Kategorie

Jak rozliczyć umowy zlecenia i o dzieło zawarte z tą samą osobą

Magdalena Wypijewska
Zatrudniamy na umowę zlecenia informatyka, który zajmuje się serwisem komputerów. Dodatkowo podpisaliśmy z nim umowę o dzieło na listopad na jedną usługę – szkolenie dla pracowników. Czy w tej sytuacji umowa o dzieło podlega składkom? Jak rozliczyć w dokumentach i jak obliczyć składki i podatek od przychodów uzyskanych z tytułu tych umów? Wynagrodzenie zleceniobiorcy z umowy zlecenia wynosi 2000 zł, a z umowy o dzieło planujemy zapłacić mu 1000 zł (wynagrodzenie płatne 30 listopada br., koszty uzyskania przychodów w przypadku obydwu umów wynoszą 20%).

Od przychodu z umowy o dzieło zawartej ze zleceniobiorcą nie należy opłacać składek ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne. Skoro przychody z obydwu umów zostaną wypłacone w jednym miesiącu, to można je zsumować i naliczyć łączną zaliczkę na podatek dochodowy. Wynagrodzenia te stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu (dobrowolnie mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego). Zleceniodawca, jako płatnik składek, ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do ZUS. To samo dotyczy osób zatrudnionych na podstawie każdej innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy o dzieło. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wskazuje jej jako tytułu do ubezpieczeń społecznych. Wykonawca dzieła nie podlega też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dlatego faktu zawarcia umowy o dzieło nie należy zgłaszać do ZUS i nie odprowadza się z jej tytułu żadnych składek na ubezpieczenia.

Konieczność opłacenia składek od przychodów z umowy o dzieło powstaje tylko w dwóch szczególnych przypadkach, tj. gdy:

 • zlecający dzieło podpisze taką umowę z własnym pracownikiem,
 • wykonawca dzieła nie jest co prawda pracownikiem zlecającego, ale umowę o dzieło wykonuje na rzecz własnego pracodawcy.

Taka osoba pod względem obowiązku ubezpieczeniowego jest traktowana jak pracownik. Do celów ubezpieczeń umowy tej nie uznaje się wówczas za odrębny tytuł do ubezpieczeń i nie dokonuje się odrębnego zgłoszenia do ZUS z tego tytułu. Wynagrodzenie z umowy o dzieło trzeba wówczas doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy i naliczyć składki od ich sumy (art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W sytuacji gdy dana osoba pracuje w jednej firmie równocześnie na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (i nie jest jednocześnie pracownikiem tej samej firmy ani nie wykonuje umów na rzecz aktualnego pracodawcy), obowiązek ubezpieczeniowy od tych umów powinien zostać rozpatrzony odrębnie. Zatem zgodnie z ogólnymi zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym tylko zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń i tylko przychody ze zlecenia trzeba oskładkować.

WAŻNE!

Zawarcie umowy o dzieło z osobą, która pracuje w tej samej firmie na podstawie umowy zlecenia, nie skutkuje obowiązkiem objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym z tytułu umowy o dzieło, jeżeli osoba ta nie jest jednocześnie w tej samej firmie pracownikiem lub nie wykonuje umów cywilnoprawnych na rzecz swojego pracodawcy.

Inaczej sytuacja wygląda pod względem podatkowym. Obie umowy – zlecenia i o dzieło – stanowią źródło przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście (art. 13 pkt 8 updof). Ponieważ pochodzą z tego samego źródła, zaliczkę od nich można liczyć od ich sumy, pod warunkiem że do obydwu umów mają zastosowanie te same koszty uzyskania przychodów.

Co do zasady, koszty uzyskania przychodów wynoszą 20%. Obliczamy je od przychodu pomniejszonego o pobrane z wynagrodzenia zleceniobiorcy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jeśli z tytułu umowy zlecenia osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym, koszty wynoszą 20% przychodu. W przypadku korzystania przez zleceniobiorcę z praw autorskich i praw pokrewnych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) koszty uzyskania przychodów mogą być podwyższone do 50%.

Niezależnie od stawki kosztów, jakie można zastosować, zaliczkę na podatek dochodowy płatnik powinien potrącić w wysokości 18% dochodu. Dochodem jest należność pomniejszona o naliczone koszty uzyskania przychodów oraz o składki na ubezpieczenia społeczne potrącone z przychodów wykonawcy umowy cywilnoprawnej. Tylko na wniosek zleceniobiorcy trzeba pobierać zaliczkę stosując wyższą, 32% stawkę.

W przypadku Państwa zleceniobiorcy obie umowy – zawarta umowa zlecenia i planowana umowa o dzieło – należą do tego samego źródła przychodów i stosuje się do nich tę samą 18% stawkę podatku. Mają do nich również zastosowanie te same koszty uzyskania przychodów (20%). Mimo że z każdej umowy firma wystawi odrębny rachunek, można zsumować wynagrodzenia uzyskane w październiku z tych umów i pobrać łączną zaliczkę na podatek dochodowy.


Wiedząc, że:

 • koszty uzyskania przychodów w przypadku obydwu umów wynoszą 20%,
 • za wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia 30 listopada br. zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 2000 zł,
 • za wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło 30 listopada br. zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 1000 zł,
 • zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu,
 • zleceniobiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu,

składki i podatek należy rozliczyć następująco:

Krok 1. Ustalenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne:

 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2000 zł,
 • składki w części finansowanej przez zleceniobiorcę:
 • emerytalna: 2000 zł x 9,76% = 195,20 zł,
 • rentowa: 2000 zł x 1,5% = 30 zł,
 • chorobowa: 2000 zł x 2,45% = 49 zł;
 • łącznie: 274,20 zł.

Krok 2. Ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2000 zł – 274,20 zł (składki finansowane przez zleceniobiorcę) = 1725,80 zł,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1725,80 zł x 9% = 155,32 zł,
 • składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki na podatek: 1725,80 zł x 7,75% = 133,75 zł.

Krok 3. Ustalenie wysokości zaliczki na podatek:

 • koszty uzyskania przychodów: (1725,80 zł + 1000 zł) x 20% = 545,16 zł,
 • podstawa opodatkowania: 2000 zł + 1000 zł – 274,20 zł – 545,16 zł = 2180,64 zł; po zaokrągleniu 2181 zł,
 • zaliczka na podatek: 2181 zł x 18% = 392,58 zł.

Krok 4. Ustalenie wysokości zaliczki na podatek po odliczeniu składki zdrowotnej:

392,58 zł – 133,75 zł = 258,83 zł; po zaokrągleniu 259 zł.

Krok 5. Ustalenie wysokości wynagrodzenia do wypłaty:

2000 zł + 1000 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 259 zł = 2311,48 zł.

W raporcie imiennym ZUS RCA za listopad br. płatnik powinien wykazać jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 2000 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 1725,80 zł. Naliczone składki powinien wpłacić najpóźniej 15 grudnia br. w terminie opłacania składek za listopad.

Z kolei kwotę pobranej zaliczki na podatek trzeba przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego do 20 grudnia br. Natomiast na druku PIT-11 w terminie do końca lutego 2012 r. należy przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, imienną informację o wysokości osiągniętego dochodu.

Podstawa prawna:

 • art. 13 pkt 8, art. 41, art. 42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 3, art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?