Kategorie

Jak wysokie wynagrodzenie firma może wypłacić rencistce, aby mogła ona pobierać pełną rentę

Dariusz Noszczak
Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Od niedawna zatrudniamy w ramach umowy zlecenia kobietę uprawnioną do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jest ona też zatrudniona w innej firmie na podstawie umowy o pracę (na 1/8 etatu) z wynagrodzeniem w wysokości 400 zł. Od przychodu z umowy zlecenia nie opłacamy za nią składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na brak takiego obowiązku. Czy w związku z tym przychód ten będzie wpływał na zawieszenie lub zmniejszenie przyznanej tej kobiecie renty? Jeśli tak, to ile możemy jej wypłacać wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, aby mogła ona pobierać rentę w pełnej wysokości i jakie mamy obowiązki związane z uzyskiwaniem przychodu przez rencistkę? Czy ZUS poprawnie zwaloryzował jej świadczenie od 1 marca 2012 r., skoro otrzymała tylko nieco ponad 53 zł podwyżki, a nie 71 zł, jak było zapowiadane. Czy waloryzacja renty była prawidłowa?

W związku z tym, że rencistka uzyskuje z umowy o pracę comiesięczny przychód w wysokości 400 zł, to aby mogła pobierać pełną rentę, w ramach wykonywanej umowy zlecenia mogą Pastwo wypłacać jej obecnie przychód w wysokości nie wyższej niż 2152,30 zł brutto miesięcznie. W przeciwnym razie renta może podlegać zawieszeniu lub zmniejszeniu, a fakt niepodlegania przez pracownika ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia nie będzie miał żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o waloryzację renty od 1 marca 2012 r., to została ona dokonana prawidłowo, gdyż osobie uprawnionej do renty z tytułu częściowej niezdolności nie przysługiwała pełna podwyżka tego świadczenia.

Osoby uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy (nie tylko częściowej, ale również całkowitej) mogą w czasie posiadania uprawnień do tego świadczenia podjąć pracę zarobkową. Jeśli jednak jest to działalność podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub pełniona służba, mają ograniczone możliwości dorabiania. Działalnością stanowiącą tytuł do ubezpieczeń społecznych jest m.in. praca wykonywana w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy o pracę nakładczą, a także praca wykonywana na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, lub współpraca przy wykonywaniu tych umów.

Może się zdarzyć, że rencista, wykonując jedną z działalności podlegającą obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, wyłączony jest z obowiązku tych ubezpieczeń (np. w związku z ustaleniem prawa do renty lub podleganiem tym ubezpieczeniom z innego tytułu). Nie oznacza to jednak, że może on z tytułu tej działalności uzyskiwać nieograniczony przychód. Taki przychód również wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie przysługującego mu świadczenia. Istotne jest bowiem to, że dana działalność, co do zasady, stanowi tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, natomiast nie ma znaczenia, czy w konkretnej sytuacji (np. zbiegu tytułów do ubezpieczeń) z tytułu wykonywania takiej działalności osoba uprawniona podlega tym ubezpieczeniom.

WAŻNE!

Jeżeli emeryt wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę oraz dodatkowo w ramach umowy zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca, wynagrodzenie z obydwu umów wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia.

Wykonywanie umowy zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca nie powoduje obowiązku ubezpieczeń społecznych dla osoby zatrudnionej jednocześnie w ramach umowy o pracę (w innej firmie), jeżeli podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę. Jeśli taka osoba dodatkowo ma ustalone prawo do emerytury lub renty (w tym również do renty z tytułu niezdolności do pracy), z tytułu umowy zlecenia nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym bez względu na przychód uzyskiwany z tytułu stosunku pracy. W takiej sytuacji jest właśnie Państwa zleceniobiorczyni. Mimo że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy o pracę (400 zł) jest niższa od minimalnej płacy, nie podlega ona obowiązkowi tych ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia. Nie ma to jednak znaczenia dla zawieszenia lub zmniejszenia przysługującej jej renty z tytułu niezdolności do pracy. I tak musi ona uważać, aby przychód z obydwu umów nie przekroczył określonych progów zarobkowych. Pierwszy z nich (niższa kwota graniczna) wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Drugi próg zarobkowy (wyższa kwota graniczna) to 130% tego wynagrodzenia.


