| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Renta dla osób z długim stażem pracy

Renta dla osób z długim stażem pracy

Osoby, które mają długi staż pracy, mogą na preferencyjnych warunkach uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy. ZUS nie wymaga od nich powstania tej niezdolności w określonym czasie oraz udowodnienia co najmniej 5-letniego stażu w ostatnim 10-leciu.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest niezdolna do pracy,
  • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
  • stała się niezdolna do pracy w okresach składkowych i nieskładkowych wymienionych w przepisach ustawy emerytalnej lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Staż zależny od wieku

Osoba ubiegająca się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy musi legitymować się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym.

Wymagana długość stażu ubezpieczeniowego jest uzależniona od wieku, w którym osoba stała się niezdolna do pracy, i wynosi:

  • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
  • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat,
  • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat,
  • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat,
  • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Ustalając wymagany staż ubezpieczeniowy, ZUS uwzględnia przede wszystkim okresy składkowe, jakie wnioskodawca przebył w czasie kariery zawodowej. Najogólniej ujmując, są to okresy aktywności zawodowej, za które opłacono składkę na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenia emerytalne i rentowe), jak również niektóre okresy, za które składka nie została opłacona ze względu na brak takiego obowiązku (np. okresy pozostawania w stosunku pracy, wykonywania umowy-zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej). Zaliczeniu podlegają również okresy nieskładkowe, a więc okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (np. pobierania świadczeń chorobowych, nauki w szkole wyższej). Przy ustalaniu stażu wymaganego do przyznania renty okresy nieskładkowe podlegają zaliczeniu w wymiarze nie wyższym niż 1/3 uwzględnionych okresów składkowych.

Jeśli suma okresów składkowych i nieskładkowych jest niższa od stażu wymaganego do przyznania renty, ZUS może również uwzględnić, w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do renty, okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki przewidziane w odrębnych przepisach, jeśli nie zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty rolniczej.

Osoby, które stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 30. roku życia, mogą uzyskać z tego tytułu rentę niezależnie od tego, kiedy przypadały okresy składkowe, nieskładkowe i rolne. Taka preferencja nie dotyczy natomiast tych, u których niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Wymagany od nich 5-letni staż składkowy i nieskładkowy musi przypadać w ciągu ostatniego 10-lecia przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy (w zależności od tego, co jest dla nich korzystniejsze). Do tego 10-lecia nie są wliczane okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej oraz renty rodzinnej.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Malak

Regionalna dyrektor Fortinet w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »