| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak rozliczyć składki za okres urlopu wychowawczego osoby pracującej na część etatu

Jak rozliczyć składki za okres urlopu wychowawczego osoby pracującej na część etatu

Naszej pracownicy zatrudnionej na 3/5 etatu udzieliliśmy urlopu wychowawczego od 23 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Z jaką podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne należy wykazać pracownicę w dokumencie ZUS RCA za czerwiec br.?

W związku z powyższym w raporcie ZUS RCA za czerwiec br. należy wykazać:

  • podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

1317 zł : 30 (liczba dni kalendarzowych w czerwcu br.) x 8 (liczba dni przebywania na urlopie wychowawczym) = 351,20 zł,

  • składki na ubezpieczenia:

– emerytalne: 68,55 zł (351,20 zł x 19,52%),

– rentowe: 21,07 zł (351,20 zł x 6%),

  • podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 520 zł,
  • składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 46,80 zł (520 zł x 9%).

Jednocześnie ważne jest, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podlega ograniczeniu do kwoty 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w danym roku kalendarzowym (w 2010 r. – 94 380 zł) bez względu na tytuł ubezpieczenia. Gdyby przychód pracownicy przekroczył ten limit, w raporcie ZUS RCA należałoby wykazać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona w wymiarze 2/3 etatu będzie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres 3 lat od 17 maja 2010 r. Jest to jej jedyny tytuł do ubezpieczeń. Od 1 maja do 16 maja 2010 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym. W maju br. nastąpiło przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprowadzono od części wynagrodzenia urlopowego (rozliczono je w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00). Natomiast w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 00 (osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) wykazano tylko podstawę wymiaru i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były „zerowe”. Jednocześnie zaznaczono informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 19, art. 9 ust. 6, art. 13 ust. 13, art. 16 ust. 8, art. 19, art. 36 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 16 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654),
  • obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (M.P. Nr 48, poz. 709),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 112, poz. 717),
  • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 grudnia 2009 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. Nr 80, poz. 997).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »