reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak rozliczyć umowy zlecenia i o dzieło zawarte z tą samą osobą

Jak rozliczyć umowy zlecenia i o dzieło zawarte z tą samą osobą

Zatrudniamy na umowę zlecenia informatyka, który zajmuje się serwisem komputerów. Dodatkowo podpisaliśmy z nim umowę o dzieło na listopad na jedną usługę – szkolenie dla pracowników. Czy w tej sytuacji umowa o dzieło podlega składkom? Jak rozliczyć w dokumentach i jak obliczyć składki i podatek od przychodów uzyskanych z tytułu tych umów? Wynagrodzenie zleceniobiorcy z umowy zlecenia wynosi 2000 zł, a z umowy o dzieło planujemy zapłacić mu 1000 zł (wynagrodzenie płatne 30 listopada br., koszty uzyskania przychodów w przypadku obydwu umów wynoszą 20%).

Od przychodu z umowy o dzieło zawartej ze zleceniobiorcą nie należy opłacać składek ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne. Skoro przychody z obydwu umów zostaną wypłacone w jednym miesiącu, to można je zsumować i naliczyć łączną zaliczkę na podatek dochodowy. Wynagrodzenia te stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu (dobrowolnie mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego). Zleceniodawca, jako płatnik składek, ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do ZUS. To samo dotyczy osób zatrudnionych na podstawie każdej innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy o dzieło. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wskazuje jej jako tytułu do ubezpieczeń społecznych. Wykonawca dzieła nie podlega też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dlatego faktu zawarcia umowy o dzieło nie należy zgłaszać do ZUS i nie odprowadza się z jej tytułu żadnych składek na ubezpieczenia.

Konieczność opłacenia składek od przychodów z umowy o dzieło powstaje tylko w dwóch szczególnych przypadkach, tj. gdy:

  • zlecający dzieło podpisze taką umowę z własnym pracownikiem,
  • wykonawca dzieła nie jest co prawda pracownikiem zlecającego, ale umowę o dzieło wykonuje na rzecz własnego pracodawcy.

Taka osoba pod względem obowiązku ubezpieczeniowego jest traktowana jak pracownik. Do celów ubezpieczeń umowy tej nie uznaje się wówczas za odrębny tytuł do ubezpieczeń i nie dokonuje się odrębnego zgłoszenia do ZUS z tego tytułu. Wynagrodzenie z umowy o dzieło trzeba wówczas doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy i naliczyć składki od ich sumy (art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W sytuacji gdy dana osoba pracuje w jednej firmie równocześnie na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (i nie jest jednocześnie pracownikiem tej samej firmy ani nie wykonuje umów na rzecz aktualnego pracodawcy), obowiązek ubezpieczeniowy od tych umów powinien zostać rozpatrzony odrębnie. Zatem zgodnie z ogólnymi zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym tylko zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń i tylko przychody ze zlecenia trzeba oskładkować.

WAŻNE!

Zawarcie umowy o dzieło z osobą, która pracuje w tej samej firmie na podstawie umowy zlecenia, nie skutkuje obowiązkiem objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym z tytułu umowy o dzieło, jeżeli osoba ta nie jest jednocześnie w tej samej firmie pracownikiem lub nie wykonuje umów cywilnoprawnych na rzecz swojego pracodawcy.

Inaczej sytuacja wygląda pod względem podatkowym. Obie umowy – zlecenia i o dzieło – stanowią źródło przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście (art. 13 pkt 8 updof). Ponieważ pochodzą z tego samego źródła, zaliczkę od nich można liczyć od ich sumy, pod warunkiem że do obydwu umów mają zastosowanie te same koszty uzyskania przychodów.

Co do zasady, koszty uzyskania przychodów wynoszą 20%. Obliczamy je od przychodu pomniejszonego o pobrane z wynagrodzenia zleceniobiorcy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jeśli z tytułu umowy zlecenia osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym, koszty wynoszą 20% przychodu. W przypadku korzystania przez zleceniobiorcę z praw autorskich i praw pokrewnych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) koszty uzyskania przychodów mogą być podwyższone do 50%.

Niezależnie od stawki kosztów, jakie można zastosować, zaliczkę na podatek dochodowy płatnik powinien potrącić w wysokości 18% dochodu. Dochodem jest należność pomniejszona o naliczone koszty uzyskania przychodów oraz o składki na ubezpieczenia społeczne potrącone z przychodów wykonawcy umowy cywilnoprawnej. Tylko na wniosek zleceniobiorcy trzeba pobierać zaliczkę stosując wyższą, 32% stawkę.

W przypadku Państwa zleceniobiorcy obie umowy – zawarta umowa zlecenia i planowana umowa o dzieło – należą do tego samego źródła przychodów i stosuje się do nich tę samą 18% stawkę podatku. Mają do nich również zastosowanie te same koszty uzyskania przychodów (20%). Mimo że z każdej umowy firma wystawi odrębny rachunek, można zsumować wynagrodzenia uzyskane w październiku z tych umów i pobrać łączną zaliczkę na podatek dochodowy.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

specjalista ds. kadr i płac

Źródło:

INFOR
IFK Platforma Księgowych i Kadrowych264.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama