Kategorie

Jak można zaoszczędzić na składkach przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń

Joanna Stolarska
Osoby, które oprócz prowadzonej działalności pozarolniczej jednocześnie wykonują umowę zlecenia, mogą zaoszczędzić na należnościach składkowych. Jako tytuł do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne mogą wówczas wskazać nie działalność, lecz umowę zlecenia i to bez względu na wysokość uzyskiwanego z niej przychodu. Dotyczy to jednak tylko osób, które nie są przedsiębiorcami, m.in. wspólników spółek osobowych.

Wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, a także wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. są do celów ubezpieczeń traktowani jak osoby prowadzące działalność pozarolniczą. Nie są jednak przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej sdg) – przedsiębiorcą jest spółka, a nie jej wspólnicy.

Podleganie ubezpieczeniom przez wspólników spółek osobowych

Reklama

Wspólnicy spółek osobowych oraz jednoosobowych spółek z o.o. z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej (czyli członkostwa w spółce) muszą opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, a także (pod ustawowymi warunkami) na Fundusz Pracy. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (również na FP) jest dla nich – tak jak dla przedsiębiorców – zadeklarowana kwota. Nie może być ona niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (art. 18 ust. 8 ustawy systemowej). W 2012 r. jest to kwota 2115,60 zł. Z kolei podstawą wymiaru obowiązkowej składki zdrowotnej jest również zadeklarowana kwota – jednak nie mniejsza niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku. W 2012 r. jest to 2828,31 zł.

Wspólnicy spółek osobowych (oraz wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.) nie mają możliwości skorzystania z 2-letniego okresu opłacania niższych składek, który dla początkujących przedsiębiorców jest przewidziany w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

To niekorzystne dla wspólników spółek osobowych (i innych osób prowadzących działalność niebędących przedsiębiorcami) rozwiązanie prawne jest w pewnym stopniu rekompensowane przez inny przepis ustawy systemowej, dotyczący zbiegu tytułów do ubezpieczeń.


Zbieg tytułów z umową zlecenia

Gdy ubezpieczony prowadząc działalność jako wspólnik (spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o. – nie dotyczy to wspólników spółek cywilnych) podejmie się jednocześnie wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, wówczas ma prawo wybrać tytuł, z którego będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne – czy będzie to nadal pozarolnicza działalność czy umowa zlecenia. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej wysokości uzyska przychód z tytułu umowy cywilnoprawnej. Jeżeli jako tytuł do ubezpieczeń wskaże zlecenie, wtedy z tytułu działalności będzie opłacać obowiązkowo tylko składkę zdrowotną. Jest to uregulowanie odmienne od tego, które obowiązuje przedsiębiorców. W ich przypadku podstawa wymiaru składek ze zlecenia musi wynosić w danym miesiącu co najmniej tyle, ile minimalna obowiązująca ich podstawa wymiaru składek z działalności gospodarczej.

Korzyści (+)

Osoba prowadząca działalność pozarolniczą, niebędąca przedsiębiorcą, może wskazać jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń zawartą dodatkowo umowę zlecenia bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego z tej umowy.

Składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa z obu tytułów (art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

PRZYKŁAD

Reklama

Jan P. od 3 stycznia 2011 r. wykonuje działalność pozarolniczą jako wspólnik spółki partnerskiej. Z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca od minimalnej obowiązującej go podstawy wymiaru składek, czyli od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2012 r. – 2115,60 zł). Opłaca również składkę na Fundusz Pracy. Od 1 kwietnia 2012 r. Jan P. podjął dodatkową pracę na podstawie umowy zlecenia, zawartej na czas nieokreślony. Za wykonanie zlecenia ma otrzymywać miesięcznie kwotę 300 zł brutto, wypłacaną najpóźniej ostatniego dnia miesiąca za ten sam miesiąc.

Od 1 kwietnia z mocy prawa Jan P. nadal podlega ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności. Z tytułu umowy zlecenia płatnik składek będzie opłacał za Jana P. obowiązkową składkę zdrowotną oraz – jeżeli ubezpieczony będzie o to wnioskował – składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jan P. ma jednak prawo od 1 kwietnia 2012 r. zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zadecydować, że składki będą opłacane z umowy zlecenia, a nie – jak dotychczas – z tytułu prowadzenia działalności jako partner w spółce.


Porównanie należności z tytułu obowiązkowych składek przy zbiegu tytułów z działalności pozarolniczej (niegospodarcza) i umowy zlecenia

Składki obowiązkowe

Jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń wskazana

działalność pozarolnicza

podstawa wymiaru – 2115,60 zł (składki finansowane przez ubezpieczonego – płatnika)

umowa zlecenia

podstawa wymiaru – 300,00 zł (składki finansowane przez ubezpieczonego)

1

2

3

Ubezpieczenie emerytalne

19,52% z 2115,60 zł = 412,97 zł

9,76% z 300 zł = 29,28 zł

Ubezpieczenia rentowe

8% z 2115,60 zł = 169,25 zł

1,5% z 300 zł = 4,50 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

1,93% z 2115,60 zł = 40,83 zł

składka finansowana przez płatnika

Ubezpieczenie zdrowotne

9% z 2828,31 zł = 254,55 zł

9% zł [300 zł – (29,28 zł + 4,50 zł)] = 23,96 zł

Fundusz Pracy

2,45% z 2115,60 zł = 51,83 zł

nie opłaca się ze względu na podstawę wymiaru nieprzekraczającą kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

Razem

929,43 zł

57,74 zł

Dodatkowo przy zbiegu tytułów

składka zdrowotna ze zlecenia = 9% z 300 zł = 27 zł

składka zdrowotna z działalności = 9% z 2828,31 zł = 254,55 zł

Razem

956,43 zł

312,29 zł

Aby wspólnik spółki osobowej wykonujący jednocześnie umowę zlecenia mógł podlegać ubezpieczeniom społecznym z tej umowy, powinien zwrócić się do płatnika składek, czyli zleceniodawcy, i wskazać tytuł, z którego chce być objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Zleceniodawca zgłasza go wtedy do ZUS, zgodnie z zasadami podlegania ubezpieczeniom obowiązującym zleceniobiorców (dla których umowa zlecenia stanowi samoistny tytuł do ubezpieczeń). Jednocześnie zleceniobiorca-wspólnik musi dopełnić obowiązków zgłoszeniowych wobec ZUS z tytułu własnej działalności.

PRZYKŁAD

Alicja K. jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Od 1 maja br. będzie dodatkowo wykonywać pracę na umowę zlecenia i chciałaby zmienić tytuł do ubezpieczeń z działalności na zlecenie. W tym celu powinna zgłosić płatnikowi składek (zleceniodawcy), że jako tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym wskazuje umowę zlecenia. Płatnik zgłosi ją wówczas do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, właściwym dla zleceniobiorców, z datą zarejestrowania 1 maja 2012 r. Ponadto od dnia objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym z tytułu umowy zlecenia Alicja K., jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., powinna:

 • wyrejestrować się z ubezpieczeń, którymi obowiązkowo była objęta z tytułu działalności pozarolniczej, na formularzu ZUS ZWUA, z datą wyrejestrowania 1 maja 2012 r.,
 • zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, na formularzu ZUS ZZA, ponownie z kodem tytułu 05 43 xx, jako datę objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym wskazując 1 maja 2012 r.

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2, art. 13 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 66, ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 82 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.