| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Czy należy naliczyć składki od zaległego wynagrodzenia za pracę i odsetek zasądzonych wyrokiem sądu

Czy należy naliczyć składki od zaległego wynagrodzenia za pracę i odsetek zasądzonych wyrokiem sądu

Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych wydał wyrok zobowiązujący naszą firmę do wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z odsetkami na rzecz byłego pracownika. Wynagrodzenie dotyczy lat 2006–2007. Czy od wynagrodzenia wraz z odsetkami, do którego wypłaty zobowiązał nas sąd, musimy odprowadzić składki? Czy składki odprowadzić według stóp procentowych obowiązujących w latach 2006–2007 czy według stóp aktualnie obowiązujących?

Od wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych należy odprowadzić należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast przy ustalaniu podstawy wymiaru składek należy pominąć kwotę odsetek. Przy obliczaniu wysokości składek należy zastosować stopy procentowe obowiązujące w dniu wypłaty zaległego wynagrodzenia, a nie w okresie, za który jest ono należne.

UZASADNIENIE

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przepisy wprost wymieniają, że takim przychodem jest m.in. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Do zakwalifikowania tego składnika wynagrodzenia jako przychodu ze stosunku pracy nie ma znaczenia fakt, że należność ta została wypłacona po ustaniu stosunku pracy. Oznacza to, że od wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, niezależnie od daty wypłacenia tego wynagrodzenia.

WAŻNE!

Momentem powstania przychodu jest rzeczywiste otrzymanie lub postawienie do dyspozycji pracownika kwoty wynagrodzenia, a nie chwila powstania obowiązku jego wypłaty.

Płatnik składek w deklaracji rozliczeniowej (lub korygującej), a także w imiennym raporcie miesięcznym (lub korygującym) sporządzonym za byłego pracownika uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich wypłat, które stanowią podstawę wymiaru składek, dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który są sporządzane te dokumenty. Obliczając wysokość należnych składek za dany miesiąc, należy stosować przepisy obowiązujące w dniu wypłaty składnika wynagrodzenia, również składnika zaległego.

Mimo związku odsetek ze świadczeniem uzyskanym w ramach stosunku pracy nie ma wyraźnej dyspozycji ustawodawcy uwzględnienia ich w podstawie wymiaru składek. Wprawdzie pracodawca jest zobowiązany na mocy wyroku sądu do wypłaty zaległego wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami, jednak kwoty odsetek nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek. Stanowisko takie zostało zawarte w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 23 listopada 2000 r., znak: U.520-333/2000.

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia są również zwolnione z podatku dochodowego.

Podstawa prawna

  • art. 10, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),
  • art. 18 ust. 1, art. 20 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
  • § 1 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.),
  • § 2 ust. 6 rozporządzenia z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 78, poz. 465).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »