusu studenta sprawia, że po jego stronie powstaje obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

W okresie przerwy międzysemestralnej, wakacyjnej itp. zakłady pracy często korzystają z możliwości zatrudniania studentów m.in. przy pracach sezonowych czy porządkowych. Z racji ponoszonych kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeniem zdrowotnym i funduszami pozaubezpieczeniowymi (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) bardzo korzystne dla pracodawcy jest zawarcie ze studentem umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu. Ale student nie zawsze zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Umowa-zlecenie

Przez umowę-zlecenie (do której stosuje się przepisy art. 734 i 751 k.c.), przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przepisy o zleceniu stosuje się też do umów o świadczenie usług, np. o zarządzanie przedsiębiorstwem czy też do kontraktu menedżerskiego (jednak pod warunkiem że z jego unormowania nie wynika, iż kontrakt należy traktować jak umowę o pracę). Umowa-zlecenie jest z reguły odpłatna. Jeżeli jednak strony tak postanowią, może być wykonana nieodpłatnie. Nieodpłatne umowy-zlecenia nie stanowią podstawy do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składek. Kodeks cywilny dopuszcza wprawdzie zawieranie nieodpłatnych umów-zleceń, z tym jednak zastrzeżeniem, że nieodpłatny charakter umowy musi wynikać z postanowień tej umowy.

Definicja studenta

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych, tj. na studiach pierwszego stopnia (które są zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzone odpowiednim dyplomem), na studiach drugiego stopnia (zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzone odpowiednim dyplomem), na jednolitych studiach magisterskich (na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem tytułu magistra lub tytułu równorzędnego).

Za studenta uznaje się osobę od dnia wpisania na listę studentów do dnia ukończenia przez nią studiów lub skreślenia z listy studentów.

Za dzień ukończenia studiów uważa się datę:

 • złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego,
 • złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu – w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii,
 • zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki – w przypadku kierunku farmacji.

Student–zleceniobiorca

Reklama

Studenci do ukończenia 26. roku życia nie są obejmowani ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi ani obowiązkowo, ani dobrowolnie z tytułu wykonywania umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W przypadku studentów nie ma znaczenia, czy uczelnia, do której uczęszczają, jest uczelnią publiczną czy prywatną, nie ma również znaczenia to, czy nauka odbywa się w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.

Zwolniony z obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy-zlecenia jest każdy student do ukończenia 26 lat, bez względu na obywatelstwo i kraj odbywania studiów.


Studenci, wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy na tej podstawie. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają oni jako członkowie rodziny osoby podlegającej temu ubezpieczeniu. Są wówczas zgłaszani do tego ubezpieczenia przez jednego z rodziców, który np. z tytułu pozostawania w stosunku pracy podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu. Student, któremu nie przysługuje status członka rodziny osoby ubezpieczonej i nie ma innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, obowiązkowi tego ubezpieczenia podlega z tytułu bycia studentem, a do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go uczelnia.

Student podlegający ubezpieczeniom społecznym

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest traktowany w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego tak jak każdy inny pracownik niebędący studentem, tj. od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie ma przy tym znaczenia ani wymiar czasu pracy, ani wysokość wynagrodzenia. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne należne są także od wynagrodzenia otrzymanego przez studenta na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której – zgodnie z Kodeksem cywilnym – stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło zawartej lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy.

Student podlega również obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład

Reklama

Spółka z o.o. od 1 kwietnia 2012 r. zawarła umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu z osobą, która jest studentem i ma 23 lata. Z tego tytułu osoba ta podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych jako pracownik. Powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczeń 01 10 XX. Spółka dodatkowo od 1 maja 2012 r. podpisała z tym pracownikiem – studentem umowę-zlecenie. Przychód uzyskany z umowy-zlecenia powinien być zsumowany z przychodem ze stosunku pracy i od całości powinny być naliczone i opłacone należne składki. Nie ma natomiast potrzeby zgłaszania tej osoby do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy-zlecenia.

Studentem nie jest osoba kształcąca się na studiach podyplomowych. Studia podyplomowe są bowiem inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formą kształcenia. Są na nie przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzone na uczelni, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. Słuchacz studiów podyplomowych nie jest więc studentem i w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Nie jest także studentem uczestnik studiów doktoranckich, które są studiami trzeciego stopnia (po studiach licencjackich i magisterskich), a ich uczestnik jest doktorantem. W konsekwencji uczestnik tych studiów z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia podlega ubezpieczeniom w takim zakresie jak słuchacz studiów podyplomowych.

Podstawa prawna:

 • art. 6, ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz.1585 ze zm.),
 • art. 2 ust. 1 pkt 5, pkt 9, pkt 11, pkt 18f, pkt 18g, art. 167 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2012 r. poz. 572).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.