Jeśli przychód rencisty przekroczy niższą kwotę graniczną, ale okaże się niższy od wyższego progu zarobkowego, świadczenie będzie podlegało zmniejszeniu o kwotę przekroczenia tego pierwszego limitu, nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla emerytury w danym okresie. W razie przekroczenia wyższego progu zarobkowego świadczenie zostanie zawieszone.

Progi zarobkowe zmieniają się raz na kwartał, tj. od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku. W okresie od 1 września do 30 listopada 2012 r. wynoszą one:

 • 2447,80 zł (niższa kwota graniczna),
 • 4545,90 zł (wyższa kwota graniczna).

Z kolei maksymalna kwota zmniejszenia poszczególnych rodzajów świadczeń zmienia się raz w roku, wraz z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca 2012 r. dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi ona 396,03 zł.

Jeżeli z tytułu umowy o pracę rencistka uzyskuje miesięcznie 400 zł, to aby suma zarobków nie przekroczyła obecnie obowiązującego niższego progu zarobkowego, uzyskany przez nią przychód z umowy zlecenia może wynieść co najwyżej 2047,80 zł brutto.

PRZYKŁAD

Firma zatrudnia rencistę w ramach umowy zlecenia z miesięcznym wynagrodzeniem brutto wynoszącym 2500 zł. Rencista dodatkowo jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy uzyskując z tego tytułu miesięczny przychód w wysokości 800 zł. Mimo że z umowy zlecenia nie podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, do ustalenia, czy renta przysługuje mu w pełnej wysokości albo czy podlega zawieszeniu lub zmniejszeniu, istotna jest suma jego zarobków z obydwu tytułów. Suma ta wynosi 3300 zł i przekracza obecnie obowiązujący niższy próg zarobkowy (2447,80 zł) o 852,20 zł. W związku z tym renta podlega zmniejszeniu o maksymalną kwotę zmniejszenia, tj. o 396,03 zł.

Osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, która zamierza uzyskiwać przychód z działalności zarobkowej objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, musi o tym powiadomić właściwą jednostkę ZUS wypłacającą świadczenie. Najlepiej, gdy wypełni specjalnie przygotowany do tych celów formularz ZUS Rw-73 „Oświadczenie o osiąganiu przychodu”. W oświadczeniu tym wskazuje, czy zamierza uzyskiwać przychód powodujący zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia czy przychód niepowodujący takich skutków. Na podstawie przekazanego oświadczenia ZUS zawiesza bądź zmniejsza rentę albo nadal wypłaca ją w pełnej kwocie. Obowiązek poinformowania o zamiarze osiągania zarobków przez rencistę (jeśli on sam tego nie zrobił) ciąży również na pracodawcy, który go zatrudnia (np. na pracodawcy, zleceniodawcy) i to nawet wówczas, gdy nie musi opłacać za niego składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto, po zakończeniu roku kalendarzowego (w terminie do końca lutego następnego roku) płatnik składek musi wystawić zatrudnionemu renciście zaświadczenie potwierdzające przychód wypłacony mu w całym roku kalendarzowym oraz w poszczególnych jego miesiącach. Na podstawie tego dokumentu ZUS dokonuje rozliczenia przychodu świadczeniobiorcy.

Zasadą waloryzacji rent od 1 marca 2012 r. było podwyższenie wszystkich świadczeń o jednakową dla wszystkich kwotę, tj. o 71 zł (waloryzacja kwotowa). Niższą podwyżkę swoich świadczeń otrzymały jednak m.in. osoby uprawnione do rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy (zarówno „z ogólnego stanu zdrowia”, jak i z rent wypadkowych). Ich świadczenia wynoszą 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W związku z tym od 1 marca br. zostały one podwyższone o kwotę 53,25 zł. (tj. 75% z 71 zł). Oznacza to, że ZUS prawidłowo dokonał waloryzacji świadczenia zatrudnionej u Państwa rencistki.

Podstawa prawna:

 • art. 62 ust. 2, art. 103–104 oraz art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • art. 6 i art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 4 ustawy z 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 118).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.