Kategorie

Jak rozliczyć umowy zlecenia i o dzieło zawarte z tą samą osobą

Magdalena Wypijewska
Zatrudniamy na umowę zlecenia informatyka, który zajmuje się serwisem komputerów. Dodatkowo podpisaliśmy z nim umowę o dzieło na listopad na jedną usługę – szkolenie dla pracowników. Czy w tej sytuacji umowa o dzieło podlega składkom? Jak rozliczyć w dokumentach i jak obliczyć składki i podatek od przychodów uzyskanych z tytułu tych umów? Wynagrodzenie zleceniobiorcy z umowy zlecenia wynosi 2000 zł, a z umowy o dzieło planujemy zapłacić mu 1000 zł (wynagrodzenie płatne 30 listopada br., koszty uzyskania przychodów w przypadku obydwu umów wynoszą 20%).

Od przychodu z umowy o dzieło zawartej ze zleceniobiorcą nie należy opłacać składek ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne. Skoro przychody z obydwu umów zostaną wypłacone w jednym miesiącu, to można je zsumować i naliczyć łączną zaliczkę na podatek dochodowy. Wynagrodzenia te stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Reklama

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu (dobrowolnie mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego). Zleceniodawca, jako płatnik składek, ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do ZUS. To samo dotyczy osób zatrudnionych na podstawie każdej innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy o dzieło. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wskazuje jej jako tytułu do ubezpieczeń społecznych. Wykonawca dzieła nie podlega też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dlatego faktu zawarcia umowy o dzieło nie należy zgłaszać do ZUS i nie odprowadza się z jej tytułu żadnych składek na ubezpieczenia.

Konieczność opłacenia składek od przychodów z umowy o dzieło powstaje tylko w dwóch szczególnych przypadkach, tj. gdy:

 • zlecający dzieło podpisze taką umowę z własnym pracownikiem,
 • wykonawca dzieła nie jest co prawda pracownikiem zlecającego, ale umowę o dzieło wykonuje na rzecz własnego pracodawcy.
Reklama

Taka osoba pod względem obowiązku ubezpieczeniowego jest traktowana jak pracownik. Do celów ubezpieczeń umowy tej nie uznaje się wówczas za odrębny tytuł do ubezpieczeń i nie dokonuje się odrębnego zgłoszenia do ZUS z tego tytułu. Wynagrodzenie z umowy o dzieło trzeba wówczas doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy i naliczyć składki od ich sumy (art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W sytuacji gdy dana osoba pracuje w jednej firmie równocześnie na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (i nie jest jednocześnie pracownikiem tej samej firmy ani nie wykonuje umów na rzecz aktualnego pracodawcy), obowiązek ubezpieczeniowy od tych umów powinien zostać rozpatrzony odrębnie. Zatem zgodnie z ogólnymi zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym tylko zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń i tylko przychody ze zlecenia trzeba oskładkować.

WAŻNE!

Zawarcie umowy o dzieło z osobą, która pracuje w tej samej firmie na podstawie umowy zlecenia, nie skutkuje obowiązkiem objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym z tytułu umowy o dzieło, jeżeli osoba ta nie jest jednocześnie w tej samej firmie pracownikiem lub nie wykonuje umów cywilnoprawnych na rzecz swojego pracodawcy.

Inaczej sytuacja wygląda pod względem podatkowym. Obie umowy – zlecenia i o dzieło – stanowią źródło przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście (art. 13 pkt 8 updof). Ponieważ pochodzą z tego samego źródła, zaliczkę od nich można liczyć od ich sumy, pod warunkiem że do obydwu umów mają zastosowanie te same koszty uzyskania przychodów.

Co do zasady, koszty uzyskania przychodów wynoszą 20%. Obliczamy je od przychodu pomniejszonego o pobrane z wynagrodzenia zleceniobiorcy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jeśli z tytułu umowy zlecenia osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym, koszty wynoszą 20% przychodu. W przypadku korzystania przez zleceniobiorcę z praw autorskich i praw pokrewnych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) koszty uzyskania przychodów mogą być podwyższone do 50%.

Niezależnie od stawki kosztów, jakie można zastosować, zaliczkę na podatek dochodowy płatnik powinien potrącić w wysokości 18% dochodu. Dochodem jest należność pomniejszona o naliczone koszty uzyskania przychodów oraz o składki na ubezpieczenia społeczne potrącone z przychodów wykonawcy umowy cywilnoprawnej. Tylko na wniosek zleceniobiorcy trzeba pobierać zaliczkę stosując wyższą, 32% stawkę.

W przypadku Państwa zleceniobiorcy obie umowy – zawarta umowa zlecenia i planowana umowa o dzieło – należą do tego samego źródła przychodów i stosuje się do nich tę samą 18% stawkę podatku. Mają do nich również zastosowanie te same koszty uzyskania przychodów (20%). Mimo że z każdej umowy firma wystawi odrębny rachunek, można zsumować wynagrodzenia uzyskane w październiku z tych umów i pobrać łączną zaliczkę na podatek dochodowy.


Wiedząc, że:

 • koszty uzyskania przychodów w przypadku obydwu umów wynoszą 20%,
 • za wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia 30 listopada br. zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 2000 zł,
 • za wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło 30 listopada br. zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 1000 zł,
 • zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu,
 • zleceniobiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu,

składki i podatek należy rozliczyć następująco:

Krok 1. Ustalenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne:

 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2000 zł,
 • składki w części finansowanej przez zleceniobiorcę:
 • emerytalna: 2000 zł x 9,76% = 195,20 zł,
 • rentowa: 2000 zł x 1,5% = 30 zł,
 • chorobowa: 2000 zł x 2,45% = 49 zł;
 • łącznie: 274,20 zł.

Krok 2. Ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne:

 • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2000 zł – 274,20 zł (składki finansowane przez zleceniobiorcę) = 1725,80 zł,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1725,80 zł x 9% = 155,32 zł,
 • składka zdrowotna do odliczenia od zaliczki na podatek: 1725,80 zł x 7,75% = 133,75 zł.

Krok 3. Ustalenie wysokości zaliczki na podatek:

 • koszty uzyskania przychodów: (1725,80 zł + 1000 zł) x 20% = 545,16 zł,
 • podstawa opodatkowania: 2000 zł + 1000 zł – 274,20 zł – 545,16 zł = 2180,64 zł; po zaokrągleniu 2181 zł,
 • zaliczka na podatek: 2181 zł x 18% = 392,58 zł.

Krok 4. Ustalenie wysokości zaliczki na podatek po odliczeniu składki zdrowotnej:

392,58 zł – 133,75 zł = 258,83 zł; po zaokrągleniu 259 zł.

Krok 5. Ustalenie wysokości wynagrodzenia do wypłaty:

2000 zł + 1000 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 259 zł = 2311,48 zł.

W raporcie imiennym ZUS RCA za listopad br. płatnik powinien wykazać jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 2000 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 1725,80 zł. Naliczone składki powinien wpłacić najpóźniej 15 grudnia br. w terminie opłacania składek za listopad.

Z kolei kwotę pobranej zaliczki na podatek trzeba przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego do 20 grudnia br. Natomiast na druku PIT-11 w terminie do końca lutego 2012 r. należy przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, imienną informację o wysokości osiągniętego dochodu.

Podstawa prawna:

 • art. 13 pkt 8, art. 41, art. 42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 3, art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.