reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Skutki przekroczenia rocznego limitu składek emerytalno-rentowych

Skutki przekroczenia rocznego limitu składek emerytalno-rentowych

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. wynosi 105 780 zł. Składki, które zostały opłacone powyżej tego limitu, podlegają zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o ich zwrot.

Do czasu osiągnięcia kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy płatnik składek jest zobowiązany obliczać i przekazywać do jednostki terytorialnej ZUS składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (zwanej dalej ustawą systemową) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Należy więc uwzględniać łączną podstawę wymiaru składek ze wszystkich tytułów, z których dany ubezpieczony odprowadza składki.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma zastosowanie do osób, które:

  • podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (np. pracownicy, duchowni, zleceniobiorcy – zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
  • mają prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (np. małżonkowie pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach pracy przy ONZ i innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą – wymienione w art. 7 ustawy systemowej),
  • kontynuują dobrowolnie ubezpieczenia emerytalne i rentowe – art. 10 ustawy systemowej (do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych mogą przystąpić tylko osoby, które podlegały tym ubezpieczeniom obowiązkowo).

Nadpłata składek

Jeżeli płatnik odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne od przychodów, których nie powinien zaliczać do podstawy wymiaru składek (np. od nagrody jubileuszowej) lub od wynagrodzenia przekraczającego roczną podstawę wymiaru składek, mamy wówczas do czynienia z niezależnie opłaconymi składkami. Składki te podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot. Korekta dokumentów jest konieczna nie tylko do wykazania nadpłaty składek, ale również do prawidłowego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W wyniku nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochodzi bowiem do zaniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki podatkowej.

Po przekroczeniu ustalonej granicy podstawy wymiaru składek płatnik w dalszym ciągu nalicza i opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Również podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega ograniczeniu do kwoty 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Zaprzestanie opłacania składek

Po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty 30-krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Płatnik składek zaprzestaje opłacania składek na podstawie informacji uzyskanej z ZUS, że kwota ograniczenia została osiągnięta, oraz własnej dokumentacji płacowej.

Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek ZUS stwierdzi, że nastąpiło opłacenie składek od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia, informuje o tym niezwłocznie płatników składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatników składek.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama