| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru skladek w 2008 r. (cz.3)

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru skladek w 2008 r. (cz.3)

ZUS zawiadamia płatnika o kwocie nienależnie opłaconych składek, chyba że nie stanowią one więcej niż 5% minimalnego wynagrodzenia. Płatnik nie może dochodzić zwrotu składek, jeżeli od daty ich opłacenia upłynęło 5 lat.

Nadpłata z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek rozliczana jest w trybie art. 24 ust. 6a ustawy systemowej. Oznacza to, że kwota nadpłaty powstała w wyniku korekty dokumentów rozliczeniowych, jest w pierwszym rzędzie rozliczana na poczet zaległych lub bieżących należności z tytułu składek. ZUS zawiadamia płatnika o kwocie nienależnie opłaconych składek, chyba że nie stanowią one więcej niż 5% minimalnego wynagrodzenia (w 2008 r. wynosi ono 1126 zł.). Wniosek o zwrot składek płatnik może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia określającego wysokość nadpłaty. Płatnik nie może dochodzić zwrotu składek, jeżeli od daty ich opłacenia upłynęło 5 lat.

Ważne!

Zwrot nadpłaty powstałej w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonywany jest płatnikowi (a nie ubezpieczonemu).

ZUS po potwierdzeniu tego stanu sporządza z urzędu dokumenty korygujące, na podstawie których dokonuje rozliczenia konta płatnika oraz zwraca nadpłaconą część składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeżeli (w wyniku błędu instytucji obsługującej wpłaty składek) nienależnie opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, wtedy kwota nienależnie wpłacona jest zwracana tej instytucji. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy składki na ubezpieczenia społeczne rozlicza i pokrywa z własnych środków za danego płatnika składek np. biuro rachunkowe.

Zwrot nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oddział ZUS jest zobowiązany dokonać w ciągu 30 dni od otrzymania od płatnika korygujących dokumentów rozliczeniowych (§ 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Zwrot składek

Zwrot składek następuje po złożeniu dokumentów korygujących oraz złożeniu wnios- ku przez płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek.

Ważne!

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony, nadpłacone składki będą zaliczone na ewentualne zaległości lub na poczet przyszłych składek.

Jeżeli na koncie płatnika występuje zaległość z tytułu nieopłaconych składek, to w pierwszej kolejności nadpłacone składki będą zaliczone na poczet tej wierzytelności.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »