Kategorie

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru skladek w 2008 r. (cz.3)

Barbara Zabieglińska
ZUS zawiadamia płatnika o kwocie nienależnie opłaconych składek, chyba że nie stanowią one więcej niż 5% minimalnego wynagrodzenia. Płatnik nie może dochodzić zwrotu składek, jeżeli od daty ich opłacenia upłynęło 5 lat.

Nadpłata z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek rozliczana jest w trybie art. 24 ust. 6a ustawy systemowej. Oznacza to, że kwota nadpłaty powstała w wyniku korekty dokumentów rozliczeniowych, jest w pierwszym rzędzie rozliczana na poczet zaległych lub bieżących należności z tytułu składek. ZUS zawiadamia płatnika o kwocie nienależnie opłaconych składek, chyba że nie stanowią one więcej niż 5% minimalnego wynagrodzenia (w 2008 r. wynosi ono 1126 zł.). Wniosek o zwrot składek płatnik może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia określającego wysokość nadpłaty. Płatnik nie może dochodzić zwrotu składek, jeżeli od daty ich opłacenia upłynęło 5 lat.

Ważne!

Zwrot nadpłaty powstałej w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonywany jest płatnikowi (a nie ubezpieczonemu).

ZUS po potwierdzeniu tego stanu sporządza z urzędu dokumenty korygujące, na podstawie których dokonuje rozliczenia konta płatnika oraz zwraca nadpłaconą część składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Reklama

Jeżeli (w wyniku błędu instytucji obsługującej wpłaty składek) nienależnie opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, wtedy kwota nienależnie wpłacona jest zwracana tej instytucji. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy składki na ubezpieczenia społeczne rozlicza i pokrywa z własnych środków za danego płatnika składek np. biuro rachunkowe.

Zwrot nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oddział ZUS jest zobowiązany dokonać w ciągu 30 dni od otrzymania od płatnika korygujących dokumentów rozliczeniowych (§ 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Zwrot składek

Zwrot składek następuje po złożeniu dokumentów korygujących oraz złożeniu wnios- ku przez płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek.

Ważne!

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony, nadpłacone składki będą zaliczone na ewentualne zaległości lub na poczet przyszłych składek.

Jeżeli na koncie płatnika występuje zaległość z tytułu nieopłaconych składek, to w pierwszej kolejności nadpłacone składki będą zaliczone na poczet tej wierzytelności.

Reklama

Złożenie wniosku o zwrot nadpłaconych składek nie ma wpływu na obowiązujący ZUS termin dokonania zwrotu nadpłaty. Oznacza to, że w terminie 30 dni od złożenia przez płatnika dokumentów korygujących przed-stawionych w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia ZUS dokonuje zwrotu składek obliczonych i przekazanych od nadwyżki ponad górną granicę. Datą stwierdzenia nienależnie opłaconych składek jest data otrzymania przez ZUS imiennego raportu miesięcznego korygującego i deklaracji rozliczeniowej korygującej. Po otrzymaniu zwrotu nadwyżki płatnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić ubezpieczonemu finansowaną przez niego część składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Gdy do otrzymania zwrotu składek uprawnionych jest kilku płatników, ZUS dzieli kwotę nadpłaconych składek i zwraca ją płatnikom w takiej części, w jakiej opłacili składkę w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty ograniczenia.

Do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie wchodzą składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, tj. po 50% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 100% składki na ubezpieczenie chorobowe. Dlatego też, jeżeli zmienia się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez osobę ubezpieczoną, to automatycznie za ten sam miesiąc płatnik musi odpowiednio skorygować podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne tego ubezpieczonego.

Przechowywanie dokumentów rozliczeniowych

Na zakończenie przypominam o konieczności przechowywania dokumentów rozliczeniowych i bankowych dokumentów płatniczych na tle ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). I tak zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 8 ustawy systemowej płatnik ma obowiązek przechowywać przez okres 5 lat dokumenty zgłoszeniowe (zarówno ubezpieczonych, jak i płatników składek). Dotyczy to dokumentów przekazywanych do ZUS w formie elektronicznej.

Istotne w tym przypadku jest to, że przechowywany przez płatnika dokument zgłoszeniowy musi występować również w postaci dokumentu pisemnego opatrzonego włas-noręcznym podpisem osoby zgłaszanej do ubezpieczeń.

Ważne!

Dokumenty rozliczeniowe (tj. deklaracje i raporty miesięczne oraz ich korekty) należy przechowywać przez okres 10 lat.

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie definiują wprost okresu, przez jaki płatnik składek zobowiązany jest do przechowywania bankowego dokumentu płatniczego. Okres ten wskazany został w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) i wynosi 5 lat.

Barbara Zabieglińska

specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.